Quy tắc và quy định đặt cược

Một vài sự kiện, và Thị trường có điều luật khác nhau và sẽ được liệt kê trong danh sách Sự kiện/Thị trường đặt cược cho mỗi sự kiện hoặc thị trường/loại cược trong trang web. Bên dưới đây là luật cược chung áp dụng cho tất cả Sự kiện và Thị trường/loại cược, bắt buộc tuân thủ đủ. Các quy định và định nghĩa đặt ra trong Điều khoản và Điều kiện công bố tại trang web Công ty được áp dụng đối với những quy tắc và quy định cược.

 1. Những quy định chung trong cá cược thể thao
 2. Luật chơi
 3. Luật Trong Những Trượng Hợp Cụ Thể

Bet Builder

 1. Quy tắc đặt cược chung
 2. Quy tắc giải quyết các loại cược
1. Những quy định chung trong cá cược thể thao

1.1. Qui Định Chung

1.1.1. Tất cả thông tin cá cược được cung cấp bởi M88 là hoàn toàn công bằng. Tuy nhiên M88 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót về ngày tháng, thời gian, địa điểm, đối thủ cạnh tranh, tỷ lệ cược, kết quả, thống kê hoặc các thông tin cá cược khác. Công ty bảo lưu quyền sửa đỗi bất kỳ lỗi nào để đảm bảo rằng trận đấu được quản lý với tính toàn vẹn và minh bạch.

1.1.2. Nếu như trận đấu, xác định là tổ chức trận đấu hoặc sự kiện giữa hai đội hoặc của riêng một đội, bắt đầu trước thời gian dự kiến thì chỉ các phiếu cược đặt trước trận đấu đó (bao gôm cả các cược trực tuyến đặc biệt ) thì mới có hiệu lực. Nếu thị trường không đóng hay tạm hoản trong thời gian xác định thì công ty có quyền hủy các phiếu cược đó sau khi trận đấu chính thức bắt đầu (bao gôm cả các cược trực tuyến đặc biệt).

1.1.3. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất đồng nào giữa bản dịch của các ngôn ngữ khác nhau được dùng cho các sự kiện hoặc đội trên Trang web, công ty có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

1.1.4. Trong mọi thời điểm, đó là trách nhiệm của khách hàng trong việc nhận c tỉ số trận đấu và những thông tin liên quan và xin được thông báo khách hàng cần xác nhận trạng thái trận đấu trước khi đặt cược.

1.1.5. The Công ty bảo lưu quyền sửa đổi Quy tắc này tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào. Bất kỳ các sửa đổi này sẽ được ràng buộc và có hiệu quả ngay lập tức khi đăng tải trên Website.

1.1.6. Khách hàng nhìn nhận rằng tỉ số, thời gian trôi qua và các thông tin khác cung cấp bởi trang web, "trực tiếp" xuất phát từ bên ba được khấu trừ thời gian trì hoãn và/hoặc dẫn đến việc thiếu chính xác, và bất kỳ đặt cược nào dựa trên hệ thống này hoàn toàn nằm trong rủi ro riêng của khách hàng. M88 cung cấp thông tin này không đảm bảo hoàn toàn tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với khách hàng bị tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) như là yếu tố phụ thuộc vào nó.

1.1.7. Công ty theo ý mình bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc tuyên bố khoản cược không có giá trị hoặc tạm ngưng tài khoản của khách mà không cần phải thông báo trước trong bất kỳ các trường hợp nào sau đây:
 • Thông tin khoản cược bị thiếu hoặc bị sai;
 • Khoản cược được đặt vượt giới hạn cho phép theo quy tắc;
 • Khoản cược đã đặt vi phạm các quy tắc;
 • Lỗi do con người là lỗi đánh máy hoặc truyền thông tin dẫn tới việc sử dụng dữ liệu chơi hoặc tỷ giá quy đổi sai;
 • Nếu và khi xuất hiện việc sử dụng nền tảng chơi bất thường hoặc xuất hiện khoản thắng cược và thua cuộc vượt ngưỡng.
 • Thành viên có số dư âm
1.1.8. Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng trò chơi hoặc sản phẩm cụ thể để khắc phục những lỗi dễ thấy, duy trì tính liêm chính và công bằng trong trò chơi nói trên.

1.1.9. Khi công ty đã xác nhận khoản cược thì khách không thể hủy bỏ hay sửa khoản cược đó nữa.

1.1.10. Nếu khách nghi ngờ có sai sót trong hệ thống, thì nên ngừng chơi và phối hợp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty. Nếu tiếp tục chơi, thì khách sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của khoản cược của mình và Công ty có toàn quyền quyết định có giải quyết vấn đề này hay không.

1.1.11. Trong đó trận đấu hay trò chơi trực tuyến bắt đầu và khoản cược được đặt khi sự kiện đang diễn ra và nếu vì bất cứ lý do nào việc phát trò chơi trực tuyến bị ngắt, bất luận nguyên nhân ngắt kết nối như thế nào, hay quá trình phát trò chơi trực tuyến bị đóng băng hoặc hỏng, tất cả các khoản cược đặt sẽ được giữ nguyên và giải quyết khi sự kiện kết thúc và khi công bố kết quả. Quy tắc chung này sẽ không được áp dụng trong các trường hợp,khi các trò chơi hay sản phẩm có quy tắc riêng về ngắt kết nối. Trong trường hợp này, các quy tắc riêng này sẽ được áp dụng và kết quả dựa theo đó sẽ ràng buộc khách hàng.

1.1.12. Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng và/hoặc đóng tài khoản của khách bất kỳ lúc nào nếu khách vi phạm các quy tắc và quy định hiện hành, gian lận, xâm nhập, tấn công, kiểm soát hoặc làm hỏng quy trình cá cược thông thường. Hoặc nếu khách tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, hoặc dưới độ tuổi được pháp luật cho phép để tham gia chơi đánh bạc trong quyền hạn hoặc vị trí thực tế của mình. Khi tài khoản của khách bị đóng vì lý do nói trên, tất cả những khoản cược thắng và/hoặc khoản trả cược bao gồm số dư trong tài khoản của khách sẽ mất.

1.1.13. Công ty bảo lưu quyền thiết lập khoản trả cược tối đa cho các sản phẩm hiện có và các sản phẩm được ưu đãi.

1.1.14. Công ty bảo lưu quyền từ chối chi trả nếu có bằng chứng cho thấy tiền cược bị chơi tuần tay hoặc có gian lận trong cuộc đua, sự kiện hoặc trận đấu. Bằng chứng trên có thể được dựa trên quy mô, khối lượng hoặc mô hình của các khoản cược đặt trên bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của chúng tôi. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về việc diễn giải những quy tắc này, cách giải thích của Công ty sẽ được áp dụng.

1.1.15. Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ quỹ khoản cược bao gồm các hoạt động cá cược bất hợp pháp.

1.1.16. Công ty bảo lưu quyền từ chối khách tham gia trò chơi hoặc loại khách ra khỏi trò chơi.

1.1.17. Phần mềm được cung cấp "nguyên trạng" không có bất kỳ bảo đảm, điều khoản, cam kết, đại diện, thể hiện hay ngụ ý nào theo luật định hoặc nếu không có trong quy định của Công ty. Công ty không đảm bảo khả năng thương mại, chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu của khách và phần mềm này không vi phạm.

1.1.18. Khi Công ty cam kết sẽ có hoạt động chăm sóc phù hợp, Công ty không đảm bảo rằng phần mềm sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn và bất kỳ sai sót nào trong phần mềm sẽ được khắc phục hoặc phần mềm hay máy chủ sẽ không có vi rút.

1.1.19. Công ty không chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí, thiệt hại hoặc khiếu nại phát sinh hoặc do lỗi truyền thông, lỗi hệ thống cùng với thanh toán các khoản cược. Công ty bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ hành động phù hợp nào để khắc phục những lỗi như thế bao gồm xóa bỏ tất cả các trò chơi liên quan từ phần mềm.

1.1.20. Khi đặt các khoản cược và sử dụng phần mềm, khách hiểu rằng Công ty không kiểm soát cách họ sử dụng phần mềm. Thêm vào đó, khách đặt khoản cược và sử dụng phần mềm trong rủi ro của mình và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại hay tổn thất trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, bất ngờ hay đặc biệt nào.

1.1.21. Khách không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào về Công ty hay nhà cung cấp phần mềm có trong phần mềm.

1.1.22. Để tham gia chơi và đặt khoản cược, khách được cấp quyền sử dụng phần mềm cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng.

1.1.23. Khách chơi cá cược không được phép:

1.1.23.1. Cài đặt hoặc tải phần mềm vào máy chủ của một thiết bị khác hoặc tìm cách thiết lập phần mềm này có sẵn trực tuyến đối với bất kỳ người nào khác.

1.1.23.2. Cấp bản quyền thứ cấp, nhượng quyền, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, sao chép hoặc lưu hành các bản sao phần mềm;

1.1.23.3. Giải mã, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, biên dịch, dịch ngược, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên phần mềm, bất kỳ phần nào của phần mềm hoặc sao chép, điều chỉnh bản sao hoặc sát nhập một phần của phần mềm, chuyển đổi phần mềm toàn bộ hoặc một phần hoặc tìm cách để lấy được mã nguồn của phần mềm.

1.1.23.4. Xóa bỏ bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu hay các thông báo tương tự như thế từ nhà cung cấp phần mềm và

1.1.23.5. Nhập, truy cập hay tìm cách nhập hoặc truy cập hoặc bỏ qua hệ thống an ninh của Công ty hoặc gây cản trở phần mềm, trò chơi và trang web bằng bất cứ cách nào.

1.1.24. Sử dụng phần mềm không đồng nghĩa với việc khách được cấp quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào có trong phần mềm.

1.1.25. Những quy tắc chung này sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp không có quy tắc cụ thể nào dành cho một trò chơi hay sản phẩm cụ thể.

1.2. Những trường hợp hũy và hoãn trận đấu

1.2.1. Nếu một trận đấu không bắt đầu vào ngày thi đấu theo lịch trình và không hoàn thành theo dự kiến ban đầu, tất cả các cược sẽ được hủy, ngoại trừ các trận đấu đã được xác định vô điều kiện.

1.2.2. Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng sau đó bị hủy hoặc hoãn, và không được hoàn thành theo dự kiếnban đầu, theo quy định tại các điều lệ thể thao cụ thể, tất cả các cược sẽ được hũy, ngoại trừ các trận đấu đã được xác định vô điều kiện.

1.2.3. Nếu sự kiện không được hoàn thành trong khoảng thời gian hoàn thành kế hoạch quy định ban đầu trong các quy tắc thể thao cụ thể thì một kết quả chính thức được khai báo, kết quả được công bố bởi bộ phận quản lý chuyện trách của sự kiện cụ thể này, Công ty có quyền xem xét các trận đấu chính thức hợp lệ. Quyết định của Công ty là cuối cùng và ràng buộc trong vấn đề này.

1.3. Thay đổi Địa điểm

1.3.1. Trừ khi có quy định khác, Nếu trận đấu được dự kiến thi đấu trên sân trung lập nhưng lại đấu trên sân không trung lập (khách hoặc nhà) hoặc ngược lại, tất cả cược vẫn được xác định hợp lệ. Trong tình huống thay đổi địa điểm từ đội nhà sang đội khách hoặc ngược lại, tất cả cược trong trận này đều xem như vô hiệu. Vé cược cũng sẽ được xem như vô hiệu nếu tên đội nhà và đội khách được ghi sai, ngược lại.

1.3.1.2. Dành cho đội khách, nếu địa điểm bị thay đổi sau khi cược đã mở thì vẫn được xem là hợp lệ

1.4. Thời kỳ của Thời gian

1.4.1. Khoảng thời gian đã công bố của Sự kiện chỉ để phục vụ mục đích tham khảo. Các khoản cược sẽ vẫn có giá trị bất kể có sự thay đổi về khoảng thời gian đã lên lịch.

1.4.2. Bất kỳ sự cố trong thời gian thương tích hay thời gian ngừng trận đấu được coi là đã xảy ra vào cuối thời gian thi đấu. Ví dụ như một mục tiêu ghi bàn trong thời gian chấn thương nửa đầu tiên của một trận bóng đá được coi là đã được ghi trên 45 phút.

1.5. Kết quả

1.5.1. Kết quả sẽ được xác định phù hợp với các kết quả chính thức của ban tổ chức. Nếu không có kết quả chính thức thì kết quả sẽ được xác định dựa trên sự tham khảo các trận đấu khác.

1.5.2. Đối với những trận đấu đã được ấn định theo kết luận của ban tổ chức, nhưng một số trận đấu có thể được báo trước khi kết quả chính thức được khai báo thì M88 được quyền bảo lưu để đảo ngược kết quả trong các sự kiện của một thị trường đang xãy ra lỗi.

1.5.3. Trong trường hợp không chắc chắn về bất kỳ kết quả nào, công ty có quyền tạm ngưng thanh toán cá cược của bất kỳ thị trường nào.

1.5.4. Ngoại trừ các trận đấu không hiện hữu, Công ty sẽ không hủy hay hoàn lại khoản tiền đã quyết toán do bất kỳ việc bổ sung hay thay đổi nào đối với kết quả, tên đội hoặc bất kỳ chi tiết trận đấu nào khác sau 72 giờ kể từ thời gian bắt đầu Sự kiện hoặc đối với các cược đã được quyết toán.

1.5.5. Trong trường hợp có bất cứ sự bất đồng ý kiến nào xảy ra giữa các kết quả chính thức và kết quả được đăng trên phần kết quả của site M88 sẽ được giải quyết bằng cách tham khảo đoạn phim ghi hình của Công ty để xác định kết quả chính xác. Tuy nhiên, nếu không có đoạn phim ghi hình, kết quả chính xác sẽ được xác định phù hợp với kết quả của ban tổ chức trận đấu được công bố trên trang web chính c. Nếu như trang chính c không thể cung cấp được kết quả hoặc công bố kết quả rõ ràng là sai, công ty sẽ giữ quyền quyết định/thay đổi để xác định kết quả cuối cùng. Quyết định của công ty là chính c và ràng buộc liên quan đến vấn đề này.

1.5.6. Người thắng cuộc trong một Sự kiện được xác định khi kết thúc Sự kiện đó vì mục đích xác định cược giành chiến thắng bất kể việc thay đổi quyết định diễn ra sau đó hay kết quả của bất kỳ việc phản đối hay kháng nghị nào.

1.5.7. Công ty có quyền HOÀN TRẢ/ ĐÌNH CHỈ các vé cược nếu không có kết quả chính thức được công bố trong vòng 24 giờ kể từ thời gian bắt đầu trận đấu (m THỂ THAO)

1.6 Tính năng Chấp nhận hẹn giờ

1.6.1 Đối với các sự kiện nhất định được xác định bởi Công ty, khách hàng có thể đặt cược bằng cách sử dụng tính năng Chấp nhận hẹn giờ nhận cựơc bằng cách chọn nút "Chấp nhận hẹn giờ" trên menu. Mỗi vé cược đặt bằng cách sử dụng chấp nhận hẹn giờ sẽ có đồng hồ đếm ngược, là thời gian được xác định duy nhất và độc quyền của Công ty. Vào cuối thời gian, mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào được đề cập trong mục 1.6.2 xảy ra, đặt cược sẽ được chấp nhận.

1.6.2 Bất kỳ một trong các trường hợp nào được nêu trong mục này xảy ra trứơc khi kết thúc thời gian đếm ngựơc, tất cả những vé cựơc sử dụng tính năng Chấp nhận hẹn giờ sẽ lập tức bị Hủy:

1.6.2.1. Nếu xảy ra trường hợp sắp có thể nhận thẻ đỏ hoặc đã nhận thẻ đỏ;

1.6.2.2. Nếu xảy ra trường hợp sắp có thể đá phạt penalty hoặc đã có đá phạt penalty;

1.6.2.3. Nếu xảy ra trường hợp sắp có thể vào lưới hoặt đã vào lưới;

1.6.2.4. Sự kiện ngẫu nhiên bao gồm, nhưng không giới hạn, xảy ra lỗi trong bất kỳ thiết bị viễn thông nhằm ngăn ngừa việc đặt cựơc chính xác, chấp nhận, ghi nhận hoặc thông báo cược, sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong quá trình nhận cựơc, lỗi đường truyền.

1.6.3. Khi sử dụng tính năng chấp nhận hẹn giờ, khách hàng cần biết rõ tỷ số hiện tại, thời gian và những dữ liệu đựơc cung cấp trên trang web. Do nguồn dữ liệu "trực tiếp" được cung cấp bởi một bên thứ ba nên có thể dẫn đến sự chậm trễ và/hoặc có thể không chính xác, nên bất kỳ đặt cựơc dựa trên dữ liệu này là hòan tòan do khách hàng tự chịu rủi ro. Công ty cung cấp dữ liệu sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất( trực tiếp hoặc gián tiếp) nào của khách hàng.

1.7 Tiền thưởng tối đa cho Mix Parlay

1.7.1 Giới hạn thanh toán tối đa cho mọi Cược xiên nh

Nếu Cược xiên đã đặt bao gồm các môn thể thao có giới hạn thanh toán tối đa khác nhau thì giới hạn tối đa thấp nhất sẽ được áp dụng.

1.7.2. Tất cả các giới hạn tiền thưởng tối đa cũng áp dụng cho nhóm khách hàng bất kỳ chơi cùng nhau, cùng chung dự định, hoặc nhóm có tổ chức/tập đoàn và những người đã đặt cược vào cùng sự kết hợp các lựa chọn, bao gồm đặt cược trong loạt cược, trong một khoảng giá, trong số ngày sử dụng các tài khoản khác nhau.

1.7.3. Nếu Công ty có lý do để tin rằng số lượng cược đã được đặt theo cách được chỉ ra ở đoạn ngay trên đây, tổng tiền thưởng của tất cả các cược sẽ giới hạn ở một khoản tiền thưởng tối đa duy nhất. Số tiền thưởng tối đa duy nhất này sẽ được cộng vào tài khoản của khách hàng đã đặt cược đầu tiên trong loạt cược.

1.8. Định nghĩa Trạng thái Vé Cược

1.8.1 1.8.1. Định nghĩa trạng thái Vé Cược như sau:

- Đang chờ/Đang xử lý: Cược đặt vào các Sản phẩm Trực tiếp sẽ được xem là có tình trạng "Đang chờ"/"Đang xử lý" trong khi chờ đợi sự chấp nhận hoặc từ chối.

- Từ chối/Không thành công: Cược đặt vào các Sản phẩm Trực tiếp có trạng thái "Đang chờ"/"Đang xử lý" mà không được chấp nhận do các yếu tố được quy định trong quy tắc cược cho một sự kiện cụ thể sẽ được xem là có Trạng thái "Từ chối"/"Không thành công". Tiền cược của các cược có trạng thái "Từ chối"/"Không thành công" sẽ được trả lại.

- Đang diễn ra: Các cược đặt trước trận đấu và trong trận đấu mà được chấp nhận sẽ có trạng thái "Đang diễn ra".

- Hủy: Cược đã đặt mà được chấp nhận nhầm do các yếu tố được quy định trong quy tắc cược cho một sự kiện cụ thể sẽ được xem là có trạng thái "Hủy". Các cược đang diễn ra có thể bị hủy trước trận đấu, trong trận đấu và thậm chí sau khi trận đấu kết thúc. Tiền cược của các cược có trạng thái "Hủy" sẽ được trả lại.

- Hoàn tiền: Cược đã được chấp nhận sẽ được xem là có trạng thái "Hoàn tiền" nếu trận đấu hoặc các trận đấu bị hủy, hoãn lại, bị gián đoạn hoặc trì hoãn. Tiền cược của các cược có trạng thái "Hoàn tiền" sẽ được trả lại.

- Cược Bất thường: Một cược đã được Chấp nhận mà bị xem là "Cược Bất thường" sẽ bị hủy. Công ty bảo lưu quyền quyết định cược nào là "Cược Bất thường". Cược Bất thường sẽ được xem là bị hủy bất kể kết quả trước trận đấu, trong trận đấu và thậm chí sau khi trận đấu kết thúc.
2. Quy định Thị trường (loại cược), quy định chung

2.1. Qui Định Chung

2.1.1. Cược kết quả chung cuộc

2.1.1.1. Cược kết quả chung cuộc là dự đoán trên kết quả chung kết của một cuộc thi ( ví dụ như Giải vô địch Cup Bóng Đá Thế Giới), giải Vô địch đua xe F1 hoặc từng vòng đua.

2.1.1.2. Đặt cược kết quả chung cuộc là dự đoán trên kết quả chung kết của một cuộc thi, giải Vô địch đua xe hoặc từng vòng đua. Khách Hàng sẽ cược đội bóng/ cầu thủ nào sẽ chiến thắng sau cuộc thi, vòng loại, giải đấu.

2.1.1.3. Nếu 1 vận động viên / cầu thủ không bắt đầu một sự kiện, trận đua hay giải đấu thì tất cả các cược chung cho vận động viên / cầu thủ đó cược sẽ bị vô hiệu trừ khi có quy định đặc biệt khác trong các luật cược thể thao.

2.1.1.4. Nếu như có hai hoặc nhiều hơn người chiến thắng, hoặc "Dead Heat" xảy ra trong bất kỳ thị trường Kết quả chung cuộc thì tỉ lệ cược (bỏ vốn) sẽ được chia ra cho số người chiến thắng và thanh toán theo đó tiền vốn hoàn lại.

Đây là một ví dụ: Đối với những yêu cầu của khách hàng về những gì nếu điều này là: ENGLISH PREMIER LEAGUE - Top Ghi Bàn có hai Top ghi bàn, làm thế nào để công ty tính các thanh toán trên?

Việc thanh toán sẽ là: Tiền Cược/ Người Chiến Thắng x (odds-1) = Thanh Toán ( Nếu Top ghi bàn có hơn hai người = Tiền cược/ ( Số người )

Ví Dụ:
ENGLISH PREMIER LEAGUE - Top Goalscorer
Dimitar Berbatov 1.40
Carlos Tevez 3.50
NẾU tôi đặt cược 100 ở Dimitar Berbatov với tỷ lệ cược 1.40

Nếu Top Ghi Bàn có hai người. Khi đó:
Số tiền thắng cược tôi sẽ được thanh toán là: = Tiền Cược 100/2 x (Tỷ lệ cược - 1) = 20
Nếu tôi đặt cược 100 ở Carlos Tevez với tỷ lệ cược 3.50

Nếu Top Ghi Bàn có hai người. Khi đó:
Số tiền thắng cược tôi sẽ được thanh toán là: = Tiền Cược 100/2 x (Tỷ lệ cược - 1) = 125

2.1.1.5. Thuật ngữ "Bất kỳ cầu thủ khác" (Bất kỳ ... Nhóm khác v.v ) đề cập đến tất cả các đối thủ cạnh tranh không có tên trong thị trường.

2.1.2. Moneyline

2.1.2.1. Moneyline có nghĩa là đặt cược vào một đối thủ hay một đội đánh bại đối thủ hay một đội khác trong một sự kiện hoặc có vị trí cao hơn trong một sự kiện phù hợp. Còn lại, luật cược Moneyline được đặt ra trong luật cược của từng sự kiện cụ thể.

2.1.2.2.Thuật ngữ "The Field" đề cập đến tất cả các đối thủ cạnh tranh khác hơn so với các đối thủ cạnh tranh có tên trong Moneyline phù hợp.

2.1.3. Cược chấp (HDP) & Cược chấp hiệp 1 & Cược chấp hiệp 2br />
2.1.3.1. Chấp là đặt cược khi người hoặc đội thi đấu được chấp thực tế ban đầu (dẫn đầu hiệu quả do được chấp trước khi cuộc thi đấu bắt đầu). Người/đội thắng sẽ là người/đội thi đấu có số điểm cao hơn sau khi đã cộng thêm số điểm được chấp vào kết quả. Các quy định còn lại của Handicap sẽ được trình bày trong Quy định cá cược cho các trận đấu riêng biệt.

2.1.3.2 Cược chấp hiệp 1 có nghĩa là cá cược đội nào ghi bàn nhiều hơn sau khi đã tính thêm số bàn chấp vào kết quả hiệp 1 của trận đấu.

2.1.3.3 Cược chấp hiệp 2 nghĩa là cược đội nào sẽ có số bàn thắng cao hơn sau khi cộng thêm tỉ số chấp vào kết quả hiệp 2 của trận đấu.

2.1.4. Tài/Xỉu (OU) & Tài/Xỉu hiệp 1 & Cược tài/xỉu hiệp 2

2.1.4.1. Tài/Xỉu là sự cá cược được xác định bằng tổng số điểm (số bàn thắng, trò chơi) theo kết quả cuối cùng của trận đấu. Nếu tổng số điểm nhiều hơn một mức OU định trước thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn một mức OU định trước thì Dưới (Under) là kết quả thắng.

2.1.4.2. Tài/Xỉu hiệp 1 là loại cược được xác định dựa trên tổng số điểm trong kết quả hiệp 1 của trận đấu. Nếu tổng số điểm lớn hơn đường Tài/Xỉu đã định sẵn thì kết quả thắng sẽ là Tài; nếu tổng số điểm nhỏ hơn đường Tài/Xỉu định sẵn thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.


2.1.4.3. Cược tài/xỉu hiệp 2 nghĩa là cược dựa trên tổng số điểm của kết quả hiệp 2 của trận đấu. Nếu tổng số điểm lớn hơn mức tài/xỉu đã định trước thì kết quả thắng là tài; nếu tổng số điểm nhỏ hơn mức tài/xỉu định trước thì kết quả thắng là xỉu.

2.1.5 . Lẻ/Chẵn (OE) & Lẻ/Chẵn hiệp 1 & Cược chẵn/lẻ hiệp 2

2.1.5.1.Lẻ/Chẵn là sự cá cược xem tổng số điểm (bàn thắng, trò chơi) trong kết quả cuối cùng của cuộc thi đấu là chẵn hay lẻ.

2.1.5.2.
1 Lẻ/Chẵn hiệp 1 là loại cược được xác định dựa trên việc tổng số điểm vào cuối hiệp 1 của trận đấu là Lẻ hay Chẵn.

2.1.5.3. Cược chẵn/lẻ hiệp 2 nghĩa là cược tổng số điểm vào thời điểm kết thúc hiệp 2 của trận đấu là chẵn hay lẻ.

2.1.5.4. Khoản cược cho hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc hiệp 1. Tuy nhiên, nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi hiệp 1 kết thúc thì tất cả các khoản cược cho hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị.

2.1.6. Tỉ số Lẻ/ Chẵn Từng Đội

2.1.6.1 Cược tỉ số Lẻ/ Chẵn từng đội là cược dự đoán cho tỉ số từng đội trong thời gian thi đấu chính thức của một trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.

2.1.6.2 Tỉ số trong thời gian thi đấu hiệp phụ sẽ không được tính mà chỉ tính tỉ số của từng đội trong thời gian thi đấu chính thức.

2.1.7. Đánh cuộc hỗn hợp (Mix Parlay)

2.1.7.1. Đánh cuộc hỗn hợp (.Mix Parlay) là kiểu cá cược trong một tổ hợp ít nhất là 2 sự chọn lựa được đưa ra như một sự đánh cuộc.Nếu tất cả các lựa chọn thắng thì Parlay sẽ thắng và sẽ được chi trả theo Tỷ số (Odds)tổ hợp của cả hai sự lựa chọn. Nếu một sự lựa chọn (hoặc hơn) không thắng thì Parlay thua.Nếu một (hoặc hơn) trong các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

2.1.7.2. Trong Cựơc tổng hợp Trực Tuyến, nếu bất kỳ lựa chọn nào bị Hủy thì Vé cược tổng hợp đó sẽ Không được tính.

2.1.7.3. Vui lòng tham khảo mục "Trợ Giúp" trên trang Cá cựơc tổng hợp để biết thêm chi tiết.

2.1.7.4. Kiểu cược Trixie là cựơc gồm 4 kiểu kết hợp của 3 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 3 kết hợp Đôi và 1 kết hợp Ba. Nếu bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng tất cả 3 lựa chọn, tất cả 3 kết hợp Đôi và 1 kết hợp Ba sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.

2.1.7.5. Kiểu cược Yankee bao gồm 11 kiểu kết hợp của 4 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 6 kết hợp Đôi, 4 kết hợp Ba và 1 kết hợp Bốn. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 3 lựa chọn, tất cả 3 kết hợp Đôi và 1 kết hợp Ba sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 4 lựa chọn, tất cả 6 kết hợp Đôi, 4 kết hợp Ba và 1 kết hợp Bốn sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.

2.1.7.6. Kiểu cược Canadian bao gồm 26 kiểu kết hợp của 5 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 10 kết hợp Đôi, 10 kết hợp Ba, 5 kết hợp Bốn và 1 kết hợp Năm. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 4 lựa chọn, tất cả 6 kết hợp Đôi, 4 kết hợp Ba và 1 kết hợp Bốn sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 5 lựa chọn, thì tất cả 10 kết hợp Đôi, 10 kết hợp Ba, 5 kết hợp Bốn và 1 kết hợp Năm sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.

2.1.7.7. Kiểu cược Heinz bao gồm 57 kiểu kết hợp của 6 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 15 kết hợp Đôi, 20 kết hợp Ba, 15 kết hợp Bốn, 6 kết hợp Năm và 1 kết hợp Sáu. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 5 lựa chọn, tất cả 10 kết hợp Đôi, 10 kết hợp Ba, 5 kết hợp Bốn và 1 kết hợp Năm sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 6 lựa chọn, tất cả 15 kết hợp Đôi, 20 kết hợp Ba, 15 kết hợp Bốn, 6 kết hợp Năm và 1 kết hợp Sáu sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.

2.1.7.8. Kiểu cược Super heinz bao gồm 120 kiểu kết hợp của 7 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 21 kết hợp Đôi , 35 kết hợp Ba, 35 kết hợp Bốn, 21 kết hợp Năm, 7 kết hợp Sáu và 1 kết hợp Bảy. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 6 lựa chọn, tất cả 15 kết hợp Đôi, 20 kết hợp Ba, 15 kết hợp Bốn, 6 kết hợp Năm và 1 kết hợp Sáu sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 7 lựa chọn, tất cả 21 kết hợp Đôi, 35 kết hợp Ba, 35 kết hợp Bốn, 21 kết hợp Năm, 7 kết hợp Sáu và 1 kết hợp Bảy sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.

2.1.7.9. Kiểu cược Goliath bao gồm 247 kiểu kết hợp của 8 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 28 kết hợp Đôi, 56 kết hợp Ba, 70 kết hợp Bốn, 56 kết hợp Năm, 28 kết hợp Sáu, 8 kết hợp Bảy và 1 kết hợp Tám. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 7 lựa chọn, tất cả 21 kết hợp Đôi, 35 kết hợp Ba, 35 kết hợp Bốn, 21 kết hợp Năm, 7 kết hợp Sáu và 1 kết hợp Bảy sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 8 lựa chọn, tất cả 28 kết hợp Đôi, 56 kết hợp Ba, 70 kết hợp Bốn, 56 kết hợp Năm, 28 kết hợp Sáu, 8 kết hợp Bảy và 1 kết hợp Tám sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.

2.1.7.10. Cược trực tuyến không được áp dụng cho kiểu cược Trixie, Yankee, Canadian, Heinz, Super Heinz và Goliath.

2.1.7.11. Vui lòng tham khảo biểu tượng "" ở mục Menu trên trang Cá cược tổng hợp để xem thêm chi tiết.

2.1.7.12. Cược xiên tổng hợp / Các loại cược xiên tổng hợp

2.1.7.12.1 GIỚI THIỆU CHUNG

Một xiên tổng hợp là sự kết hợp hai hay nhiều lựa chọn trong mộtlần đặt cược. Mỗi lựa chọn được chọn trong xiên phải thắng thì vé cược xiên sẽ thắng. Nếu lựa chọn đầu tiên là cược thắng, tiền thắng và tiền cược được chuyển qua lựa chọn thứ hai. Điều này được tiếp tục cho đến tất cả các lựa chọn là cược thắng hay một lựa chọn là một cược thua. Một số xiên là sự kết hợp của nhiều xiên khác nhau trong một vé cược xiên duy nhất. Vui lòng xem phần "Các loại cược xiên" để biết thêm thông tin.

Ví dụ :

Một Xiên 3 của $100 được đặt trên 3 lựa chọn sau:

A = Manchester United @ 1.80
B = Chelsea @ 1.50
C = Arsenal @ 1.66

Nếu 3 lựa chọn trên thắng, tiền thắng của xiên này là $448.20. Điều này được giải thích như sau:

A: Manchester United 1.80 x $100 = $180.
B: Chelsea 1.50 x $180 = $270.
C: Arsenal 1.66 x $270 = $448.20.

2.1.7.12.2. Lưu ý:
Tất cả các lựa chọn đều tuân theo các quy luật thể thao có liên quan.
Không phải tất cả thị trường sẽ chấp nhận cho cược xiên. Nếu bạn thấy trong bảng cược bạn không thể kết hợp 2 lựa chọn không liên quan (xem bên dưới để biết chi tiết về những xiên liên quan) thì 1 trong những lựa chọn này không có giá trị cho cược xiên.
Nếu 1 (hay nhiều hơn) lựa chọn bị hoãn thì tỷ lệ cược cho lựa chọn này sẽ là 1.00

2.1.7.12.3. LỰA CHỌN LIÊN QUAN TRONG MỘT XIÊN
Cược xiên mà kết hợp các lựa chọn có liên quan trong 1 sự kiện hay kết quả của thị trường này ảnh hưởng đến kết quả của thị trường khác đều không được chấp nhận.

Ví dụ:

Xiên 2 bên dưới là không được chấp nhận vì nó được xem như là 1 xiên liên quan:

Manchester United thắng trong thị trường cược 1x2 @ 1.80
Manchester United thắng 2-0 trong thị trường cược tỷ số chính xác @ 7.0

Nếu Manchester United thắng 2-0, tỷ lệ cược kết hợp sẽ là 12.6. Tuy nhiên, tỷ lệ cược chỉ là 7.0 bởi vì nếu Manchester United thắng 2-0, Manchester United sẽ tự động được thắng trong thị trường cược 1x2.

Cược xiên mà kết hợp các lựa chọn liên quan đến cùng 1 đội hay 1 người chơi, thậm chí chúng được tổ chức vào những thời gian khác nhau cũng không được chấp nhận vì kết quả của cái này có thể ảnh hưởng đến kết quả của cái kia.

Ví dụ:

Manchester United vào chung kết Champions League @ 6.0
Manchester United thắng Champions League @ 10.0
Tỷ lệ cược kết hợp: 60.0

Xiên này được xem là liên quan khi kết quả của sự lựa chọn thứ 2 ảnh hưởng đến kết quả của sự lựa chọn thứ 1. Nếu Manchester United thắng Champions League, họ sẽ tự động được vào Chung kết. Vì vậy, tỷ lệ cược chỉ là 10.0.

Công ty có quyền hủy 1 phần hay tất cả xiên nếu nó được xem là 1 xiên liên quan.

2.1.7.12.4. XIÊN HÒA
Trong 1 sự kiện mà bất kỳ phần nào của xiên bị hủy hay là hòa (như ví dụ bên dưới), cược xiên sẽ vẫn được tính tiếp và bất kỳ sự lựa chọn thắng nào sẽ được chuyển tiếp sang sự lựa chọn còn lại, như trường hợp xiên 3 sau:

A: Chelsea (-0.5) – Chelsea thắng.
B: Manchester United (-1) – Manchester United thắng 1-0.
C: Arsenal (-0.5) – Arsenal thắng.

Vì Manchester United chỉ thắng 1-0 với cược chấp Châu Á (-1), nên 1 phần của xiên này sẽ là Hòa. Vì vậy, cược "Chelsea thắng" sẽ được chuyển tiếp sang "Arsenal thắng" và xiên này trở thành một xiên 2 thắng với Chelsea và Arsenal, thay cho xiên ban đầu là xiên 3. Phần cược hòa của xiên được tính tỷ lệ cược bằng 1.

Ví dụ trường hợp hòa được tính như sau:

Ví dụ 1:Cược xiên có lựa chọn hòa:

Lựa chọn Cược chấp Tỷ lệ cược Kết quả Outcome
Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 Win 2-0 Thắng
Manchester United = B (-1) 1.95 Win 1-0 Hòa
Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 Win 3-0 Thắng

Cược: $100 xiên 3

Xiên này được tính như sau:

A x 1 x C x tiền cược = 1.85 x 1 x 2.05 x $100 = $379.25, trừ đi tiền cược $100 = Tiền thắng $279.25

A: Thắng - $100 x 1.85 = $185. Tiếp tục nhân cho lựa chọn tiếp theo.
B: Hòa - $185 x 1 = $185. Tiếp tục nhân cho lựa chọn tiếp theo.
C: Thắng - $185 x 2.05 = $379.25
Số tiền thắng: $379.25 – $100 = $279.25.

Ví dụ 2: Cược xiên có lựa chọn nửa thắng – nửa hòa:

Lựa chọn Cược chấp Tỷ lệ cược Kết quả Outcome
Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 thắng 1-0 Thắng nửa
Manchester United = B (-1) 1.95 thắng 2-0 Thắng
Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 thắng 3-0 Thắng

Cược: $100 xiên 3

Xiên này được tính như sau:

[1 + 0.85/2] x B x C x Tiền cược = [1 + 0.5 x 0.85] x 1.95 x 2.05 x $100 = $569.64, trừ tiền cược $100 = Tiền thắng $469.64

A: Nửa thắng/ nửa hòa- Số tiền cược sẽ được chia đôi nhưng chỉ có một nửa tiền cược thắng.
Phần thắng là $50 x 1.85= $92.50
Phần hòa là $50 x 1= $50
Hoàn lại $92.50 + $50 = $142.50. Tiếp tục nhân cho lựa chọn tiếp theo.

B: Thắng – $142.50 x 1.95 = $277.87. Tiếp tục nhân cho lựa chọn tiếp theo.
C: Thắng - $277.87 x 2.05 = $569.64
Số tiền thắng: $569.64 - $100 = $469.64

Ví dụ 3: Cược xiên có lựa chọn nửa thua – nửa hòa:

Lựa chọn Cược chấp Tỷ lệ cược Kết quả Outcome
Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 thắng 2-0 Thắng
Manchester United = B (-1) 1.95 thắng 2-0 Thắng
Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 thắng 1-0 Thua nửa / Hòa nửa

Cược: $100 xiên 3

Xiên này được tính như sau:

A x B x C x tiền cược = 1.85 x 1.95 x 0.5 x $100 = $180.38, trừ tiền cược $100 = Tiền thắng $80.38

A: Thắng - $100 x 1.85 = $185 = Hoàn trả $185. Tiếp tục nhân cho lựa chọn tiếp theo.
B: Thắng - $185 x 1.95 = $360.75. Tiếp tục nhân cho lựa chọn tiếp theo.
C: Thua 1 nửa / Hòa 1 nửa - $360.75 x 0.5 = $180.38 or $360.75/2 = $180.38 (Tiền cược được chia 2 vì 1 nửa cược là cược thua)

Thua 1 nửa: $180.38
Hòa 1 nửa: $180.38 x 1 = $180.38
Hoàn trả $180.38
Tiền thắng: Hoàn trả - tiền cược = $180.38 – $100 = $80.38.

2.1.7.12.5. CÁC LOẠI CƯỢC XIÊN
Loại Xiên này là sự kết hợp bởi nhiều lựa chọn theo định nghĩa sau:

CÁC LOẠI CƯỢC XIÊN

Số lượng lựa chọn Tổng số kết hợp Xiên 2 Xiên 3 Xiên 4 Xiên 5 Xiên 6 Xiên 7 Xiên 8
2 1 1            
3 4 3 1          
4 11 6 4 1        
5 26 10 10 5 1      
6 57 15 20 15 6 1    
7 134 35 35 35 21 7 1  
8 275 56 56 70 56 28 8 1

2.1.7.12.6 Các kết hợp có liên quan trong Cược xiên:

Sự sắp xếp xiên là sự kết hợp của nhiều lựa chọn theo định nghĩa sau:

Xiên 2 được định nghĩa khi 2 lựa chọn bất kỳ thắng, xiên 2 đó sẽ được xem như thắng cược.
Xiên 3 được định nghĩa khi 3 lựa chọn bất kỳ thắng, xiên 3 đó sẽ được xem như thắng cược.
Xiên 4 được định nghĩa khi 4 lựa chọn bất kỳ thắng, xiên 4 đó sẽ được xem như thắng cược.
Xiên 5 được định nghĩa khi 5 lựa chọn bất kỳ thắng, xiên 5 đó sẽ được xem như thắng cược.
Xiên 6 được định nghĩa khi 6 lựa chọn bất kỳ thắng, xiên 6 đó sẽ được xem như thắng cược.
Xiên 7 được định nghĩa khi 7 lựa chọn bất kỳ thắng, xiên 7 đó sẽ được xem như thắng cược.
Xiên 8 được định nghĩa khi 8 lựa chọn bất kỳ thắng, xiên 8 đó sẽ được xem như thắng cược.

Điều này có nghĩa là tiền thắng cược sẽ được đảm bảo nếu tất cả các trận đấu được lựa chọn trong kết hợp đó thắng cũng như Xiên Hoà sẽ được áp dụng lên định nghĩa trên.

Ví dụ 1: Tiền cược là $100, xiên 2 với 3 sự lựa chọn

Lựa chọn Cược chấp Tỷ lệ cược Kết quả Outcome
Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 thắng 2-0 Thắng
Manchester United = B (-1) 1.95 thắng 2-0 Thắng
Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 thắng 3-0 Thắng

Xiên này được tính như sau:

Tiền cược $300, có nghĩa là $100 cho mỗi sự kết hợp

A x B x tiền cược = 1.85 x 1.95 x $100 = Hoàn trả $360.75.
A x C x tiền cược = 1.85 x 2.05 x $100 = Hoàn trả $379.25.
B x C x tiền cược = 1.95 x 2.05 x $100 = Hoàn trả $399.75.

Tiền thắng: $379.25 + $360.75 +$399.75 - 300 = $839.75.

Ví dụ 2: Tiền cược là $100, xiên 3 với 4 sự lựa chọn

1 lựa chọn là Thua

Lựa chọn Cược chấp Tỷ lệ cược Kết quả Outcome
Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 thắng 2-0 Thắng
Manchester United = B (-1) 1.95 thắng 2-0 Thắng
Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 thắng 3-0 Thắng
Manchester City = D (-1/1.5) 1.75 Hòa 0-0 Thua

Tiền cược $400, có nghĩa là $100 cho mỗi sự kết hợp

A x B x C x Tiền cược = 1.85 x 1.95 x 2.05 x $100 = Hoàn trả $739.54
A x B x D x Tiền cược = 1.85 x 1.95 x 0 x $100 = Hoàn trả $0
B x C x D x Tiền cược = 1.95 x 2.05 x 0 x $100 = Hoàn trả $0
A x C x D x Tiền cược = 1.95 x 2.05 x 0 x $100 = Hoàn trả $0

Tiền thắng: $739.54 + $0 + $0 + $0 - 400 = $339.54

2.1.7.13. Question Mark Feature

2.1.7.13.1. Cược xiên 2
Xiên 2 được xác định khi cược trên tất cả các kết hợp giữa 2 trận đấu, bất kể có bao nhiêu trận đấu được lựa chọn trong 1 Xiên tổng hợp. Cược xiên 2 có giá trị sau khi người chơi lựa chọn ít nhất 2 trận đấu cho Xiên tổng hợp. Tổng số tiền cược dựa trên số lượng các kết hợp có giá trị.

Ví dụ :
Xiên tổng hợp giữa trận đấu A, B và C. Nếu người chơi cược 2 USD vào Xiên 2, có nghĩa là người chơi cược cho kết hợp AB, AC và BC (tổng cộng 3 kết hợp).Tổng tiền cược cần: 2 x 3 = 6 USD để cược.

2.1.7.13.2. Cược xiên 3
Xiên 3 được xác định khi cược trên tất cả các kết hợp giữa 3 trận đấu, bất kể có bao nhiêu trận đấu được lựa chọn trong 1 Xiên tổng hợp.
Cược xiên 3 có giá trị sau khi người chơi lựa chọn ít nhất 3 trận đấu cho Xiên tổng hợp.
Tổng số tiền cược dựa trên số lượng các kết hợp có giá trị.

Ví dụ :
Xiên tổng hợp giữa trận đấu A, B, C và D. Nếu người chơi cược 2 USD vào Xiên 3, có nghĩa là người chơi cược cho kết hợp ABC, ABD, ACD và BCD (tổng cộng 4 kết hợp).
Tổng tiền cược cần: 2 x 4 = 8 USD để cược.

2.1.7.13.3. Cược xiên 4
Xiên 4 được xác định khi cược trên tất cả các kết hợp giữa 4 trận đấu, bất kể có bao nhiêu trận đấu được lựa chọn trong 1 Xiên tổng hợp.
Cược xiên 4 có giá trị sau khi người chơi lựa chọn ít nhất 4 trận đấu cho Xiên tổng hợp.
Tổng số tiền cược dựa trên số lượng các kết hợp có giá trị.

Ví dụ :
Xiên tổng hợp giữa trận đấu A, B, C, D và E. Nếu người chơi cược 2 USD vào Xiên 4, có nghĩa là người chơi cược cho kết hợp ABCD, ABCE, ABDE, ACDE và BCDE (tổng cộng 5 kết hợp).
Tổng tiền cược cần: 2 x 5 = 10 USD để cược.

2.1.7.13.4. Cược xiên 5
Xiên 5 được xác định khi cược trên tất cả các kết hợp giữa 5 trận đấu, bất kể có bao nhiêu trận đấu được lựa chọn trong 1 Xiên tổng hợp.
Cược xiên 5 có giá trị sau khi người chơi lựa chọn ít nhất 5 trận đấu cho Xiên tổng hợp.
Tổng số tiền cược dựa trên số lượng các kết hợp có giá trị.

Ví dụ :
Xiên tổng hợp giữa trận đấu A, B, C, D, E và F. Nếu người chơi cược 2 USD vào Xiên 5, có nghĩa là người chơi cược cho kết hợp ABCDE, ABCDF, ABCEF, ABDEF, ACDEF và BCDEF (tổng cộng 6 kết hợp).
Tổng tiền cược cần: 2 x 6 = 12 USD để cược.

2.1.7.13.5. Cược xiên 6
Xiên 6 được xác định khi cược trên tất cả các kết hợp giữa 6 trận đấu, bất kể có bao nhiêu trận đấu được lựa chọn trong 1 Xiên tổng hợp.
Cược xiên 6 có giá trị sau khi người chơi lựa chọn ít nhất 6 trận đấu cho Xiên tổng hợp.
Tổng số tiền cược dựa trên số lượng các kết hợp có giá trị.

Ví dụ :
Xiên tổng hợp giữa trận đấu A, B, C, D, E và F. Nếu người chơi cược 2 USD vào Xiên 6, có nghĩa là người chơi cược cho kết hợp ABCDEF (tổng cộng 1 kết hợp).
Tổng tiền cược cần: 2 x 1 = 2 USD để cược.

2.1.7.13.6. Cược xiên 7
Xiên 7 được xác định khi cược trên tất cả các kết hợp giữa 7 trận đấu, bất kể có bao nhiêu trận đấu được lựa chọn trong 1 Xiên tổng hợp.
Cược xiên 7 có giá trị sau khi người chơi lựa chọn ít nhất 7 trận đấu cho Xiên tổng hợp.
Tổng số tiền cược dựa trên số lượng các kết hợp có giá trị.

Ví dụ :
Xiên tổng hợp giữa trận đấu A, B, C, D, E, F và G. Nếu người chơi cược 2 USD vào Xiên 7, có nghĩa là người chơi cược cho kết hợp ABCDEFG (tổng cộng 1 kết hợp).
Tổng tiền cược cần: 2 x 1 = 2 USD để cược.

2.1.7.13.7. Cược xiên 8
Xiên 8 được xác định khi cược trên tất cả các kết hợp giữa 8 trận đấu, bất kể có bao nhiêu trận đấu được lựa chọn trong 1 Xiên tổng hợp.
Cược xiên 8 có giá trị sau khi người chơi lựa chọn ít nhất 7 trận đấu cho Xiên tổng hợp.
Tổng số tiền cược dựa trên số lượng các kết hợp có giá trị.

Ví dụ :
Xiên tổng hợp giữa trận đấu A, B, C, D, E, F, G và H. Nếu người chơi cược 2 USD vào Xiên 8, có nghĩa là người chơi cược cho kết hợp ABCDEFGH (tổng cộng 1 kết hợp).
Tổng tiền cược cần: 2 x 1 = 2 USD để cược.

2.2. Cược Bóng Đá

2.2.1. Trừ khi kết quả của các thể loại bóng đá tham khảo dựa trên tỉ số vào cuối thời gian thi đấu thông thường (bao gồm bất kỳ phút bù giờ nào được thêm bở trọng tài). Không tính hiệp phụ

2.2.2. 1X2, Cược 1X2 hiệp 1 & Cược 1X2 hiệp 2

2.2.2.1. 1X2 là cá cược vào 1 trong 3 kết quả thắng có thế của mỗi trận đắu: 1 ứng với đội được nêu tên đầu tiên (thông thường là đội chủ nhà); X ứng với trận đầu kết thúc hòa hoặc kết thúc ngang điểm; 2 ứng với đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách

2.2.2.2. Cược 1X2 hiệp 1 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng theo tỉ số hiệp 1 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).

2.2.2.3. Cược 1X2 hiệp 2 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng theo tỉ số hiệp 2 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).

2.2.2.4. Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên

2.2.2.4.1. Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên nghĩa là cược dự đoán một trong ba khả năng có kết quả trong 10 phút thi đấu chính thức đầu tiên của một trận đấu.

2.2.3. Tỷ số Chính xác

2.2.3.1. Cược tỉ số đúng là dự đoán chính xác tỉ lệ của toàn trận đấu

2.2.3.2. Tỷ số Chính xác thắng "AOS" có nghĩa là đội đã chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.

Ví dụ:
Kết quả là 5-0UP - 5:01, 6:2 và v...v (Thua) / 5:00, 6:1 và v.v.. (Thắng)
Kết quả là 0-5UP - 1:5, 2:06 và v...v (Thua) / 0:05, 1:6 và v.v.. (Thắng)

2.2.3.3 Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.4. Tổng số bàn thắng & Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 & Cược tổng số bàn thắng của hiệp 2

2.2.4.1. Cược Tổng số bàn thắng nghĩa là dự đoán tổng cộng của các bàn thắng ghi được trong trận đấu

2.2.4.2. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược được xác định dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.4.3. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2

2.2.4.3.1. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.4.3.2. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội nhà so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội nhà nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.4.3.3. Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội khách so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.4.4. Cược tổng số bàn thắng của hiệp 2 nghĩa là cược dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.4.5. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.5. Cược Nữa Trận/ Toàn Trận

2.2.5.1. Cược Nữa Trận/ Toàn Trận là dự đoán cho kết quả của nữa trận và kết quả toàn trận( không tính thời gian được thêm giờ của trận đấu). H nghĩa là Đội nhà, D nghĩa là hòa, A nghĩa là đội khách.

2.2.5.2. Ví dụ HA nghĩa là cược cho đôi nhà sẽ dẫn trước ở hiệp 1, và đội khách sẽ dẫn trước ở hiệp 2

2.2.5.3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.6. Bàn thắng đầu tiên/ Bàn thắng cuối cùng & Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1

2.2.6.1. Cược đặt cho đội bóng ghi bàn đầu tiên và cuối cùng nghĩa là cược cho đội ghi bàn đầu tiên hoặc cuối cùng của trận. HF nghĩa là Đội nhà sẽ ghi bàn đầu tiên. HL nghĩa là Đội nhà sẽ ghi bàn cuối cùng. AL nghĩa là Đội khách sẽ ghi bàn cuối cùng. NG nghĩa là không có đội ghi bàn.

2.2.6.2. Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên hoặc bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu. Trong hình thức chơi này, những từ sau có ý nghĩa như sau: HF là đội được nhắc đến tên trước (thông thường là đội nhà) đã ghi bàn thắng đầu tiên. HL chỉ đội được nhắc đến tên đầu tiên đã ghi bàn thắng cuối cùng. AF chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai (thông thường là đội khách) đã ghi bàn thắng đầu tiên. AL chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai đã ghi bàn thắng cuối cùng. NG nghĩa là không có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

2.2.6.3. Bàn phản lưới nhà được tính cho đội bạn

2.2.6.4. Nếu trận đấu bị hoãn sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi, tất cả cược đặt cho Đội ghi bàn đầu tiên vẫn còn Hiệu Lực. Nếu trận đấu bị hoãn sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi, tất cả cược đặt cho Đội ghi bàn đầu tiên vẫn còn Hiệu Lực. Nếu trận đấu bị hoãn, tất cả cược đặt cho bóng ghi bàn cuối cùng sẽ bị hủy.Công ty sẽ giải quyết cược theo kết quả chính thức được thực hiện bởi cơ quan tổ chức trận đấu bóng đá

2.2.7. Cược đội giao bóng trước

2.2.7.1. Cược đội giao bóng trước nghĩa là dự đoán đội giao bóng đầu tiên trong trận.

2.2.7.2. Nếu trận đấu bị hủy sau khi bóng được giao thì vẫn được xem là hợp lệ.

2.2.8. Cược Tổng số bàn thắng của đội nhà với Tổng số bàn thắng của đội khách

2.2.8.1. Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách

2.2.8.1.1 Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách có nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng mà đội nhà đã ghi được so với tổng số bàn thắng mà đội khách đã ghi được đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.

2.2.8.2. Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách

2.2.8.2.1 Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách nghĩa là cược để dự đoán tổng số quả phạt góc mà đội nhà được hưởng so với tổng số quả phạt góc mà đội khách đã được hưởng đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.

2.2.8.3. Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách

2.2.8.3.1 Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do đội nhà nhận được so với tổng số thẻ phạt do đội khách nhận được trong một trận đấu của một giải đấu hay một mùa thi đấu cụ thể vào một ngày nhất định.

2.2.8.4. Đội nhà chỉ đội được nêu tên đầu tiên và đội khách chỉ đội được nêu tên thứ hai.

2.2.8.5. Nếu một (hoặc nhiều) trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ thì khoản cược sẽ vô hiệu.

2.2.9. Cược Trên/Dưới cho một đội (Single Team Over/Under) & Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under)

2.2.9.1. Trên/Dưới cho 1 đội là số bàn thắng do một đội cụ thể ghi được.

2.2.9.2. Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under) là loại cược dự đoán bàn thắng được ghi bởi một đội cụ thể trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.9.3 Nếu tổng bàn thắng lớn hơn mức Tài/ Xỉu, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Tài; nếu tổng số nhỏ hơn dòng Tài/ Xỉu, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Xỉu

2.2.10. Phạt góc

2.2.10.1. Phạt góc được hưởng nhưng không thực hiện không được tính

2.2.10.2. Số quả phạt góc

2.2.10.2.1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.10.2.1.1.Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu thực hiện nhiều quả phạt góc hơn bao gồm cả chấp.

2.2.10.2.1.2. Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược vào đội nào có nhiều quả phạt góc nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ quả phạt góc được chấp nào.

2.2.10.2.1.3. Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.10.2.2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.10.2.2.1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phạt góc mà hai đội đã thực hiện trong trận đấu.

2.2.10.2.2.2. Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số quả phạt góc do cả hai đội ghi trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.2.2.3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.10.2.2.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.10.3. Quả phạt góc đầu tiên,Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 & Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2

2.2.10.3.1. Quả phạt góc đầu tiên nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu.

2.2.10.3.2. Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.3.3. Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ có quả đá phạt góc đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.10.3.4. Các tùy chọn đặt cược có ở tất cả các thị trường Quả phạt góc đầu tiên là đội nhà, đội khách hoặc không đội nào.

2.2.10.3.5. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.10.4. Quả phạt góc cuối cùng & Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1

2.2.10.4.1. Cược Quả phạt góc cuối cùng nghĩa là dự đoán cho đội được hưởng quả phạt góc cuối cùng

2.2.10.4.2. Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.4.3. Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.10.4.4.

2.2.10.5. Phạt góc tiếp theo

2.2.10.5.1. Phạt góc tiếp theo có nghĩa là cược vào đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc tiếp theo của trận đấu

2.2.10.5.2. Tất cả các cược được tính là Hợp lệ nếu quả phạt góc đó đã được thực hiện.

2.2.10.6. Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội

2.2.10.6.1. Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số quả phạt góc của một đội cụ thể trong một trận đấu.

2.2.10.6.1.1. Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.

2.2.10.6.1.2. Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.6.1.3. Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.10.6.2. Nếu tổng số quả phạt góc lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số quả phạt góc nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

2.2.10.6.2.1. Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.

2.2.10.6.2.2. Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.6.2.3. Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.10.7. Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn & Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp

2.2.10.7.1. Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.

2.2.10.7.2. Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1 nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.7.2. Đối với Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn lẫn Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.10.8. Phạt góc khác và Phạt góc khác Hiệp 1

2.2.10.8.1. Phạt góc khác nghĩa là cược vào lựa chọn đã xác định của các tùy chọn cược phạt góc và thanh toán được dựa trên tổng số lần phạt góc mà cả hai đội thực hiện sau thời gian thi đấu chính thức.

2.2.10.8.2. Phạt góc khác Hiệp 1 nghĩa là cược vào lựa chọn đã xác định của các tùy chọn cược phạt góc mà cả hai đội thực hiện trong hiệp một của trận đấu.

2.2.10.8.3. Đối với cả Phạt góc khác & Phạt góc khác Hiệp 1, các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi việc thanh toán cho các cược đã được xác định.
2.2.10.8.4. Các tùy chọn cược có sẵn trong tất cả thị trường Phạt góc khác là Trên, Bằng hoặc Dưới một số đã chọn.

2.2.10.9. Cược chấp 3 cách phạt góc và Cược chấp 3 cách phạt góc Hiệp 1

2.2.10.9.1. Cược chấp 3 cách phạt góc nghĩa là thanh toán sẽ dựa trên tỷ lệ cược được hiển thị bằng cách sử dụng số lần phạt góc thực tế trong trận đấu được điều chỉnh theo cược chấp.

2.2.10.9.2. Cược chấp 3 cách phạt góc Hiệp 1 nghĩa là thanh toán sẽ dựa trên tỷ lệ cược được hiển thị bằng cách sử dụng số lần phạt góc thực tế trong hiệp một của trận đấu được điều chỉnh theo cược chấp.
Đội nhà (-1): Đội nhà phải thắng ít nhất hai lần phạt góc trở lên.
Hòa (+1): Đội nhà thắng với một lần phạt góc duy nhất.
Đội khách (+1): Đội khách thắng hoặc hòa.

2.2.10.10. Thời gian phạt góc đầu tiên và Thời gian phạt góc đầu tiên Hiệp 2

2.2.10.10.1. Thời gian phạt góc đầu tiên nghĩa là cược để dự đoán thời gian lần phạt góc đầu tiên được thực hiện trong trận đấu.

2.2.10.10.2. Thời gian phạt góc đầu tiên Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán thời gian lần phạt góc đầu tiên được thực hiện trong hiệp hai của trận đấu.

2.2.10.10.3. Các cược sẽ có hiệu lực nếu trận đấu bị hủy sau khi lần phạt góc đầu tiên được thực hiện.
2.2.10.10.4. Các cược của trận đấu bị hủy sẽ mất hiệu lực nếu không có cú đá phạt góc nào được thực hiện trong khung thời gian xác định của trận đấu, trừ khi cược đã có kết quả.
2.2.10.10.5. Ví dụ: Nếu pha phạt góc diễn ra vào hoặc sau phút thứ 8. Cược "Không có phạt góc trước phút 8:00" sẽ thắng.
2.2.10.10.6. Nếu lần phạt góc đầu tiên cần được thực hiện lại, thời gian mà cú đá phạt góc được thực hiện lại sẽ được coi là thời gian thực hiện lần phạt góc đầu tiên.
2.2.10.10.7. Thời gian của lần phạt góc đầu tiên sẽ được xác định bằng thời gian được nhà cung cấp dữ liệu gửi cho Công ty và không phải thời gian mà lần phạt góc đầu tiên được thực hiện trong thực tế.

2.2.10.11. Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới & Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1

2.2.10.11.1. Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Nhà lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Dưới sẽ thắng.

2.2.10.11.2. Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1 nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Nhà lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Dưới sẽ thắng.

2.2.10.11.3. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.10.12. Đội khách Phạt góc Trên/Dưới & Đội khách Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1

2.2.10.12.1. Đội khách Phạt góc Trên/Dưới nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Khách lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Dưới sẽ thắng.

2.2.10.12.2. Đội khách Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1 nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Khách lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Dưới sẽ thắng.

2.2.10.12.3. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.10.13. Cuộc đua phạt góc và Cuộc đua phạt góc Hiệp 1

2.2.10.13.1. Cuộc đua phạt góc nghĩa là cược để dự đoán đội nào sẽ là đội đầu tiên đạt được số lần phạt góc đã chỉ định.

2.2.10.13.2. Cuộc đua phạt góc Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán đội nào sẽ là đội đầu tiên đạt được số lần phạt góc đã chỉ định trong hiệp một của trận đấu.

2.2.10.13.3. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.10.14. Phạt góc Lẻ/Chẵn, Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 và Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 2

2.2.10.14.1. Phạt góc Lẻ/Chẵn nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.

2.2.10.14.2. Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong hiệp một của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.

2.2.10.14.3. Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong hiệp hai của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.
2.2.10.14.4. Nếu không có lần phạt góc nào được thực hiện, thị trường sẽ được thanh toán theo kết quả là "Chẵn".
2.2.10.14.5. Các cược liên quan đến Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 vẫn có hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trong hiệp 2.

2.2.10.15. Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất

2.2.10.15.1. Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất nghĩa là cược để dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có số lần phạt góc được thực hiện nhiều hơn.

2.2.10.15.2. Đối với loại cược này, người chơi có thể sử dụng các tùy chọn sau đây: Hiệp 1, Hiệp 2 và Hòa

2.2.10.15.3. Nếu trận đấu bị hủy, các cược vào Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất sẽ chỉ được thanh toán nếu kết quả được xác định một cách vô điều kiện, và mọi lần phạt góc được thực hiện sau đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Trong tất cả các tình huống khác, cược sẽ bị coi là mất hiệu lực.

2.2.10.16. Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất (2 cách)

2.2.10.16.1. Hiệp có số phạt góc nhiều nhất (2 cách) nghĩa là cược để dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có số lần phạt góc được thực hiện nhiều hơn.

2.2.10.16.2. Đối với loại cược này, người chơi có thể sử dụng các tùy chọn sau đây: Hiệp 1 và Hiệp 2

2.2.10.16.3. Nếu kết quả khi kết thúc cả hai hiệp là Hòa, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.
2.2.10.16.4. Nếu trận đấu bị hủy, các cược vào Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất sẽ chỉ được thanh toán nếu kết quả được xác định một cách vô điều kiện, và mọi lần phạt góc được thực hiện sau đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Trong tất cả các tình huống khác, cược sẽ bị coi là mất hiệu lực.

2.2.10.17. Tổng số lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận

2.2.10.17.1. Tổng số lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận nghĩa là cược để dự đoán cả Tổng số lần phạt góc được thực hiện trong hiệp một và Tổng số lần phạt góc được thực hiện trong cả trận.

2.2.10.17.2. Đối với loại cược này, "8+" ,"9+",…"15+" là tùy chọn cược, trong đó tổng số lần phạt góc được thực hiện sau khi kết thúc trận đấu tối thiểu phải là (8), (9),…, (15) để có thể thắng cược.

2.2.10.17.3. Tổng số lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận để thắng "AOS" nghĩa là đội được chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.

2.2.10.18. Số lần phạt góc chính xác Hiệp 1 và Số lần phạt góc chính xác Hiệp 2

2.2.10.18.1. Số lần phạt góc chính xác Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán số lần phạt góc chính xác khi kết thúc Hiệp một.

2.2.10.18.2. Số lần phạt góc chính xác Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán số lần phạt góc chính xác khi kết thúc Hiệp hai.

2.2.10.18.3. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.11. Tổng số thẻ phạt

2.2.11.1. Thẻ vàng được tính 1 điểm và 1 thẻ đỏ được tính 2 điểm. Số lượng thẻ tối đa 1 cầu thủ nhận trong trận là 3 ( 1 cho 1 thẽ vàng và 2 cho 1 thẻ đỏ, thẻ vàng thứ 2 không được tính)

2.2.11.2. Không tính các thẻ rút ra cho những người không phải là cầu thủ (người điều hành, người thay thế, trọng tài…)

2.2.11.2.1. Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Toàn trận không được tính.

2.2.11.2.2. Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Hiệp 1 sẽ được tính vào hiệp 2 của trận đấu.

2.2.11.3. Số tổng số thẻ

2.2.11.3.1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.11.3.1.1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị nhận nhiều thẻ hơn bao gồm cả chấp

2.2.11.3.1.2.Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ nhận nhiều thẻ phạt nhất trong suốt hiệp 1 của trận đấu bao gồm của bất kỳ thẻ phạt được chấp nào.

2.2.11.3.1.3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu

2.2.11.3.2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.11.3.2.1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số thẻ phạt mà hai đội đã phải nhận trong trận đấu.

2.2.11.3.2.2. Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là cược dựa trên tổng số thẻ phạt mà cả hai đội phải nhận trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.11.3.2.3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.11.3.2.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.11.4. Thẻ phạt đầu tiên & Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2

2.2.11.4.1. Cược thẻ phạt đầu tiên là dự đoán đội nào nhận thẻ đầu tiên (vàng hoặc đỏ) trong trận đấu.

2.2.11.4.2. Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị nhận thẻ phạt đầu tiên (vàng hoặc đỏ) trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.11.4.3. Nếu 2 hoặc hơn 1 cầu thủ nhận sự cảnh cáo của trọng tài thì cầu thủ mà nhận thẻ đầu tiên được xem như là người thắng.

2.2.11.4.4. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.11.5. Thẻ phạt cuối cùng

2.2.11.5.1. Cược thẻ phạt cuối cùng là dự đoán đội nào nhận thẻ phạt cuối cùng (vàng hay đỏ) trong trận đấu.

2.2.11.5.2. Nếu 2 hoặc hơn 1 cầu thủ nhận sự cảnh cáo của trọng tài thì cầu thủ mà nhận thẻ cuối cùng được xem như là người thắng.

2.2.11.5.3. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.11.6. Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking)

2.2.11.6.1.Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking) là loại cược dự đoán đội nào sẽ nhận thẻ phạt tiếp theo, có thể là thẻ đỏ và/hoặc thẻ vàng.

2.2.11.6.2. Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu số thẻ phạt mà hai đội phải nhận bằng số thẻ phạt đã đặt cược.

2.2.11.7. Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội

2.2.11.7.1. Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do một đội cụ thể trong một trận đấu nhận được.

2.2.11.7.2. Nếu tổng số thẻ phạt lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số thẻ phạt nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

2.2.12. Việt vị

2.2.12.1. Số lỗi việt vị

2.2.12.1.1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.12.1.1.1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị bắt lỗi việt vị nhiều hơn bao gồm cả chấp.

2.2.12.1.1.2.Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ bị bắt việt vị nhiều lần nhất trong hiệp 1 của trận đấu, bao gồm bất kỳ lần việt vị được chấp nào

2.2.12.1.1.3.
Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu

2.2.12.1.2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.12.1.2.1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số lỗi việt vị bị bắt trong trận đấu.

2.2.12.1.2.2.Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần quyết định việt vị trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.12.1.2.3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.12.1.2.4.
Khoản cược sẽ không có giátrị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.12.2. Lỗi việt vị đầu tiên & Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2

2.2.12.2.1. Dự đoán đội sẽ mắc lỗi việt vị đầu tiên trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.12.2.2. Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.12.2.3.Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.12.3. Cược đội việt vị cuối cùng

2.2.12.3.1. Dự đoán đội sẽ mắc lỗi việt vị cuối cùng trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.12.3.2. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.12.4.
. Lỗi việt vị tiếp theo


2.2.12.4.1. Lỗi việt vị tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ bị bắt việt vị tiếp theo.

2.2.12.4.2.
Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội đặt cược bị bắt lỗi việt vị tiếp theo đúng như dự đoán.

2.2.13. Cược cầu thủ bị thay ra sân

2.2.13.1. Cược số cầu thủ bị thay ra sân

2.2.13.1.1. Cược chấp số cầu thủ bị thay ra sân

2.2.13.1.1.1. Cược chấp số cầu thủ bị thay ra sân là dự đoán cho đội sẽ có nhiều cầu thủ bị thay ra sân nhất trong suốt trận đấu.

2.2.13.1.2.Trên/ Dưới (Over/Under)

2.2.13.1.2.1. Tài/Xĩu trong loại cược số cầu thủ bị thay ra sân là dự đoán tổng số cầu thủ bị thay ra sân trong suốt trận đấu.

2.2.13.1.2.2. Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng được thay một lúc thì cầu thủ nào có số được giơ lên đầu tiên được coi là người thắng.

2.2.13.1.2.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.13.2. Lần thay người đầu tiên

2.2.13.2.1. Dự đoán đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên nghĩa là cược cho đội có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.13.2.2.Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng được thay một lúc thì cầu thủ nào có số được giơ lên đầu tiên được coi là người thắng.

2.2.13.2.3. Nếu trận đấu bị hoãn sau khi đã có 1 cầu thủ đầu tiên bị thay ra, cược đặt cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên vẫn được tính.Nếu trận đấu bị hoãn trước khi có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên, mọi cược đặt đều bị hủy đều bị hủy

2.2.13.3. Cược đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng

2.2.13.3.1. Dự đoán đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng nghĩa là cược cho đội có cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.13.3.2. Trong trường hợp hơn 2 cầu thủ bị thay ra sân cùng lúc, cầu thủ cuối cùng được ghi nhận trong danh sách của Tổ trọng tài thứ 4 sẽ được xem là Cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng.

2.2.13.3.3. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.14. Sạch Lưới

2.2.14.1. Cược sạch lưới nghĩa là cược "Yes" cho đội giử sạch lưới (Không có bàn thắng lọt lưới) hoặc "No" cho đội không giử sạch lưới (Có bàn thắng lọt lưới)

2.2.14.2. Nếu như trận đấu bị hủy sau khi có bàn thắng duy nhất bởi Đội Nhà, thì loại cược 'Away Yes & No' sẽ giữ nguyên trong khi đó loại cược 'Home Yes & No' sẽ bị vô hiệu. Nếu như bàn thắng được ghi bởi duy nhất đội Khách, thì loại cược 'Home Yes & No' sẽ giữ nguyên trong khi đó loại cược 'Away Yes & No' sẽ bị vô hiệu. Nếu cả hai đội đều có bàn thắng, thì tất cả cược đều giữ nguyên. Nếu như trận đấu bị hủy khi không có bàn thắng nào, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

Luật 1:
Home ghi ≥ 1, Away ghi = 0 (1, 2...:0)
Home Yes - Hoàn tiền Away Yes - Thua
Home No - Hoàn tiền Away No - Thắng

Luật 2:
Home ghi ≥ 1, Away ghi ≥ 1 (1, 2 ...: 1, 2...)
Home Yes - Thua Away Yes - Thua
Home No - Thắng Away No - Thắng

Luật 3:
Home ghi = 0, Away ghi ≥ 1 (0:1, 2...)
Home Yes - Thua Away Yes - Hoàn tiền
Home No - Thắng Away No - Hoàn tiền

2.2.15. Phạt 11m

2.2.15.1. Phạt 11m có nghĩa là đặt cược sẽ có một quả đá phạt 11m trong thời gian diễn ra trận đấu.

2.2.15.2. Nếu một trận đấu bị hủy sau khi có một quả đá phạt 11m được thực hiện thì tất cả cược được giữ nguyên.

2.2.15.3. Nếu một trận đấu bị hủy trước khi một quả đá phạt 11m được thực hiện thì tất cả cược bị hủy.

2.2.16. Sản phẩm loạt đá luân lưu

2.2.16.1. Loạt đá luân lưu

2.2.16.1.1 Loạt đá luân lưu có nghĩa là cược trên đội giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu.

2.2.16.1.2. Trong cược chấp, kết quả bao gồm tất cả cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, trong đó có cả những cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Trong cược trên/dưới, kết quả chỉ bao gồm mười cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu và không bao gồm bất kỳ cú sút nào nào được hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Nếu một đội đã sút thành công nhiều hơn số lượt sút thành công mà đối thủ có thể đạt được từ những lượt sút còn lại, loạt sút luân lưu sẽ kết thúc ngay lập tức, bất kể số lượt sút còn lại.

2.2.16.2. Loạt sút luân lưu – Ghi bàn / Sút trượt

2.2.16.2.1.Nghĩa là cược để dự đoán đội được chỉ định sẽ Bàn thắng hay Hụt trong Loạt sút luân lưu

2.2.16.2.2. Các lựa chọn cược sau được cung cấp:
 • Sút trượt – nghĩa là cú sút luân lưu sẽ trượt. 
 • Bàn thắng – nghĩa là cú sút luân lưu thành công.
2.2.16.2.3. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.2.4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.


2.2.16.3. Loạt sút luân lưu – Tổng số bàn thắng chính xác

2.2.16.3.1. Nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng chính xác mà cả hai đội ghi được trong loạt sút luân lưu.

2.2.16.3.2. Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) cút sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đến lượt sút thứ mười, trong quá trình sút luân lưu và sẽ không bao gồm những bàn thắng được ghi trong loạt sút loại trực tiếp (sudden death).

2.2.16.3.3. Nếu trận đấu không kéo dài đến loạt đá luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.3.4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

2.2.16.4. Loạt sút luân lưu – Chẵn/Lẻ

2.2.16.4.1. Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công của cả hai đội trong loạt sút luân lưu sẽ là lẻ hay chẵn.

2.2.16.4.2. 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.

2.2.16.4.3. Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những cú sút được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên.

2.2.16.4.4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.4.5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.5. Loạt sút luân lưu – Một đội Trên/Dưới

2.2.16.5.1. Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công trong loạt sút luân lưu của đội được chỉ định sẽ là Trên hay Dưới số đã được định sẵn.

2.2.16.5.2. 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.

2.2.16.5.3. Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên

2.2.16.5.4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.5.5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.6. Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp

2.2.16.6.1. “Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp” nghĩa là cược dự đoán xem loạt sút luân lưu có kéo dài đế Lượt sút loại trực tiếp hay không. Nếu cược là "Có" tức là loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, nếu cược là "Không" tức là loạt sút luân lưu sẽ không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp.

2.2.16.6.2. Nếu loạt sút luân lưu kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Có”; Nếu loạt sút luân lưu không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Không”.

2.2.16.7. Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu

2.2.16.7.1. “Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu” nghĩa là cược dự đoán số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, bất kể cú sút đó có thành công hay không.

2.2.16.7.2. Nếu tổng lớn hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Trên”; nếu tổng nhỏ hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Dưới”.

2.2.16.8. Loạt sút luân lưu - Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên

2.2.16.8.1. “Loạt sút luân lưu - Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên” nghĩa là cược dự đoán đội nào tham gia trận đấu sẽ thực hiện cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu.

2.2.16.8.2. Nếu loạt sút luân lưu bị hủy bỏ sau khi cú sút đầu tiên được thực hiện, tất cả cược vẫn có hiệu lực.
2.2.16.9. Loạt sút luân lưu Dội trúng khung thành – Lượt sút 1 đến 5

2.2.16.9.1. Nghĩa là cược để dự đoán các cú sút trong loạt sút luân lưu sẽ dội trúng vào cột dọc hoặc xà ngang trong một lượt sút riêng lẻ. Nếu bóng dội vào cột dọc trước, sau đó thủ môn cản được, thì vẫn được coi là “Dội trúng khung thành”.

2.2.16.9.2. Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.

2.2.16.9.3. Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

2.2.16.9.4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.9.5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.10. Loạt sút luân lưu 1x2 – Lượt sút 1 đến 5

2.2.16.10.1. Nghĩa là cược vào một kết quả bất kỳ trong ba kết quả có thể xảy ra trong loạt sút luân lưu.
1 là đội đầu tiên (thường là Đội nhà), X là trận đấu có kết quả hòa, và 2 là đội thứ hai (thường là Đội khách)

2.2.16.10.2. Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.

2.2.16.10.3. Cả hai đội phải sút trong loạt sút luân lưu, nếu một trong hai đội không thực hiện loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực trong lượt sút cụ thể đó.

2.2.16.10.4. Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

2.2.16.10.5. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.10.6. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.11. Loạt sút luân lưu Cả hai/Một/Không – Lượt sút 1 đến 5

2.2.16.11.1. Nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội, một đội hay không đội nào ghi được hoặc không ghi được bàn trong loạt sút luân lưu.

2.2.16.11.2. Các lựa chọn cược sau được cung cấp:
 • Cả hai = Cả hai đội sẽ ghi bàn.
 • Một = Một trong hai đội sẽ ghi bàn.
 • Không = Cả hai đội sẽ không ghi bàn.

2.2.16.11.3. Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.

2.2.16.11.4. Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

2.2.16.11.5. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.11.6. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.12. Loạt sút luân lưu – Tỷ số chính xác

2.2.16.12.1. Nghĩa là cược để dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc loạt sút luân lưu.

2.2.16.12.2. Loạt sút luân lưu Tỷ số chính xác chiến thắng “HAOS” hoặc “AAOS” nghĩa là đội được chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong mục lựa chọn.

2.2.16.12.3. Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút.

2.2.16.12.4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.12.5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.13. Combo Loạt sút luân lưu - (10 lượt sút đầu)

2.2.16.13.1. Nghĩa là cược để dự đoán kết quả của một Loạt sút luân lưu theo trình tự của một đội cụ thể với bàn thắng hoặc đá hụt.

2.2.16.13.2. 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.

2.2.16.13.3. Nếu đã xác định được người chiến thắng sau 3 vòng, thành viên với chuỗi tổ hợp đúng cho tới Vòng 3 sẽ được xem là chiến thắng với mỗi vòng còn lại (Vòng 4 & 5) được tính là 1.

2.2.16.13.4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.17. Fantasy League

2.2.17.1. Những trận đấu fantasy là những đội được cặp với nhau từ những trận đấu khác nhau.

2.2.17.2. Tất cả những nơi thi đấu chỉ dành riêng cho mục đích tham khảo.

2.2.18. Cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút

2.2.18.1. Cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút là loại cược được xác định dựa trên tổng số điểm (bàn thắng, số phạt góc, số game,thẻ...) vào cuối mỗi [KHOẢNG THỜI GIAN] 15 phút của một trận đấu.

2.2.18.2. Nếu tổng số điểm nhiều hơn đường tài xỉu được đưa ra sẵn thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số điểm nhỏ hơn đường tài xỉu được đưa ra thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

2.2.18.3. Ví dụ,

Cược phút thứ 15 OU
00:00 – 15:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 00:00 cho đến 15:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 15.

Cược phút thứ 30 OU
15:01 – 30:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 15:01 cho đến 30:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 30.

Cược phút thứ 45 OU
30:01 – 45:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 30:01 cho đến 45:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 45.

Cược phút thứ 60 OU
45:01 – 60:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 45:01 cho đến 60:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 60.

Cược phút thứ 75 OU
60:01 – 75:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 60:01 cho đến 75:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 75.

Cược phút thứ 90 OU
75:01 – 90:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 75:01 cho đến 90:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 90.

2.2.18.4. Với kiểu cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút, vé cược sẽ được tính dựa trên thời gian chính xác có bàn thắng được ghi (bóng qua vạch vôi khung thành), số phạt góc (những quả phạt góc được thực hiện)và tổng số thẻ phạt (thẻ được đưa ra bởi trọng tài) được thể hiện trên đồng hồ được đăng trên bảng cược trực tuyến.

2.2.18.5. Nếu trận đấu bị hoãn hay bị huỷ, tất cả vé cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút đặc biệt này sẽ bị huỷ. Nếu cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút được đưa ra sẵn đã kết thúc thì những vé cược sẽ xem là hợp lệ.

2.2.18.6. Trong 2 phút cuối cùng của bất kỳ cược O/U (Tài/ Xỉu) trực tuyến đặc biệt trong 15 phút, có bất cứ hành động nào ngoại trừ những hành động đề cập như bên dưới, sẽ được xem là an toàn và do đó tất cả các cược ở trạng thái chờ duyệt có thể được xem xét chấp nhận: Bàn thắng, phạt đền và thẻ đỏ

2.2.18.7. Trong 2 phút cuối cùng của bất kỳ cược phạt góc trực tuyến đặc biệt trong 15 phút, có bất cứ hành động nào ngoại trừ những hành động đề cập như bên dưới, sẽ được xem là an toàn và do đó tất cả các cược ở trạng thái chờ duyệt có thể được xem xét chấp nhận: Quả đá phạt trước khung thành, đội tấn công đang giữ bóng trong khu vực khung thành và quả phạt đền.

2.2.18.8. Trong 2 phút cuối cùng của bất kỳ cược thẻ phạt trực tuyến đặc biệt trong 15 phút, có bất cứ hành động nào ngoại trừ những hành động đề cập như bên dưới, sẽ được xem là an toàn và do đó tất cả các cược ở trạng thái chờ duyệt có thể được xem xét chấp nhận: Quả đá phạt trước khung thành, phạt đền, bàn thắng, phạt góc, cầu thủ ngã bị thương không lý do, cầu thủ tranh cãi và cầu thủ đánh nhau.

2.2.18.9. Cho loại cược 30:01-45:00 & 75:01 - 90:00, cược được thanh toán chính xác tại thời điểm ghi bàn (bóng qua vạch vôi khung thành), số phạt góc (những quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (thẻ được đưa ra bởi trọng tài) thể hiện trên đồng hồ được công bố trên màn hình trực tiếp ngoại trừ thời gian bù giờ.

2.2.19. Đá Phạt

2.2.19.1. Quả đá phạt được hưởng nhưng không đá sẽ không được tính.

2.2.19.2. Đá phạt tự do là đá phạt trực tiếp và đá phạt gián tiếp. (Trừ đá 11m và Phát bóng)

2.2.19.3. Số quả đá phạt tự do

2.2.19.3.1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.19.3.1.1.Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều cú đá phạt hơn bao gồm cả chấp.

2.2.19.3.1.2. Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú sút phạt nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú sút phạt được chấp nào.

2.2.19.3.1.3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.19.3.2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.19.3.2.1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số cú đá phạt mà hai đội thực hiện trong trận đấu.

2.2.19.3.2.2. Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần sút phạt do hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.19.3.2.3.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.19.3.2.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.19.4. Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên & Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2

2.2.19.4.1. Cược quả đá phạt đầu tiên là cược vào đội sẽ thực hiện quả đá phạt đầu tiên trong một trận đấu.

2.2.19.4.2. Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả sút phạt đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.19.4.3. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.19.5. Quả đá phạt cuối cùng

2.2.19.5.1. Cược Quả đá phạt cuối cùng là cược vào đội sẽ thực hiện quả đá phạt cuối cùng trong một trận đấu.

2.2.19.5.2. Nếu trận đấu bị bỏ dở, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.19.6.
Cú sút phạt tiếp theo2.2.19.6.1. Cú sút phạt tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ được hưởng cú sút phạt tiếp theo.

2.2.19.6.2. Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội dự đoán được hưởng cú sút phạt tiếp theo đúng như dự đoán.

2.2.20. Phát bóng

2.2.20.1. Một quả phát bóng sẽ được đội bị tấn công thực hiện nếu bóng vượt hoàn toàn qua vạch biên ngang, do khi bóng chạm chân cầu thủ đối phương.

2.2.20.2. Được đá bởi thủ môn sau khi thực hiện pha cứu bóng sẽ không được tính

2.2.20.3. Số quả phát bóng

2.2.20.3.1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.20.3.1.1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả phát bóng lên hơn bao gồm cả chấp.

2.2.20.3.1.2. Hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ có nhiều cú phát bóng từ cầu môn nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú phát bóng từ cầu môn được chấp nào.

2.2.20.3.1.3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.20.3.2.Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.20.3.2.1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phát bóng lên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.

2.2.20.3.2.2. Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số cú phát bóng từ cầu môn do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.20.3.2.3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.20.3.2.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.20.4. Bàn thắng đầu tiên & Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2

2.2.20.4.1. Cược quả Phát bóng đầu tiên là cược vào đội sẽ thực hiện quả Phát bóng đầu tiên trong một trận đấu.

2.2.20.4.2. Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.20.4.3. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.20.5. Quả Phát bóng cuối cùng

2.2.20.5.1. Cược Quả Phát bóng cuối cùng là cược vào đội sẽ thực hiện quả Phát bóng cuối cùng trong một trận đấu.

2.2.20.5.2. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.20.6.
Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo

2.2.20.6.1. Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo trong trận đấu.

2.2.20.6.2. Tất cả các khoản cược đều được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo đúng như dự đoán.

2.2.21. Ném Biên

2.2.21.1. Một quả ném biên sẽ được thực hiện nếu bóng vượt hoàn toàn qua vạch biên dọc, do khi bóng chạm chân cầu thủ đối phương.

2.2.21.1.1. Không tính cú ném biên được thưởng như không thực hiện.

2.2.21.2. Số quả Ném Biên

2.2.21.2.1. Điểm chấp

2.2.21.2.1.1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả ném biên hơn bao gồm cả chấp.

2.2.21.2.1.2. Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú ném biên nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú ném biên được chấp nào.

2.2.21.2.1.3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.21.2.2.Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.21.2.2.1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số lần ném biên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.

2.2.21.2.2.2.Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số cú ném biên do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.21.2.2.3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.21.2.2.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.21.3. Quả ném biên đầu tiên & Quả ném biên đầu tiên của hiệp 2

2.2.21.3.1. Cược quả Ném Biên đầu tiên là cược vào đội sẽ thực hiện quả Ném Biên đầu tiên trong một trận đấu.

2.2.21.3.2. Quả ném biên đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả ném biên đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.21.3.3.Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị.

2.2.21.4. Quả Ném Biên cuối cùng

2.2.21.4.1. Cược Quả Ném Biên cuối cùng là cược vào đội sẽ thực hiện quả Ném Biên cuối cùng trong một trận đấu.

2.2.21.4.2. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.21.5.
Cú ném biên tiếp theo2.2.21.5.1. Cú ném biên tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú ném biên tiếp theo trong trận đấu.

2.2.21.5.2. Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú ném biên tiếp theo đúng như dự đoán.

2.2.22 .Trên/Dưới trong 10 phút cụ thể (Specific 10 Minutes Over/Under)

2.2.22.1. Cược (Trên/Dưới) cho mỗi Phút thứ 10 nghĩa là việc cược được xác định bằng tổng số điểm ghi được (bàn thắng, các quả phạt góc, các trận, thẻ, v.vv…) vào thời điểm kết thúc của từng Phút thứ 10 [KHOẢNG GIỮA CỦA] thời gian trongmột trận đấu.

2.2.22.2. Nếu tổng số nhiều hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định trước thì kết quả thắng là Trên; Nếu tổng số ít hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định thì kết quả thắng là Dưới.

2.2.22.3. Ví dụ:

OU phút thứ 10
00:00 – 10: 00 Tổng số điểm được ghi từ 00:00 đến 10:00.
Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 10 kết thúc

OU phút thứ 20
10:01 – 20: 00 Tổng số điểm được ghi từ 10:01 đến 20:00.
Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 20 kết thúc

OU phút thứ 30
20:01 – 30: 00 Tổng số điểm được ghi từ 20:01 đến 30:00.
Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 30 kết thúc

OU phút thứ 40
30:01 – 40: 00 Tổng số điểm được ghi từ 30:01 đến 40:00.
Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 40 kết thúc

OU phút thứ 60
50:01 – 60: 00 Tổng số điểm được ghi từ 50:01 đến 60:00.
Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 60 kết thúc

OU phút thứ 70
60:01 – 70: 00 Tổng số điểm được ghi từ 60:01 đến 70:00.
Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 70 kết thúc

OU phút thứ 80
70:01 – 80: 00 Tổng số điểm được ghi từ 70:01 đến 80:00.
Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 80 kết thúc

Ou Phút thứ 90
80:01- 90:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 80:01 cho đến phút 90:00
Tất cả các trận cược phải được đặt vào trước hoặc đúng lúc kết thúc của phút thứ 90

2.2.22.4. Trong kiểu cá từng 10 phút một này, cá cược được đặt theo thời gian ghi bàn chính xác (khi bóng cán qua vạch cầu môn), số lượng trái phạt góc (các quả góc bị phạt) và Tổng số thẻ Phạt (do trọng tài chính đưa ra)được hiển thị trên đồng hồ hoặc công bố theo truyền thông trực tiếp.

2.2.22.5. Nếu trận đấu bị treo hoặc bị dừng sau khi 10 phút định trước đã kết thúc các cá cược theo kiểu 10 phút OU giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị dừng trước khi 10 phút đã chỉ định kết thúc các cá cược đặt cho 10 phút đó sẽ bị vô hiệu hóa.

2.2.22.6 Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp TRÊN / DƯỚI 10 phút đặc thù thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.

2.2.22.7 Đối với khoảng thời gian từ phút 80:01đến phút thứ 90:00, các trận cược được phân giải vào đúng thời gian mà bàn thắng được ghi (bóng bay qua cửa gôn vào lưới), số lượng trái phạt góc (các quả góc bị phạt) và Tổng số thẻ Phạt (do trọng tài chính đưa ra) như hiện ra trên đồng hồ và như đài phát trực tiếp công bố không tính bất cứ thời gian bù giờ hoặc thời gian bị thương.

2.2.23. Score box

2.2.23.1. Đặt lựa chọn hộp duy nhất cho toàn bộ chuỗi tỷ số / cách biệt bàn thắng / tổng số bàn thắng với tối thiểu Ba (3) kết quả và tối đa lên đến Năm (5) kết quả tùy thuộc vào tình huống theo thời gian thực.

2.2.23.2. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.23.3. Kèo Chấp – Score box

2.2.23.3.1. Hộp Tỷ số thắng nghĩa là cược để dự đoán đội thắng trận với một chuỗi cách biệt bàn thắng và tỷ lệ cược được cung cấp cho mỗi kết quả giữa Đội nhà hoặc Đội khách.

2.2.23.3.2. Tùy chọn có sẵn cho loại cược này là:
 • Đội nhà
 • Đội khách
2.2.23.3.3. Đối với tỷ số cao hơn phạm vi được cung cấp, tỷ lệ cược thắng hoặc thua tối đa sẽ được sử dụng để tính tiền thanh toán hoặc tiền thua.
Ví dụ về Kèo Chấp – Score box:
Giải Ngoại Hạng Anh Liverpool (Đội nhà) thi đấu với Chelsea (Đội khách)

Tỷ số thắng 2 1 Hòa -1 -2
Đội nhà 4.13 1.40 0.00 -2.01 -5.92
Đội khách -5.11 -1.73 0.00 1.62 4.80

Nếu lựa chọn cược của người chơi là Đội nhà với cược 100 USD được đặt, kết của của trận đấu và số tiền trả lại như sau:
Nếu kết quả của trận đấu là 0-0 hoặc tỷ số nào đó đưa trận đấu về kết quả hòa, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 0, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0 = 0 USD
Nếu kết quả của trận đấu là 1-0, Đội nhà thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 1.40, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 1.40 = 140 USD
Nếu kết quả của trận đấu là 2-0, Đội nhà thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.13, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.13 = 413 USD
Nếu kết quả của trận đấu là 3-0, Đội nhà thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.13, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.13 = 413 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)
Nếu kết quả của trận đấu là 0-1, Đội khách thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -2.01, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -2.01 = -201 USD
Nếu kết quả của trận đấu là 0-2, Đội khách thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.92, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.92 = -592 USD
Nếu kết quả của trận đấu là 0-3, Đội khách thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.92, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.92 = -592 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)

Nếu lựa chọn cược của người chơi là Đội khách với cược 100 USD được đặt, kết của của trận đấu và số tiền trả lại như sau:
Nếu kết quả trận đấu là 0-0, Đội nhà và Đội khách hòa nhau, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 0, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0 = 0 USD
Nếu kết quả trận đấu là 0-1, Đội khách thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 1.62, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 1.62 = 162 USD
Nếu kết quả trận đấu là 0-2, Đội khách thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.80, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.80 = 480 USD
Nếu kết quả trận đấu là 0-3, Đội khách thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.80, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.80 = 480 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)
Nếu kết quả trận đấu là 1-0, Đội nhà thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -1.73, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -1.73 = -173 USD
Nếu kết quả trận đấu là 2-0, Đội nhà thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.11, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.11 = -511 USD
Nếu kết quả trận đấu là 3-0, Đội nhà thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.11, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.11 = -511 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)

2.2.23.4. Tài/Xỉu – Score box

2.2.23.4.1. Hộp Tổng bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng mà Đội nhà và Đội khách khi được với một chuỗi tổng số bàn thắng và các tỷ lệ cược khác nhau được cung cấp cho mỗi kết quả.

2.2.23.4.2. Tùy chọn có sẵn cho loại cược này là:
 • Hòa/Tài
 • Hòa/Xỉu
2.2.23.4.3. Đối với tỷ số cao hơn phạm vi được cung cấp, tỷ lệ cược thắng hoặc thua tối đa sẽ được sử dụng để tính tiền thanh toán hoặc tiền thua.
Ví dụ về Tài/Xỉu – Score box:
Giải Ngoại Hạng Anh Liverpool (Đội nhà) thi đấu với Chelsea (Đội khách)

Tổng bàn thắng 1 2 3 4 5
Hòa/Tài -4.27 -1.68 0.96 2.53 6.42
Hòa/Xỉu 4.05 1.60 -1.06 -2.66 -6.76

Nếu lựa chọn cược của người chơi là Trên với cược 100 USD được đặt, kết của của trận đấu và số tiền trả lại như sau:
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 0 bàn, tỷ lệ cược thua của người chơi là -4.27, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -4.27 = -427 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.4.3)
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 1 bàn, tỷ lệ cược thua của người chơi là -4.27, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -4.27 = -427 USD
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 2 bàn, tỷ lệ cược thua của người chơi là -1.68, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -1.68 = -168 USD
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 3 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 0.96, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0.96 = 96 USD
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 4 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 2.53, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 2.53 = 253 USD
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 5 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 6.42, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 6.42 = 642 USD
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 6 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 6.42, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 6.42 = 642 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.4.3)

2.2.24. Cầu thủ ghi bàn dẫn đầu

2.2.24.1. Vua phá lướicủa giải liên đoàn bóng đá

2.2.24.1.1. Vua phá lưới của giải liên đoàn bóng đá có nghĩa là cược dư đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều điểm nhất trong 1 mùa giải liên đoàn thông thường.

2.2.24.1.2. Trong trường hợp 1 cầu thủ tham gia câu lạc bộ khác khi đang tham gia trong giữa mùa liên đoàn , tất cả các bàn thắng ghi được ở các câu lạc bộ khác sẽ được đưa vào tính toán tổng số bàn thắng ghi được . Nhưng bất kỳ bàn thắng nào được ghi bởi cầu thủ bên ngoài giải liên đoàn sẽ không được tính.

2.2.24.1.3. Bàn thắng ghi được trong các trận đấu play-off ( Giờ thi đấu hiệp phụ ) và loạt sút Penalty ( Loạt sút Pen phân thắng bại của trận đấu ) sẽ không được tính.

2.2.24.1.4. Những bàn thắng đá phản lưới sẽ được loại trừ trong việc tính toán tổng số bàn thắng của một cầu thủ.

2.2.24.1.5. Cược trong kèo "không bắt đầu" sẽ vẫn có hiệu lực. Kèo "không bắt đầu" là cầu thủ mà không có tên trong đội hình cuối cùng cho mùa hiện tại của giải đấu liên đoàn.

2.2.24.1.6. Nếu một cầu thủ rút khỏi hoặc được chuyển giao cho một CLB khác trong liên đoàn hiện tại trước khi bắt đầu mùa giải, cược vào cầu thủ rút khỏi hoặc chuyển giao đó sẽ được hoàn lại.

2.2.24.1.7. Trong trường hợp Dead Heat (hai con ngựa về đích cùng một lúc) , tỷ lệ thanh toán (ít tiền đặt cược ) được chia theo số lượng người chiến thắng và giải quyết phù hợp với tiền đặt cược trả lại.

2.2.24.2. Cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trong giải đấu hay sự kiện.

2.2.24.2.1. Cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trong giải đấu hay sự kiện có nghĩa là cược dư đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều điểm nhất trong 1 giải đấu hay sự kiện đó.

2.2.24.2.2. Những bàn thắng đá phản lưới và bằng thắng ghi được trong loạt sút Penalty sẽ được loại trừ trong việc tính toán tổng số bàn thắng của một cầu thủ. Tuy nhiên, bàn thắng ghi được trong hiệp phụ được tính.

2.2.24.2.3. Cược trong kèo "không bắt đầu" sẽ vẫn có hiệu lực. Kèo "không bắt đầu" là cầu thủ mà không có tên trong đội hình cuối cùng trong giải đấu hay sự kiện.

2.2.24.2.4. Nếu một cầu thủ rút khỏi hoặc được chuyển giao cho một CLB khác trong giải đấu hay sự kiện hiện tại trước khi giải đấu hay sự kiện bắt đầu , cược vào cầu thủ rút khỏi hoặc chuyển giao đó sẽ được hoàn lại.

2.2.24.2.5. Trong trường hợp Dead Heat (hai con ngựa về đích cùng một lúc) , tỷ lệ thanh toán (ít tiền đặt cược ) được chia theo số lượng người chiến thắng và giải quyết phù hợp với tiền đặt cược trả lại.

2.2.24.3. Các cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn trong trận đấu

2.2.24.3.1. Những bàn thắng phản lưới nhà và đá phạt luân lưu không được tính. Ngoại trừ cả hiệp phụ cũng không được tính cho mục đích đặt cược.

2.2.24.3.2. Nếu cầu thủ không vào cuộc thì toàn bộ cược xem như bị hũy.

2.2.24.3.3. Tất cả các kết quả đều dựa theo thông tin kết quả chính thức của giải đấu.

2.2.25. Thời gian bù giờ do chấn thương

2.2.25.1. Thời gian chấn thương có nghĩa là thời gian chơi thêm để bù đắp cho thời gian tham dự với các cầu thủ bị chấn thương trong trận đấu. Thời gian chấn thương có thể công bố vào cuối hiệp 2, và thời gian có thể là như sau:

2.2.25.2. Thời gian bù giờ do chấn thương là thời gian được thêm vào để bù lại khoảng thời gian bị mất do cứu chữa cho các cầu thủ bị thương. Thời gian này được chỉ định vào cuối hiệp 2 và gồm:
Không có
1 phút
2 phút
3 phút
4+ phút

2.2.25.2.1 Tất cả các cược chỉ được tính trong thời gian thi đấu chính thức 45 phút và không bao gồm hiệp phụ. Tất cả các cược được thanh toán dựa trên thời gian bù giờ do trọng tài thứ tư của trận đấu đưa ra sau 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp

2.2.25.2.2 Nếu một trận đấu bị gián đoạn, tất cả các cược vào Thời gian bù giờ cuối hiệp 1 sẽ được hủy và tiền cược sẽ được hoàn trả cho người chơi.

2.2.25.3. Thời gian bù giờ cuối hiệp 2

2.2.25.3.1 Tất cả các cược chỉ được tính trong thời gian thi đấu chính thức 90 phút và không bao gồm hiệp phụ. Tất cả các cược được thanh toán dựa trên thời gian bù giờ do trọng tài thứ tư của trận đấu đưa ra sau 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.

2.2.25.3.2 Nếu một trận đấu bị gián đoạn, tất cả các cược vào Thời gian bù giờ cuối hiệp 2 sẽ được hủy và tiền cược sẽ được hoàn trả cho người chơi.

2.2.25.4. Công ty sẽ thanh toán vé cược dựa trên kết quả chính thức do ban tổ chức trận đấu đưa ra.

2.2.26. Cơ hội kép & Cơ hội kép hiệp 1

2.2.26.1 Dưới đây là những lựa chọn:
1 or X: Cược thắng nếu kết quả là đội nhà thắng hoặc là kết quả trận đấu là hòa.
X or 2: Cược thắng nếu kết quả là hòa hoặc đội khách thắng
1 or 2: Cược thắng nếu kết quả trận đấu là đội nhà thắng hoặc đội khách thắng
Nếu trận đấu được đấu trên sân trung lập thì đội được nêu đầu tiên sẽ được xem là đội nhà trong khi cược.

2.2.27. Hòa không cá, Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược & Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược

2.2.27.1 Cược đội thắng nhưng nếu kết quả hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.

2.2.27.2 Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 1 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.

2.2.27.3 Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 2 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.

2.2.28. Cả hai/ Một hoặc không đội nào ghi điểm

Both (cả hai) = Cả hai đội đều ghi bàn
One (Một) = Một trong hai đội ghi bàn
Neither (không ai) = Không đội nào ghi bàn

2.2.28.1. Nếu như trận đấu bị hủy sau khi có bàn thắng duy nhất bởi Đội Nhà, thì loại cược 'Neither' sẽ giữ nguyên trong khi đó loại cược 'Both' và 'One' sẽ bị vô hiệu. Nếu như bàn thắng được ghi bởi duy nhất đội Khách, thì loại cược 'Neither' sẽ giữ nguyên trong khi đó loại cược 'Both' và 'One' sẽ bị vô hiệu. Nếu cả hai đội đều có bàn thắng, thì tất cả cược đều giữ nguyên. Nếu như trận đấu bị hủy khi không có bàn thắng nào, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

Luật 1:
Home ghi ≥ 1, Away ghi = 0 (1, 2...:0)
Both - Hoàn tiền
One - Hoàn tiền
Neither - Thua

Luật 2:
Home ghi ≥ 1, Away ghi ≥ 1 (1, 2 ...: 1, 2...)
Both - Thắng
One - Thua
Neither - Thua

Luật 3:
Home ghi = 0, Away ghi ≥ 1 (0:1, 2...)
Both - Hoàn tiền
One - Hoàn tiền
Neither - Thua

2.2.29. Thắng sạch lưới

2.2.29.1 Dự đoán liệu đội bạn chọn có thể thắng trận đấu mà không để bị ghi bàn nào trong thời gian quy định của trận đấu hoặc vào cuối trận đấu theo thời gian sắp xếp trước, không tính hiệp phụ hoặc bàn thắng được ghi bằng phạt đền.

2.2.29.2. Nếu như trận đấu bị hủy sau khi có bàn thắng duy nhất bởi Đội Nhà, thì loại cược 'Away' sẽ giữ nguyên trong khi đó loại cược 'Home' sẽ bị vô hiệu. Nếu như bàn thắng được ghi bởi duy nhất đội Khách, thì loại cược 'Home' sẽ giữ nguyên trong khi đó loại cược 'Away' sẽ bị vô hiệu. Nếu cả hai đội đều có bàn thắng, thì tất cả cược đều giữ nguyên. Nếu như trận đấu bị hủy khi không có bàn thắng nào, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

Luật 1:
Home ghi ≥ 1, Away ghi = 0 (1, 2...:0)
Home - Hoàn tiền
Away - Thua

Luật 2:
Home ghi ≥ 1, Away ghi ≥ 1 (1, 2 ...: 1, 2...)
Home - Thua
Away - Thua

Luật 3:
Home ghi = 0, Away ghi ≥ 1 (0:1, 2...)
Home - Thua
Away - Hoàn tiền

2.2.30. Cược chấp 3 Cửa & Cược chấp 3 Cửa Hiệp 1

2.2.30.1 Cược sẽ được tính theo tỷ lệ thể hiện sử dụng bàn thắng thực trong trận đấu được điều chỉnh cho cược chấp.

2.2.30.2 Cược chấp 3 Cửa Hiệp 1 nghĩa là quá trình thanh toán sẽ được thực hiện theo tỷ lệ cược được hiển thị dựa trên tỷ số thực tế trong hiệp một của trận đấu sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ chấp.

Đội chủ nhà (-1): Đội chủ nhà phải chiến thắng với cách biệt ít nhất hai bàn trở lên.
Hòa (+1): Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt một bàn.
Đội khách (+1): Đội khách chiến thắng hoặc hòa.

2.2.31. Để thắng một trong hai hiệp

2.2.31.1 Dự đoán liệu đội bạn chọn có thể ghi bàn nhiều hơn đội đối thủ trong một trong hai hiệp đấu hay không.

2.2.31.2 Đội nhà thắng một trong hai hiệp

2.2.31.2.1 Đội nhà thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.

2.2.31.2.2 Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.31.3 Đội khách thắng một trong hai hiệp

2.2.31.3.1Đội khách thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.

2.2.31.3.2 Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.32. Thắng cả hai hiệp

2.2.32.1 Dự đoán liệu đội bạn chọn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ trong mỗi hiệp hay không?

Ví dụ: Nếu đội bạn chọn ghi bàn ở hiệp một của trận đấu và trận đấu kết thúc với kết quả là 1-0, mặc dù ở hiệp một thắng với tỷ số là 1-0, trong hiệp 2 kết quả là 0 -0 và đây là một kết quả hòa. Nếu như vậy đây được coi là thắng nửa hiệp, như thế thì đây là cược thua.

2.2.32.2. Đội nhà thắng trong cả hai hiệp

2.2.32.2.1 Đội nhà thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách trong mỗi hiệp hay không.

2.2.32.2.2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.32.3. Đội khách thắng trong cả hai hiệp

2.2.32.3.1 Đội khách thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà trong mỗi hiệp hay không.

2.2.32.3.2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.33. Đội ghi nhiều bàn thắng nhất & Đội ghi ít bàn thắng nhất

2.2.33.1. Đội ghi nhiều bàn thắng nhất

2.2.33.1.1. Đội có nhiều bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.

2.2.33.1.2. Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.

2.2.33.1.3. Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.

Ví dụ:
Man city 4 Swansea 4
Liverpool 4 Sunderland 1
Lúc ấy, Liverpool, Man city và Swansea là đội thắng cuộc.

2.2.33.2. Đội ghi ít bàn thắng nhất

2.2.33.2.1. Đội có ít bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.

2.2.33.2.2. Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.

2.2.33.2.3. Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.

2.2.33.3. Các cược vào đội có trận đấu bị bỏ dở hay bị hoãn nhưng không được lên lịch lại trong khoảng thời gian do công ty quy định sẽ không có giá trị.

2.2.33.4. Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu sẽ không được tính.

2.2.33.5. Đối với các kèo liên quan đến giải đấu, bàn thắng được ghi trong hiệp phụ vẫn được tính.

2.2.33.6. Đối với các kèo liên quan đến một loạt trận đấu vào những ngày đã định, bàn thắng được ghi trong hiệp phụ sẽ không được tính.

2.2.34. Cược tổng số bàn thắng chính xác & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 2

2.2.34.1. Cược tổng số bàn thắng chính xác nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.34.2. Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1.

2.2.34.3. Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 2 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2.

2.2.34.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.34.5. Số bàn thắng chính xác của đội nhà & Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 1

2.2.34.5.1. Số bàn thắng chính xác của đội nhà nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.34.5.2. Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.

2.2.34.5.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.

2.2.34.6. Số bàn thắng chính xác của đội khách & Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 1

2.2.34.6.1. Số bàn thắng chính xác của đội khách nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.34.6.2. Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.

2.2.34.6.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.

2.2.34.7. Tổng số Bàn thắng Chính xác Hiệp 1/Cả trận

2.2.34.7.1. Tổng số Bàn thắng Chính xác Hiệp 1/Cả trận nghĩa là cược để dự đoán cả số bàn thắng chính xác mà hai đội ghi được ở hiệp 1 trận đấu và số bàn thắng chính xác mà hai đội ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.34.7.2. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.35. Số điểm chính xác trong nhóm

2.2.35.1 Số điểm chính xác trong nhóm nghĩa là đặt cược vào một đội sẽ có tổng số điểm xác định khi kết thúc vòng đấu nhóm.

2.2.36. Nhóm ghi nhiều bàn thắng nhất

2.2.36.1 Nhóm ghi nhiều bàn thắng nhất là dự đoán nhóm nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong khoảng thời gian sự kiện.

2.2.36.2 Nếu nhiều nhóm đồng số bàn thắng, luật Dead Heat sẽ được áp dụng.

Ví dụ:
Group A
Poland -vs- Greece 2 - 1 = 3 Bàn thắng
Russia -vs- Czech 3 - 2 = 5 Bàn thắng
Group A tổng số: 8 bàn thắng
Group B tổng số: 7 bàn thắng
Group C tổng số: 7 bàn thắng
Group D tổng số: 6 bàn thắng
Kết quả Group A chiến thắng

2.2.37. Điểm đội bóng

2.2.37.1. Nghĩa là cược vào điểm chính xác của đội bóng đó trong cuối vòng đấu bảng phù hợp với loại cược cung cấp, "Dưới", "Khoảng" & "Trên".

Ví dụ:
Tổng số điểm của đội X là 5 điểm
Nếu đặt là:
Dưới 3 điểm - thua
Khoảng 3-4 điểm - thua
Trên 4 điểm - thắng

2.2.38. Dự đoán đội bóng thẳng

2.2.38.1 Nghĩa là đặt cược để dự đoán đội nào sẽ giữ vị trí thứ nhất và nhì, theo thứ tự xác định, trong bảng xếp hạng tương ứng với đội bóng đó trong cuối vòng đấu bảng.

2.2.39. Thời gian bù giờ Tài/Xỉu

2.2.39.1. Thời gian bù giờ cuối hiệp 1 của Tài/Xỉu:

2.2.39.1.1 Thời gian bù giờ cuối hiệp 1 của Tài/Xỉu là cược vào Tài/Xỉu trong khoảng thời gian bù giờ cuối hiệp 1.

2.2.39.1.2 Nếu tổng số là nhiều hơn quy tắc OU khi đó kết quả thắng cược là Tài; nếu tổng số là ít hơn quy tắc OU khi đó kết quả thắng cược là Xỉu

2.2.39.1.3 Tất cả các cược được thanh toán dựa trên thời gian bù giờ do trọng tài thứ tư của trận đấu đưa ra sau 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.

2.2.39.2. Thời gian bù giờ cuối hiệp 2 của Tài/Xỉu:

2.2.39.2.1 Thời gian bù giờ cuối hiệp 2 của Tài/Xỉu là cược vào Tài/Xỉu trong khoảng thời gian bù giờ cuối hiệp 2.

2.2.39.2.2 Nếu tổng số là nhiều hơn quy tắc OU khi đó kết quả thắng cược là Tài; nếu tổng số là ít hơn quy tắc OU khi đó kết quả thắng cược là Xỉu

2.2.39.2.3 Tất cả các cược được thanh toán dựa trên thời gian bù giờ do trọng tài thứ tư của trận đấu đưa ra sau 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.

2.2.40. Cách ghi bàn đầu tiên của mỗi đội

2.2.40.1 Nghĩa là dự đoán cách một trong hai đội sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu

2.2.40.1.1. Quả đá phạt – bàn thắng sẽ được ghi trực tiếp từ quả đá phạt , nếu cầu thủ ghi bàn cho quả đá phạt sẽ được tính vào, bao gồm quả phạt góc

2.2.40.1.2. Đá phạt luân lưu : bàn thắng được ghi trực tiếp từ cầu thủ với quả đá phạt luân lưu

2.2.40.1.3. Phản lưới nhà : Nếu bàn thắng được sút vào khung thành lưới nhà thì được công nhận là bàn thắng phản lưới nhà

2.2.40.1.4. Đội đầu : bàn thắng được ghi bằng cú đội đầu

2.2.40.1.5. Sút : tất cả các loại bàn thắng khác không bao gồm ở trên

2.2.40.1.6. Không có bàn thắng

2.2.40.2. Công ty sẽ giải quyết cược theo kết quả chính thức được thực hiện bởi cơ quan tổ chức trận đấu bóng đá

2.2.40.3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.41. Loạt đá phạt luân lưu : quả đá phạt được ghi nhận?

2.2.41.1. Loại cược sẽ dự đoán nếu cầu thủ đá phạt được chỉ định sẽ đá vào hay thất bại quả đá phạt trong loạt đá phạt luân lưu.

2.2.41.2. Nếu không xảy ra quả đá phạt luân lưu , tất cả vé cược xem như vô hiệu

2.2.42. Dự đoán kép

2.2.42.1. Dự đoán kép nghĩa là dự đoán hai (2) đội nằm trong top 2, bất kể tự, ở cuối giải đấu.

2.2.43. Dự Đoán Chính Xác

2.2.43.1. Dự Đoán Chính Xác Cược Dự Đoán Chính Xác nghĩa là mua cược dự đoán 2 đội phải đứng 2 vị trí đầu vào cuối giải đấu.

2.2.44. Top đội mới

2.2.44.1 Top đội mới nghĩa là dự đoán đội sẽ hoàn thành ở Top của 1 sự kiện hay giải đấu. Một đội mới nghĩa là đội vừa được thăng hạng và tham gia vào 1 sự kiện hay giải đấu.

2.2.45. Người chiến thắng Bản địa

2.2.45.1 Người chiến thắng Bản địa là cựơc Người chiến thắng trong một sự kiện hay giải đấu tại Bản địa. Tất cả kết quả được đưa ra dựa theo kết quả đựơc công bố từ trang chính thức của giải đấu đó.

2.2.46. Home no bet

2.2.46.1. Dự đoán Hòa hoặc Đội khách thắng trong một trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian chính thức thi đấu hoặc thời gian dự kiến là Đội Nhà thắng, tất cả vé cược sẽ hoàn tiền.

2.2.47. Away no bet

2.2.47.1. Dự đoán Hòa hoặc Đội Nhà thắng trong một trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian chính thức thi đấu hoặc thời gian dự kiến là Đội Khách thắng, tất cả vé cược sẽ hoàn tiền.

2.2.48. Draw / No draw

2.2.48.1. Dự đoán Hòa hoặc Không hòa dựa trên kết quả cuối cùng sau thời gian chính thức thi đấu hoặc thời gian dự kiến.

2.2.49. Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 và Hiệp 2

2.2.49.1. Điểm số đúng của Hiệp Một có nghĩa là cá cược dự đoán điểm số cuối cùng khi kết thúc Hiệp Một.

2.2.49.2. Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 có nghĩa là cược để dự đoán tỷ số trong Hiệp 1 của một Sự kiện.

2.2.50. Kết quả/Tổng bàn thắng

2.2.50.1. Kết quả/Tổng bàn thắng tức là đặt cược dự đoán cả hai:
a) Trận đấu sẽ có đội Nhà thắng hoặc đội Khách thắng hoặc Hòa; và
b) Tổng số bàn thắng chung cuộc của trận đấu sẽ là Tài hoặc Xỉu.

2.2.50.2. Bao gồm những tùy chọn sau:
 • Đội nhà & Tài - cược thắng khi đội nhà thắng và có tổng bàn thắng trên số chỉ định
 • Đội nhà & Xỉu - cược thắng khi đội nhà thắng và có tổng bàn thắng dưới số chỉ định
 • Đội khách & Tài - cược thắng khi đội khách thắng và có tổng bàn thắng trên số chỉ định
 • Đội khách & Xỉu - cược thắng khi đội khách thắng và có tổng bàn thắng dưới số chỉ định
 • Hòa & Tài - cược thắng khi kết quả là hòa và có tổng bàn thắng trên số chỉ định
 • Hòa & Xỉu - cược thắng khi kết quả là hòa và có tổng bàn thắng dưới số chỉ định
2.2.50.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.51. Đội thắng ngược dòng.

2.2.51.1 Đội thắng ngược dòng nghĩa là cược dự đoán đội đó sẽ thua bất kỳ lúc nào trong trận đấu nhưng lại lội ngược dòng và giành chiến thắng ở 90 phút cuối.

2.2.52. Người ghi bàn đầu tiên

2.2.52.1. Người ghi bàn đầu tiên tức là dự đoán cầu thủ sẽ khi bàn đầu tiên trong trận đấu.

2.2.52.2. Khoản cược vào bất cứ cầu thủ nào không tham gia thi đấu trong trận đấu hoặc cầu thủ nào vào thay sau khi bàn thắng thứ nhất được ghi sẽ không có giá trị và sẽ được hoàn trả.

2.2.52.3. Bàn đá phản lưới nhà không được tính là bàn thắng đầu tiên. Trong trường hợp đó, cầu thủ tiếp theo ghi bàn sẽ được xem là cầu thủ đầu tiên ghi được bàn thắng.

2.2.52.4. Khoản cược đặt vào loại cược "không có cầu thủ nào phá lưới" sẽ thắng nếu không có cầu thủ nào ghi bàn trong trận đấu. Nếu bàn đá phản lưới nhà là bàn thắng duy nhất trong trận đấu thì khoản cược đặt vào loại cược "không có cầu thủ nào phá lưới" sẽ thắng.

2.2.52.5. Khoản cược đặt vào cầu thủ bị đuổi khỏi sân trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi sẽ bị mất.

2.2.52.6. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.53. Đội đầu tiên ghi 2 bàn thắng

2.2.53.1. Cược đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.53.2. Cược đội cuối cùng ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.53.3. Cược đội cuối cùng ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.54. Đội đầu tiên ghi 3 bàn thắng

2.2.54.1. Cược đội đầu tiên ghi 2 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi hai (2) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.54.2. Cược đội đầu tiên ghi 3 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi ba (3) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.54.3. Có các lựa chọn đặt cược sau:
 • Đội nhà
 • Đội khách
 • Không có đội nào trong hai đội
2.2.54.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.55. Thời gian của bàn ghi đầu tiên

2.2.55.1. Nghĩa là dự đoán trong khoảng thời gian nào sẽ có bàn thắng đầu tiên.

2.2.55.1.1. Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (10 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 10 phút đầu tiên của trận đấu.

2.2.55.1.2. Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (15 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 15 phút đầu tiên của trận đấu.

2.2.55.2. Bàn đá phản lưới nhà không được xem là bàn thắng đầu tiên.

2.2.55.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.56. Hiệp nào sẽ có bàn thắng đầu tiên

2.2.56.1. Nghĩa là đặt cược dự đoán hiệp nào trong trận đấu sẽ có bàn thắng đầu tiên.

2.2.56.2. Những tùy chọn cược như sau:
 • Hiệp 1
 • Hiệp 2
 • Không có bàn thắng
2.2.56.3. Nếu trận đấu bị đình chỉ sau khi có bàn thắng đầu tiên trong hiệp 1, tất cả cược sẽ giữ nguyên.

2.2.56.4. Nếu trận đấu bị đình chỉ bất kỳ lúc nào trước khi có bàn thắng đầu tiên, tất cả cược sẽ vô hiệu.

2.2.57. Cả hai đội ghi bàn/Kết quả & Cả hai đội ghi bàn/Kết quả hiệp 1

2.2.57.1. Cả hai đội ghi bàn / kết quả tức là đặt cược dự đoán cả hai:
(A) Cả hai đội sẽ ghi bàn trong trận đấu và;
(B) Kết quả trận đấu sẽ là Đội nhà thắng hoặc Đội khách thắng hoặc Hòa.

2.2.57.2. Những tùy chọn cược như sau:
 • Đúng & Đội nhà – cược thắng khi cả hai đội ghi bàn và Đội nhà thắng.
 • Đúng & Đội khách – cược thắng khi cả hai đội ghi bàn và Đội khách thắng.
 • Đúng & Hòa – cược thắng khi cả hai đội ghi bàn và Hòa.
2.2.57.3. Cả hai đội ghi bàn/Kết quả hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán kết quả của hiệp 1 trận đấu và việc cả hai đội có ghi bàn trong hiệp 1 hay không.

2.2.57.4. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.58. Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận

2.2.58.1. Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận nghĩa là cá cược dự đoán kết quả của nửa trận và kết quả của cả trận đấu là lẻ/lẻ, lẻ/chẵn, chẵn/lẻ hay chẵn/chẵn.

2.2.58.2. Có bốn (4) phương án cược:
 • Lẻ/Lẻ
 • Lẻ/Chẵn
 • Chẵn/Lẻ
 • Chẵn/Chẵn
2.2.58.3. Đối với kiểu cá cược này, bất kể thêm hiệp phụ nào cũng không được tính để xác định kết quả của cả trận đấu.

2.2.58.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã xác định từ trước việc thanh toán cá cược.

2.2.59. Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn

2.2.59.1. Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là cược để vừa dự đoán đội nào sẽ ghi bàn trước vừa dự đoán bất kỳ một trong ba khả năng thắng có thể xảy ra cho một sự kiện.

2.2.59.2. Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.60. Hiệp mà đội nhà ghi bàn đầu tiên

2.2.60.1. Nghĩa là đặt cược hiệp nào trong trận đấu đội nhà sẽ ghi bàn đầu tiên.

2.2.60.2. Những tùy chọn cược như sau:
 • Hiệp 1
 • Hiệp 2
 • Không bàn thắng
2.2.60.3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
2.2.61. Hiệp mà đội khách ghi bàn đầu tiên

2.2.61.1. Nghĩa là đặt cược hiệp nào trong trận đấu đội khách sẽ ghi bàn đầu tiên.

2.2.61.2. Những tùy chọn cược như sau:
 • Hiệp 1
 • Hiệp 2
 • Không bàn thắng
2.2.61.3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.
2.2.62. Cược chấp (HDP) đặc biệt trong 15 phút

2.2.62.1. Cược chấp 15 phút đặc biệt có nghĩa là một đối thủ hoặc một đội dẫn trước một tỉ số ảo khi bắt đầu. Đội bóng hoặc cầu thủ chiến thắng với tỉ số trội hơn sau khi thêm tỉ số ảo trong 15 phút đặc biệt (KHOẢNG THỜI GIAN) trong trận đấu.

2.2.62.2. Ví dụ:

Cược chấp HDP phút thứ 15
00:00 – 15:00 HDP: Đội chiến thắng là đội có tỉ số trội hơn trong khoảng thời giàn từ 00:00 đến 15:00.
Tất cả đặt cược có thể đặt trong khoảng hoặc trước khi kết thúc phút thứ 15.

Cược chấp HDP phút thứ 30
15:01 – 30:00 HDP: Đội chiến thắng là đội có tỉ số trội hơn trong khoảng thời giàn từ 15:01 đến 30:00.
Tất cả đặt cược có thể đặt trong khoảng hoặc trước khi kết thúc phút thứ 30.

Cược chấp HDP phút thứ 45
30:01- 45:00 HDP: Đội chiến thắng là đội có tỉ số trội hơn trong khoảng thời giàn từ 30:01 đến 45:00.
Tất cả đặt cược có thể đặt trong khoảng hoặc trước khi kết thúc phút thứ45.

Cược chấp HDP phút thứ 60
45:01 – 60:00 HDP: Đội chiến thắng là đội có tỉ số trội hơn trong khoảng thời giàn từ 45:01 đến 60:00.
Tất cả đặt cược có thể đặt trong khoảng hoặc trước khi kết thúc phút thứ60

Cược chấp HDP phút thứ 75
60:01 – 75:00 HDP: Đội chiến thắng là đội có tỉ số trội hơn trong khoảng thời giàn từ 60:01 đến 75:00.
Tất cả đặt cược có thể đặt trong khoảng hoặc trước khi kết thúc phút thứ75.

Cược chấp HDP phút thứ90
75:01- 90:00 HDP: Đội chiến thắng là đội có tỉ số trội hơn trong khoảng thời giàn từ 75:01 đến 90:00.
Tất cả đặt cược có thể đặt trong khoảng hoặc trước khi kết thúc phút thứ 90.

2.2.62.3. Cho cược chấp HDP đặc biệt trong 15 phút, cược được thanh toán theo thời điểm chính xác bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch vôi), số phạt góc (những quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (Thẻ được đưa ra bởi trọng tài) thể hiện được công bố trên màn hình trực tiếp.

2.2.62.4. Nếu một trận đấu bị hủy hoặc tạm hoãn, thì cược được đặt trong thời điểm cược chấp HDP đặc biệt trong 15 phút chưa kết thúc sẽ bị hủy. Nếu cược chấp HDP đặc biệt trong 15 phútđịnh trước đã kết thúc thì cược sẽ được giữ.

2.2.62.5. Trong hai (2) phút cuối của bất kỳ cược chấp trực tuyến (HDP)đặc biệt trong 15 phút, có bất cứ hành động nào ngoại trừ những hành động đề cập như bên dưới, sẽ được xem là an toàn và do đó tất cả các cược ở trạng thái chờ duyệt có thể được xem xét chấp nhận: Bàn thắng, phạt đền và thẻ đỏ.

2.2.62.6. Cho loại cược 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00, cược được thanh toán chính xác tại thời điểm ghi bàn (bóng qua vạch vôi khung thành), số phạt góc (những quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (thẻ được đưa ra bởi trọng tài) thể hiện trên đồng hồ được công bố trên màn hình trực tiếp ngoại trừ thời gian bù giờ.

2.2.63. Fantasy Match: Đội ghi bàn đầu tiên

2.2.63.1. Fantasy Match: Đội ghi bàn đầu tiên là cược dự đoán đội nào sẽ ghi được bàn thắng đầu tiên trong 1 Fantasy Match.

Ví dụ:
Các Trận đấu: Man City vs. Liverpool; Chelsea vs. Man United
Fantasy Match: Man City vs. Chelsea
Man City ghi bàn đầu tiên ở phút thứ 25:10
Chelsea ghi bàn đầu tiên ở phút thứ 25:48
Kết quả: Cược Man City thắng.

2.2.63.2. Nếu cả 2 trận đều ghi bàn đầu tiên ở cùng thời gian (phút và giây) hoặc không có bàn thắng nào được ghi, cược này sẽ xem như hòa.

2.2.63.3. Nếu có một trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau bàn đầu tiên được ghi, tất cả cược cho kèo này được giữ nguyên. Ngược lại, nếu có một trận đấu bị hoãn hoặc hủy trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi, tất cả các cược cho kèo này sẽ bị hủy.

Ví dụ:
Các trận đấu: Man City vs. Liverpool; Chelsea vs. Man United
Fantasy Match: Man City vs. Chelsea
Trận Man City ghi bàn đầu tiên ở phút thứ 25:10
Trận Chelsea hoãn hoặc hủy trước phút thứ 25:10
Kết quả: Tất cả vé cược đều bị hủy.

2.2.63.4. Nếu cả hai trận đấu đều bị hủy mà không có bàn thắng nào được ghi, tất cả vé cược đều bị hủy.

2.2.63.5. Bất kì bàn thắng nào được ghi trong hiệp phụ đều không được tính vào cược này.

2.2.64. Đội châu Âu đứng đầu

2.2.64.1. Cược đội châu Âu đứng đầu nghĩa là cược đội châu Âu nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.

2.2.64.2. Nếu hai đội châu Âu thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội châu Âu đứng đầu.

2.2.64.3. Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội châu Âu rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc "Đồng hạng" (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.

2.2.64.4. Tất cả các khoản cược cho Đội châu Âu đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội châu Âu cuối cùng rời khỏi giải đấu.

2.2.65. Đội Nam Mỹ đứng đầu

2.2.65.1. Cược Đội Nam Mỹ đứng đầu nghĩa là cược đội Nam Mỹ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.

2.2.65.2. Nếu hai đội Nam Mỹ thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Nam Mỹ đứng đầu.

2.2.65.3. Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Nam Mỹ rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc "Đồng hạng" (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.

2.2.65.4. Tất cả các khoản cược cho Đội Nam Mỹ đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Nam Mỹ cuối cùng rời khỏi giải đấu.

2.2.66. Đội Châu Phi đứng đầu

2.2.66.1. Cược Đội Châu Phi đứng đầu nghĩa là cược đội Châu Phi nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.

2.2.66.2. Nếu hai đội Châu Phi thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Châu Phi đứng đầu.

2.2.66.3. Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Châu Phi rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc "Đồng hạng" (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.

2.2.66.4. Tất cả các khoản cược cho Đội Châu Phi đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Châu Phi cuối cùng rời khỏi giải đấu.

2.2.67. Cả hai đội ghi bàn

2.2.67.1. Cược cả hai đội ghi bàn nghĩa là cược để dự đoán liệu một trận đấu sẽ có kết quả là cả hai đội ghi bàn hay không.

2.2.67.2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.68. Cả hai đội ghi bàn trong hiệp một

2.2.68.1. Cược cả hai đội ghi bàn trong hiệp một nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một của trận đấu hay không.

2.2.68.2. Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một, thì cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy bỏ trước khi kết thúc Hiệp Một mà cả hai đội không ghi bàn, tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.

2.2.69. Cả hai đội ghi bàn trong Hiệp Hai

2.2.69.1. Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của một trận đấu hay không.

2.2.69.2. Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp hai, thì các khoản cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ mà cả hai đội đều không ghi bàn thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.

2.2.70. Cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một và/hoặc hiệp hai

2.2.70.1. Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Một và/hoặc Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp một và liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của trận đấu hay không.

2.2.70.2. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu.

2.2.71. Cả hai Đội Ghi bàn/Tổng Bàn thắng & Cả hai Đội Ghi bàn Hiệp 1/Tổng Bàn thắng

2.2.71.1. Cược cả hai đội sẽ ghi bàn/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu và liệu cả hai đội có ghi bàn trong trận đấu hay không.

2.2.71.2. Cả hai Đội Ghi bàn Hiệp 1/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu và việc liệu cả hai đội có ghi bàn trong Hiệp một của trận đấu hay không.

2.2.71.3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.72. Kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng

2.2.72.1. Cược kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán kết quả của hiệp một của trận đấu và tổng số bàn thắng của hiệp một.

2.2.72.2. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp một của trận đấu. Các khoản cược sẽ giữ nguyên giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp hai của trận đấu.

2.2.73. Đội nhà ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai

2.2.73.1. Cược Đội nhà sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội nhà có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.

2.2.73.2. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.74. Đội khách ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai

2.2.74.1. Cược Đội khách sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội khách có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.

2.2.74.2. Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.75. 15 phút cụ thể 1X2

2.2.75.1. 15 phút cụ thể 1X2 nghĩa là đặt cược để dự đoán 3 kết quả chiến thắng bất kỳ có thể xảy ra vào cuối mỗi phút thứ 15 (chu kỳ) của trận đấu. 1 là đội được xướng tên trước (thường là đội nhà); X là trận đấu dẫn đến kết quả hòa; 2 là đội được xướng tên sau (thường là đội khách).

2.2.75.2. Ví dụ:

Phút thứ 15 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 00:00 – 15:00.
Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 15.

Phút thứ 30 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 15:01 – 30:00.
Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 30.

Phút thứ 45 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 30:01 – 45:00.
Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 45.

Phút thứ 60 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 45:01 – 60:00.
Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 60.

Phút thứ 75 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 60:01 – 75:00.
Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 75.

Phút thứ 90 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 75:01 – 90:00.
Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 90.

2.2.75.3. Đối với 15 phút cụ thể 1X2, các giá trị cược được chung chi ngay tại thời điểm bàn thắng được ghi (bóng qua vạch cầu môn), số lần đá phạt góc và tổng số thẻ phạt (từ trọng tài) theo như thông số tường thuật trực tiếp.

2.2.75.4. Nếu trận đấu bị gián đoạn hoặc hủy bỏ, các giá trị cược đã đặt cho khoảng thời gian 15 phút chưa kết thúc giữa 1X2 sẽ bị hủy. Nếu khoảng thời gian 15 phút đã xác định giữa 1X2 đã kết thúc thì giá trị cược sẽ được tính.

2.2.75.5. Đối với việc đặt cược trực tiếp trong (2) phút cuối của loại cược 15 phút cụ thể 1X2, bất kỳ tình huống nào ngoài các tình huống được đề cập sau đây sẽ được xem là Chơi an toàn và vì vậy, tất cả giá trị cược đang chờ xử lý sẽ được xem xét chấp nhận: ghi bàn, phạt đền và thẻ đỏ.

2.2.75.6. Đối với phút 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00, các giá trị cược được chung chi ngay tại thời điểm bàn thắng được ghi (bóng qua vạch cầu môn), số lần đá phạt góc và tổng số thẻ phạt (từ trọng tài) theo như thông số tường thuật trực tiếp ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc chấn thương.

2.2.76. Hiệp có nhiều bàn thắng nhất

2.2.76.1. Đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo của giải đấu.

2.2.77. Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap)

2.2.77.1. Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap) nghĩa là đặt cược khi nào một đối thủ hay một đội được nhận khởi đầu thuận lợi ảo. Người thắng là đối thủ hay đội có bàn thắng nhiều hơn sau khi đã cộng thêm bàn chấp đã cược vào kết quả vào cuối mỗi khoảng thời gian 10 phút của trận đấu.

2.2.77.2. Ví dụ:

Cược chấp (HDP) phút thứ 10
00:00 – 10:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút 00:00 đến phút thứ 10:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 10.

Cược chấp phút thứ 20
10:01 – 20:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 10:01 đến phút thứ 20:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 20.

Cược chấp phút thứ 30
20:01- 30:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 20:01 đến phút thứ 30:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 30.

Cược chấp phút thứ 40
30:01 – 40:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 30:01 đến phút thứ 40:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 40.

Cược chấp phút thứ 60
50:01- 60:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 50:01 đến phút thứ 60:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 60.

Cược chấp phút thứ 70
60:01- 70:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 60:01 đến phút thứ 70:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 70.

Cược chấp phút thứ 80
70:01- 80:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 70:01 đến phút thứ 80:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 80.

Cược chấp phút thứ 90
80:01- 90:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 80:01 đến phút thứ 90:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 90.

2.2.77.3. Đối với Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute HDP), khoản cược được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp.

2.2.77.4. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị bỏ dở, các khoản cược đặt vào Cược chấp 10 phút cụ thể dở dang sẽ được xem là không có giá trị. Nếu Cược chấp 10 phút cụ thể đã định hoàn thành trọn vẹn thì khoản cược sẽ được xem là có giá trị.

2.2.77.5. Trong hai (2) phút cuối cùng của bất kỳ việc đặt cược trực tiếp theo Cược chấp 10 phút cụ thể nào, bất kỳ hành động nào ngoài những hành động được đề cập dưới đây sẽ được xem là Tình huống an toàn (Safe Play) và vì vậy, tất cả mọi khoản cược đang chờ xử lý có thể được cân nhắc chấp nhận: một bàn thắng, một quả phạt đền và thẻ đỏ.

2.2.77.6. Đối với cược chấp từ phút 80:01 – 90:00, khoản cược sẽ được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp, không tính thời gian bù giờ hay thời gian cộng thêm vào cuối trận đấu do bóng chết vì có cầu thủ bị thương.

2.2.78. Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng

2.2.78.1. Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng nghĩa là loại cược dự đoán quả đá phạt đền đầu tiên của đội có trở thành bàn thắng hay không.

2.2.79. Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor)

2.2.79.1. Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor) là loại cược dự đoán nhà tài trợ jersey nào sẽ có đội mà mình tài trợ giành được danh hiệu vô địch

2.2.80.
Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner)

2.2.80.1. Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner) là loại cược dự đoán châu lục xuất xứ của huấn luyện viên trưởng của đội bóng sẽ giành danh hiệu vô địch.

2.2.81. Tỷ số thắng cách biệt & Tỷ số Thắng cách biệt trong hiệp 1

2.2.81.1. Tỉ số thắng thua (Winning Margin) là loại cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỉ số bàn thắng được ghi giữa Đội nhà và Đội khách.

2.2.81.2. Tỷ số thắng cách biệt trong hiệp 1 có nghĩa là cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỷ số thắng cách biệt được ghi giữa đội Nhà và đội Khách trong hiệp 1.

2.2.81.3. Các tùy chọn có sẵn dành cho loại cược này là các tùy chọn được công bố trên trang web. Ví dụ:
 • Đội Nhà thắng cách biệt 1 bàn
 • Đội Nhà thắng cách biệt 2 bàn
 • Đội Nhà thắng cách biệt 3 bàn hoặc hơn
 • Mọi Tỷ số Hòa (Ngoại trừ 0-0)
 • Đội Khách thắng cách biệt 1 bàn
 • Đội Khách thắng cách biệt 2 bàn
 • Đội Khách thắng cách biệt 3 bàn hoặc hơn
2.2.81.4. Đối với loại cược này, hiệp phụ sẽ không được tính để xác định tỉ số thắng thua.

2.2.81.5. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.82. Bàn thắng tiếp theo, Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 & Bàn thắng tiếp theo trong hiệp phụ

2.2.82.1. Bàn thắng tiếp theo nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong trận đấu.

2.2.82.2. Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.82.3. Bàn thắng tiếp theo trong hiệp phụ nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong hiệp phụ của trận đấu.

2.2.82.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định

2.2.82.5. Bàn thắng phản lưới nhà được được công nhận ghi bàn thắng.

2.2.83. Phạt đền

2.2.83.1. Phạt đền nghĩa là cá cược để dự đoán liệu trận đấu có xảy ra phạt đền hay không.

2.2.82.1. Có các tuỳ chọn sau đây.
 • Không
2.2.84. Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất2.2.84.1. Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất nghĩa là đặt cược dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có tổng số bàn thắng nhiều hơn hiệp còn lại.

2.2.84.2. Có các tuỳ chọn sau:
 • Hiệp 1
 • Hiệp 2
 • Hòa
2.2.84.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.84.4. Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào

2.2.84.4.1 Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.

2.2.84.4.2 Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.84.5. Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào

2.2.84.5.1 Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội khách sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.

2.2.84.5.2 Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.85. Tỉ số chính xác của hiệp 1/cả trận

2.2.85.1 Tỉ số chính xác của hiệp 1/ cả trận nghĩa là đặt cược dự đoán tỉ số chính xác sau khi kết thúc hiệp 1 và tỉ số cuối cùng chính xác sau khi kết thúc trận đấu.

2.2.85.2 Tỷ số Chính xác Hiệp một/Cả trận đấu để thắng "AOS" nghĩa là đội đã chọn phải chiến thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.

2.2.85.3 Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ, trừ phi việc thanh toán cá cược đã được quyết định từ trước.

2.2.86. Cầu thủ ghi bàn - Bất kỳ lúc nào

2.2.86.1. Cược cầu thủ ghi bàn - bất cứ lúc nào nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ ghi bàn vào bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra trận đấu. Không tính thời gian hiệp phụ.

2.2.86.2. Không tính bàn đá phản lưới nhà.

2.2.86.3. Khoản cược sẽ có giá trị bất kể thời gian cầu thủ đó vào tham gia thi đấu trong trận đấu được bao lâu.

2.2.86.4. Khoản cược vào bất kỳ cầu thủ nào không tham gia vào trận đấu sẽ bị vô hiệu và được trả lại.

2.2.86.5. Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.87. Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

2.2.87.1. Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.87.2. Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.87.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.87.4. Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

2.2.87.4.1. Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.87.4.2. Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.87.4.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.87.5. Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

2.2.87.5.1. Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.87.5.2. Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.87.5.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.88. Cược hiệp phụ có hay/không.

2.2.88.1. Cược hiệp phụ có/không nghĩa là cược trận đấu có đá hiệp phụ hay không

2.2.88.2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.89. Cược hiệp phụ/Bàn thắng

2.2.89.1. Cược hiệp phụ/Bàn thắng nghĩa là vừa cược trận đấu có đá hiệp phụ hay không vừa cược có bàn thắng nào được ghi trong thời gian hiệp phụ.

2.2.89.2. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trước khi trận đấu được kết thúc tại hiệp phụ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.90. Cược tài & xỉu cho cả 2 hiệp có/không

2.2.90.1. Cược tài 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có từ hai (2)bàn thắng trở lên hay không.

2.2.90.2. Cược xỉu 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có ít hơn hai (2) bàn thắng hay không.

2.2.90.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.91. Cách thức xác định kết quả trận đấu

2.2.91.1. Cược Cách thức xác định kết quả trận đấu có nghĩa là cược để dự đoán người chiến thắng và cách thức chiến thắng trận đấu.

Có các tùy chọn cược sau đây:
 • Đội nhà/Thời gian thi đấu chính thức
 • Đội nhà/Hiệp Phụ
 • Đội nhà/Sút luân lưu
 • Đội khách/Thời gian thi đấu chính thức
 • Đội khách/Hiệp Phụ
 • Đội khách/Sút luân lưu
2.2.91.2. Tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ.

2.2.92. Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 2

2.2 92.1. Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 2

2.2.92.1.1. Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thắng hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số bàn thắng được ghi trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.

2.2.92.1.2. Hiệp phụ không được tính trong tổng số bàn thắng được ghi.

2.2.92.1.3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.

2.2.92.2. Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 2

2.2.93.2.1. Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số quả phạt góc được thực hiện trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.

2.2.92.2.2. Hiệp phụ không được tính trong tổng số quả phạt góc được thực hiện.

2.2.92.2.3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.

2.2.92.3. Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 2

2.2.92.3.1. Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số thẻ phạt được nhận trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.

2.2.92.3.2. Hiệp phụ không được tính trong tổng số thẻ phạt được nhận.

2.2.92.3.3. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.

2.2.93. Tổng số phút của bàn thắng

2.2.93.1. Tổng số phút ghi bàn là đặt cược để dự đoán tổng số phút tương ứng với thời gian cụ thể lúc cả hai đội ghi bàn trong một trận đấu.

2.2.93.2. Để quyết định phút của bàn thắng, số lẻ của phút (1-59 giây) sẽ được làm tròn thành phút gần nhất.

2.2.93.2.1. Ví dụ:
Các bàn thắng được ghi ở phút 22,55 phút (23 phút) + 34,35 phút (35 phút) + 55,05 phút (56 phút) = 144 phút

2.2.93.3. Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp một sẽ được tính là vào phút thứ 45. Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp hai sẽ được tính là vào phút thứ 90.

2.2.93.4. Thời gian hiệp phụ và sút luân lưu không được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.

2.2.93.5. Bàn thắng phản lưới nhà được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.

2.2.93.6. Tổng số phút của bàn thắng chỉ thời gian ghi bàn hiện trên chương trình phát sóng của truyền hình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về thời gian ghi bàn của bất kỳ bàn thắng nào, thời gian do Trang web thi đấu chính thức công bố sẽ được xem là căn cứ để giải quyết tranh chấp.

2.2.93.7. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán khoản cược đã được quyết định.

2.2.94. Đội Nhà Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp

2.2.94.1. Dự đoán liệu đội Nhà sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài "90 phút" hay không.

2.2.94.2. Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.

2.2.94.3. Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.

2.2.94.4. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.

2.2.95. Đội Khách Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp

2.2.95.1. Dự đoán liệu đội Khách sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài "90 phút" hay không.

2.2.95.2. Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.

2.2.95.3. Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.

2.2.95.4. Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.

2.2.96. Bảng - 2 đội đứng đầu

2.2.96.1. Cược dự đoán 2 đội sẽ đứng đầu bảng.

2.2.97. Vòng bị loại

2.2.97.1. Dư đoán đội bóng được chọn sẽ bị loại ở vòng nào

2.2.97.2. Có các lựa chọn sau:
 •  Vòng Bảng: Dự đoán đội bóng được chọn sẽ bị loại ở vòng Bảng
 •  Vòng 1/ 16: Dự đoán đội bóng được chọn sẽ bị loại ở vòng 16 đội
 •  Vòng Tứ Kết: Dự đoán đội bóng được chọn sẽ bị loại ở vòng Tứ Kết
 •  Vòng Bán Kết: Dự đoán đội bóng được chọn sẽ bị loại ở vòng Bán Kết
 •  Giành Hạng Nhì: Dự đoán đội bóng được chọn sẽ thua tại trận Chung Kết và giành hạng Nhì
 •  Nhà Vô Địch: Dự đoán đội bóng được chọn sẽ thắng tại trận Chung Kết và thành Nhà Vô Địch của giải
2.2.98. Đội xếp cuối bảng

2.2.98.1. Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối Bảng trong mùa giải.

2.2.99. Chọn đội vào chung kết

2.2.99.1. Dự đoán đội nào sẽ chơi trong vòng chung kết của giải đấu

2.2.100. Vào chung kết

2.2.100.1. Vào chung kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Chung kết của giải đấu.

2.2.100.2. Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm hiệp phụ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

2.2.101. Vào Bán kết

2.2.101.1. Vào bán kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Bán kết của giải đấu.

2.2.101.2. Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm hiệp phụ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

2.2.102. Vào Tứ kết

2.2.102.1. Vào Tứ kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Tứ kết của giải đấu.

2.2.102.2. Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm hiệp phụ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

2.2.103. Đội nào trong bảng hội đủ điều kiện

2.2.103.1. Dự đoán đội nào sẽ hội đủ điều kiện và tiến vào vòng tiếp theo trong giải đấu đã định.

2.2.103.2. Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm hiệp phụ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

2.2.104. Bảng thắng cuộc

2.2.104.1. Dự đoán bảng nào sẽ là bảng thắng cuộc của giải đấu.

2.2.105. Châu lục thắng cuộc

2.2.105.1. Châu lục thắng cuộc có nghĩa là cược dự đoán châu lục nào sẽ giành chiến thắng trong giải đấu.

2.2.106. Giải đấu - Đội xuống hạng

2.2.106.1. Dự đoán đội nào sẽ bị xuống hạng trong giải đấu.

2.2.106.2. Kèo này sẽ bao gồm vị trí xuống hạng tự động cũng như xuống hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.

2.2.106.3. Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

2.2.107. Mùa giải - Xếp cuối bảng

2.2.107.1. Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối bảng trong mùa giải xác định trong khoảng thời gian mùa giải diễn ra.

2.2.107.2. Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

2.2.108. Mùa giải - 2 đội xếp cuối bảng

2.2.108.1. Dự đoán những đội nào sẽ bị xếp cuối bảng trong mùa giải này.

2.2.108.2. Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

2.2.109. Mùa giải - Đội bóng thăng hạng trong mùa giải

2.2.109.1. Dự đoán đội nào sẽ được thăng hạng trong giải đấu.

2.2.109.2. Kèo này bao gồm cả vị trí thăng hạng tự động cũng như mọi sự thăng hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.

2.2.109.3. Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

2.2.110. Người thắng cuộc và cầu thủ ghi bàn thắng đúp hàng đầu

2.2.110.1. Dự đoán vào đội Vô Địch giải đấu và đồng thời cầu thủ Vua Phá Lưới của giải đó.

2.2.110.2. Tất cả các cược được áp dụng trong "90 phút" của trận đấu và hiệp phụ theo kết quả chính thức của trận đấu, cộng thêm thời gian ngừng.

2.2.110.3. Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu không được tính.

2.2.110.4. Nếu có nhiều cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, quy tắc về đích cùng nhau được áp dụng.

2.2.111. Giải đấu - 3 đội đứng đầu

2.2.111.1. Giải đấu - 3 đội đứng đầu có nghĩa là cược dự đoán đội nhất, nhì và ba và xác định theo thứ tự khi kết thúc giải đấu.

2.2.111.2. Ví dụ: Manchester City/Manchester United/Chelsea phải giành chiến thắng theo thứ tự xác định vào cuối giải đấu.

2.2.111.3. Bảng vòng chung kết như được hiển thị theo kết quả chính thức của giải đấu tương ứng là kết quả quyết toán.

2.2.112. Giải đấu - Đội không bại trận nào

2.2.112.1. Đội phải hoàn thành giải đấu mà không để thua trận nào.

2.2.113. Giành danh hiệu

2.2.113.1. Dự đoán đội nào sẽ giành danh hiệu vào cuối giải đấu.

2.2.114. Đội/Cầu thủ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu

2.2.114.1. Đội/Cầu thủ nào tiến xa nhất trong giải đấu có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu.

2.2.114.2. Đội/cầu thủ sẽ được ghép thành cặp để lựa chọn cược, các đội thuộc về các bảng khác cũng có thể được ghép thành cặp để lựa chọn cược.

2.2.114.3. Nếu 2 đội/cầu thủ được ghép thành cặp để lựa chọn cược hội đủ tiêu chuẩn cho vòng đấu tiếp theo, tất cả các cược vào hai đội/cầu thủ sẽ được kết chuyển sang vòng đấu thành công.

2.2.114.4. Cược sẽ được xem là hòa nếu hai đội/cầu thủ sẽ bị loại trong cùng một vòng đấu.

2.2.115. (Fast Markets) Thị trường 1/5 Phút Tiếp theo

2.2.115.1. Khách hàng dự đoán một kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định từ những kết quả trong danh sách. Nếu không có kết quả nào danh sách xảy ra hoặc Khách hàng không thể dự đoán chính xác kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, tất cả cược sẽ bị coi là cược thua.

2.2.115.2. Các cược sẽ được thanh toán theo thời gian sự kiện mà nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Công ty có thể tùy ý và toàn quyền quyết định đối với việc lựa chọn hoặc chỉ định nhà cung cấp dữ liệu. Hiệp phụ và thời gian bù giờ sẽ không được tính.

2.2.115.3. Lựa chọn Bàn thắng - Bàn thắng được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty, bất kể nội dung được thể hiện trong video phát lại. Bàn phản lưới nhà sẽ được tính để thanh toán trong thị trường này.

2.2.115.4. Lựa chọn Phạt trực tiếp - Phạt trực tiếp được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt trực tiếp đó được thực hiện trong thực tế.

2.2.115.4.1. Tình huống Đá phạt Trực tiếp được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.115.5. Lựa chọn Phạt góc - Phạt góc được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện trong thực tế.

2.2.115.5.1. Tình huống Phạt góc Trực tiếp được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.115.6. Lựa chọn Thủ môn Phát bóng- Thủ môn Phát bóng được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện trong thực tế. Cú phát bóng từ trên tay hay cú đá phạt trực tiếp do thủ môn thực hiện sẽ không được coi là Thủ môn Phát bóng.

2.2.115.6.1. Tình huống Thủ môn Phát bóng được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.115.7. Lựa chọn Ném biên - Ném biên được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú ném biên đó được thực hiện trong thực tế.

2.2.115.7.1. Tình huống Ném biên được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.115.8. Lựa chọn Phạt đền - Phạt đền được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt đền đó được thực hiện trong thực tế.

2.2.115.8.1. Tình huống Phạt đền được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.115.9. Lựa chọn Thẻ phạt - Thẻ phạt được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Đối với lựa chọn này, chỉ những thẻ đã được giơ lên trước mặt cầu thủ ở trên sân khi đang thi đấu mới được tính.

2.2.115.10. Lựa chọn Không có - Không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ sự kiện nào ở dưới xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, bao gồm Bàn thắng, Phạt trực tiếp, Phạt góc, Ném biên, Phạt đền hay Thẻ phạt.

2.2.115.11. Nếu trận đấu bị hủy bỏ hoặc khoảng thời gian được quy định bị dừng lại khi chưa trôi qua hết, tất cả cược sẽ mất hiệu lực trừ khi lựa chọn chiến thắng đã xuất hiện và được thiết lập trước khi hủy bỏ hay dừng. Đối với những cược trong đó khoảng thời gian cược đã trôi qua hết sẽ được thanh toán và không bị coi là mất hiệu lực.

2.2.115.12. Mọi và tất cả Bàn thắng, phạt trực tiếp, phạt góc, thủ môn phát bóng, ném biên, phạt đền và thẻ phạt không được công nhận hoặc bị hủy bỏ sẽ không được tính.

2.2.115.13. Phiên nghỉ giải lao để uống nước. Tất cả các cược mà thời gian cược rơi vào phiên nghỉ giải lao để uống nước sẽ được “Hoàn tiền” trừ phi việc chọn người chiến thắng đã diễn ra và đã được thiết lập trước khi bắt đầu phiên nghỉ giải lao để uống nước.

2.2.116. Lẻ Chẵn/Tổng Bàn thắng

2.2.116.1. Lẻ Chẵn/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
(A) Kết quả của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn; và
(B) Tổng số bàn thắng trong kết quả chung cuộc của sự kiện sẽ là Trên hay Dưới.

2.2.117. Cơ hội Kép/Tổng Bàn thắng

2.2.117.1. Cơ hội Kép/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
(A) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng; và
(B) Tổng số bàn thắng trong kết quả chung cuộc của sự kiện sẽ là Trên hay Dưới.

2.2.118. Cơ hội Kép/Đội Ghi bàn Trước

2.2.118.1. Cơ hội Kép/Đội Ghi bàn Trước nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
(A) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng; và
(B) Đội chủ nhà hay Đội khách sẽ là Đội Ghi bàn Trước.

2.2.119. Cả hai Đội Ghi bàn/Cơ hội Kép

2.2.119.1. Cả hai Đội Ghi bàn/Cơ hội Kép nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
(A) Cả hai đội có đều ghi bàn thắng trong trận đấu hay không; và
(B) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng.

2.2.120. Đội Chiến thắng với cách biệt hơn 5 Bàn

2.2.120.1. Đội Chiến thắng với cách biệt hơn 5 Bàn nghĩa là đội được chọn phải chiến thắng với cách biệt từ năm (5) bàn trở lên.

Ví dụ:
Kết quả dành cho Đội chủ nhà - 5:1, 6:2 … (Thua) / 5:0, 6:0, 6:1 … (Thắng).
Kết quả dành cho Đội khách - 1:5, 2:6 … (Thua) / 0:5, 0:6, 1:6 … (Thắng).

2.2.121. Hiệp Ghi bàn Nhiều nhất (2 Cửa)

2.2.121.1. Hiệp Ghi bàn Nhiều nhất (2 Cửa) nghĩa là cược dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có tổng số bàn thắng lớn hơn. Nếu kết quả chung cuộc khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường của cả hai hiệp là Hòa, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.121.2. Những tùy chọn sau có thể được sử dụng:
 • Hiệp một
 • Hiệp hai

2.2.122. Châu Á 1x2 & Châu Á 1x2 Hiệp 1

2.2.122.1. Bằng cách cược vào Châu Á 1X2, thành viên đã đánh cược vào một trong ba kết quả bất kỳ có thể xảy ra của một sự kiện, không bao gồm tỷ số mới nhất. 1 chỉ đội đầu tiên (thường là Đội chủ nhà), X chỉ trận đấu có kết quả hòa và 2 chỉ đội thứ hai (thường là Đội khách).

2.2.122.2. Bằng cách cược vào Châu Á 1X2 Hiệp 1, thành viên đã đánh cược vào một trong ba kết quả bất kỳ có thể xảy ra cho hiệp đầu tiên của một sự kiện, không bao gồm tỷ số mới nhất. 1 chỉ đội đầu tiên (thường là Đội chủ nhà), X chỉ trận đấu có kết quả hòa và 2 chỉ đội thứ hai (thường là Đội khách).

Ví dụ: Tỷ số Hiện tại: 0-1
Cược vào:
Đội chủ nhà (1) – cược Đội chủ nhà thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng hoặc trận đấu kết thúc với tỷ số Hòa
Đội khách (2) – cược Đội khách thắng Nếu Đội khách chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên
Hòa (X) – cược Hòa thắng Nếu Đội khách chiến thắng với cách biệt 1 bàn

Ví dụ: Tỷ số Hiện tại: 1-0
Cược vào:
Đội chủ nhà (1) – cược Đội chủ nhà thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên
Đội khách (2) – cược Đội khách thắng Nếu Đội khách chiến thắng hoặc trận đấu kết thúc với tỷ số Hòa
Hòa (X) – cược Hòa thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 1 bàn

2.2.123. Các Bàn thắng của cầu thủ

2.2.123.1. Các cầu thủ tham gia phải nằm trong đội hình xuất phát 11 người để các cược hợp lệ

2.2.123.2. Thị trường chỉ được áp dụng cho trận đấu mà các cầu thủ cùng tham gia thi đấu, trong ngày được chỉ định.

2.2.123.3. Bàn thắng phản lưới nhà không được tính.

2.2.124. Đội nào sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của mình tại Vòng bảng

2.2.124.1. Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của họ tại vòng bảng.

2.2.124.2. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

2.2.125. Đội nào sẽ thua tất cả các trận đấu của mình tại Vòng bảng

2.2.125.1. Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ thua tất cả các trận đấu của họ tại vòng bảng.

2.2.125.2. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

2.2.126. Đội nào sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của mình trong giải đấu (chỉ tính Thời gian thi đấu thông thường)

2.2.126.1. Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của họ trong giải đấu tính theo thời gian thi đấu thông thường.

2.2.126.2. Đối với loại cược này, kết quả cuối cùng khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường sẽ được coi là kết quả của trận đấu. Mọi bàn thắng được ghi trong hiệp phụ và loạt sút luân lưu sẽ không được tính hay làm thay đổi kết quả.

2.2.126.3. Nếu kết quả của trận đấu khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường là hòa, cược sẽ thua.

2.2.126.4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

2.2.127. Tân vương World Cup

2.2.127.1. Nghĩa là cược để dự đoán đội vô địch FIFA World Cup có phải là tân vương hay không. Ở đây, “Tân vương” chỉ bất kỳ đội nào vô địch FIFA World Cup mà không phải đội bảo vệ chức vô địch.

2.2.128. VAR (Video Hỗ trợ Trọng Tài)

2.2.128.1. Video hỗ trợ trọng tài (VAR) là một công nghệ được dùng trong bóng đá và nó sẽ giúp trợ lý trọng tài đánh giá lại các quyết định của trọng tài chính bằng việc sử dụng các cảnh quay video và tai nghe để giao tiếp.

2.2.128.2. Đối với tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu, dữ liệu do công ty cung cấp sẽ được dùng làm kết quả cuối cùng. Công ty có toàn quyền quyết định có sử dụng một nhà cung cấp dữ liệu cụ thể để công bố kết quả cuối cùng hay không.

2.2.128.3. Nếu một trận đấu bị hủy sau khi VAR đã đưa ra quyết định thì tất cả mọi vé cược vẫn hợp lệ.

2.2.128.4. Nếu một trận đấu bị hủy trước khi VAR đưa ra quyết định thì tất cả mọi vé cược sẽ bị hủy và hoàn tiền cho người chơi.

2.2.129. VAR (Trợ lý trọng tài video) Tài/Xỉu, VAR Hiệp 1 Tài/Xỉu & VAR Hiệp 2 Tài/Xỉu

2.2.129.1. VAR Tài/Xỉu nghĩa là cược vào tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu. Nếu tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu lớn hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Tài; nếu tổng đó nhỏ hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Xỉu.

2.2.129.2. VAR Hiệp 1 Tài/Xỉu nghĩa là cược vào tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 1 của trận đấu. Nếu tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 1 của trận đấu lớn hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Tài; nếu tổng đó nhỏ hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Xỉu.

2.2.129.3. VAR Hiệp 2 Tài/Xỉu nghĩa là cược vào tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 2 của trận đấu. Nếu tổng số lần VAR được sử dụng trong hiệp 2 của trận đấu lớn hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Tài; nếu tổng đó nhỏ hơn định mức TX, kết quả thắng cược sẽ là Xỉu.

2.2.129.4. Khi xác định tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu, trong đó trọng tài hoặc trợ lý trọng tài sử dụng kỹ thuật phát lại video tức thời và giao tiếp qua tai nghe, lần sử dụng VAR sẽ được tính bất kể quyết định có được thay đổi hay không.

2.2.129.5. Đối với tổng số lần VAR được sử dụng trong trận đấu, dữ liệu do công ty cung cấp sẽ được dùng làm kết quả cuối cùng. Công ty có toàn quyền quyết định có sử dụng một nhà cung cấp dữ liệu cụ thể để công bố kết quả cuối cùng hay không.

2.2.129.6. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.130. Tổng số quả phạt góc & Tổng bàn thắng

2.2.130.1. Tổng số quả phạt góc và Tổng bàn thắng là đặt cược dự đoán tổng số phạt góc và tổng số bàn thắng mà đội chủ nhà thực hiện được so với tổng số quả phạt góc và tổng bàn thắng mà đội khách thực hiện được trong một trận đấu cụ thể

2.2.130.2. Được thưởng quả phạt góc nhưng không thực hiện thì không được tính

2.2.130.3. Cược chấp và Cược chấp Hiệp 1

2.2.130.3.1. Cược chấp là đặt cược vào đội nào sẽ có được nhiều quả phạt góc và nhiều bàn thắng nhất trong trận đấu, bao gồm tỷ lệ chấp

2.2.130.3.2. Cược chấp Hiệp 1 là đặt cược vào đội nào sẽ có được nhiều quả phạt góc và nhiều bàn thắng trong suốt Hiệp 1 trận đấu, bao gồm tỷ lệ chấp

2.2.130.3.3. Cược chấp Hiệp 1 sẽ bị hủy nếu trận đấu bị hủy trong thời gian thi đấu Hiệp 1. Cược chấp Hiệp 1 sẽ vẫn có hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trong thời gian thi đấu Hiệp 2 của trận đấu

2.2.130.4. Tài/ Xỉu & Tài/Xỉu Hiệp 1

2.2.130.4.1. Tài/Xỉu là đặt cược cho tổng số quả phạt góc và tổng bàn thắng được thực hiện bởi cả hai đội trong suốt thời gian thi đấu của trận đấu

2.2.130.4.2. Tài/Xỉu Hiệp 1 là đặt cược cho tổng số quả phạt góc và tổng bàn thắng được thực hiện bởi cả hai đội trong thời gian thi đấu của Hiệp 1

2.2.130.4.3. Nếu tổng số quả phạt góc và tổng bàn thắng nhiều hơn mức Tài Xỉu được đưa ra thì kết quả là Tài thắng; Nếu tổng số quả phạt góc và tổng số bàn thắng thấp hơn mức Tài Xỉu đưa ra thì cược Xỉu sẽ thắng

2.2.130.5. Cược sẽ bị hủy nếu trận đấu bị đó bị hủy trừ khi cược đã được xác định

2.2.131. SABA Tài/ Xỉu trong khung thời gian tự chọn

2.2.131.1 SABA Tài/Xỉu trong khung thời gian tự chọn tức là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng trong khung thời gian do người chơi tự chọn. Nếu tổng số bàn thắng trong khung thời gian đã chọn lớn hơn giới hạn trên/dưới cho trước, người chơi đặt cửa Tài sẽ thắng. Ngược lại, nếu tổng số bàn thắng trong khung thời gian đã chọn nhỏ hơn giới hạn trên/dưới cho trước, người chơi đặt cửa Xỉu sẽ thắng.

2.2.131.2 Thời gian cược trực tiếp chỉ kéo dài tới phút 81 của thời gian thi đấu chính thức.

2.2.131.3 Cược sẽ được kết toán dựa trên thời gian trận đấu do nhà cung cấp dữ liệu của Công ty đưa ra, và sẽ được kết toán ngay khi kết quả đã được xác định, kể cả trước khi kết thúc trận đấu.

2.2.131.4 Công ty sẽ có toàn quyền quyết định về việc lựa chọn hoặc chỉ định nhà cung cấp dữ liệu.

2.2.131.5 Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các kết quả chính thức do nhà cung cấp dữ liệu đưa ra, kết quả cược trên tất cả thị trường sẽ được xác định căn cứ theo Quy Tắc và Quy Định Chung về đặt cược (Mục 1.5. Kết quả).


3. Các quy định cá cược riêng cho từng loại thi đấu

3.1. Luật Bóng Đá

3.1.1. Mỗi khi thời gian thi đấu dự kiến của trận đấu khác với thời gian thông thường (ví dụ như khoảng thời gian đặc biệt chơi ở các giải đấu khác nhau, giải trẻ, giải dành cho đội trẻ, đội dự bị hoặc trận đấu giao hữu), tất cả cược sẽ được thanh toán khi kết thúc thời gian dự kiến đó.

3.1.1.1. Trong trường hợp thời gian thi đấu diễn ra ít hơn bình thường, Công ty có quyền tạm dừng việc thanh toán hoặc thanh toán tất cả các cược dựa trên kết quả đã được Công ty ghi lại. Bất kỳ quyết định tạm dừng hoặc thanh toán các đặt cược dựa trên kết quả được ghi bởi Công ty là tùy thuộc hoàn toàn vào quyền quyết định của Công ty và quyết định của Công ty có giá trị ràng buộc đối với khách hàng.

3.1.1.2. Trừ các trận đầu có thời gian bất thường được chỉ định trên trang web trước cho tất cả các trận đấu bóng đá, đặt cược được thực hiện vào trận đấu này sẽ được xem như hủy.

3.1.2. Nếu một trận đấu bóng đábị hoãn, hoặc bị hủy hoặc tạm dừng và không thi đấu lại trong vòng 12 tiếng kể từ thời gian bắt đầu trên thời gian dự kiến, thì trận đấu đó sẽ vô hiệu (bất kể quyết định của trang chính c để tôn vinh kết quả). Việc thanh toán cho tất cả cược trong trận đấu bị hoãn hoặc hủy tùy theo quyết đinh của Công ty.

3.1.3. Cược hiệp 1 (1H) chỉ được áp dụng cho hiệp 1 mà thôi. Nếu một trận đấu bị hủy trong hiệp 1 thì tất cả cược được xem như không hợp lệ. Nếu một trận bị hủy trong hiệp 2 thì tất cả cược hiệp 1 sẽ vẫn được tính.

3.1.4. Công ty cung cấp thông tin địa điểm thi đấu (như sân trung lập, thẻ đỏ, đồng hồ, thông tin thống kê, thời gian, giờ bắt đầu, v.v) như là một dịch vụ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Đó là trách nhiệm của khách hàng phải tự nhận biết thông tin chính xác của trận đấu.

3.1.5. Trừ khi có thông báo khác, nếu trận đấu được dự kiến được chơi trên sân trung lập (nhưng được chơi trên sân không trung lập hoặc ngược lại) thì tất cả các cược coi là hợp lệ.

Trong trường hợp có sự thay đổi địa điểm (đội chủ nhà bỏ cuộc hoặc ngược lại), tất cả các đặt cược vào trận đấu sẽ bị hủy. Cược cũng sẽ bị hủy nếu tên đội nhà và đội khách bị tuyên bố sai và ngược lại.

3.1.6. Bàn thắng sẽ được cập nhật trên Cá cược bóng đá trưc tiếp và Thị trường chỉ ra các giao dịch trực tiếp ứng với bàn thắng được hiển thị tại thời gian cá cược được đặt. Các ghi chép về thời gian và thẻ đỏ chỉ phục vụ mục đích tham chiếu.

Ví dụ:
Tỷ số hiện tại: 1 - 0
Đặt cược vào "Đội A"- 0.75 (1-0)
Để thắng cược này, đội A bắt buộc phải thắng từ 1 bàn trở lên. Không bao gồm "Tỷ số hiện tại".

3.1.7. Cho cược trực tiếp, trong một trận đấu, với những tình huống cụ thể mà Hãng có thể bằng quyền tự quyết, xác định thời điểm nguy hiểm mà bàn thắng, kết quả, thành tích của một đội hay một cầu thủ có thể bị ảnh hưởng; hoặc đảm bảo việc thay đổi tỷ lệ hoặc Thị Trường hay Thông tin Cược ("Danger Play") Hãng bảo lưu quyền ngừng nhận cược và có thể nhận hoặc từ chối những cược sau thời điểm Nguy Hiểm trong trận. Tất cả những tình huống khác trong trận đấu được xem là Safe Play (tình huống an toàn) và tất cả cược sẽ được tiếp tục và được cân nhắc để nhận.

3.1.8. Trong cá cược trực tiếp, cho phép đặt lệnh cá cược đến phút thứ 90 và thêm cả thời gian bù giờ, toàn bộ thời gian cho hầu hết các trận đấu (tùy theo quyết định của Công ty). bất kỳ hành động nào khác với các hành động sẽ nêu dưới đây trong mục 3.1.8, sẽ được coi là Chơi an toàn, và như vậy tất cả các cá cược đặt trong quá trình sẽ được chấp nhận. Chơi tại hoặc quanh vùng điểm penalty, penalty và đá phạt được Công ty coi là nguy hiểm (có khả năng ghi bàn)

3.1.9. Cho cược trực tiếp, tất cả những cược chờ sẽ tự động bị từ chối vào thời điểm trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu hoặc trận đấu.

3.1.10. Áp dụng các cược trực tuyến nhưng ngoại trừ trong 2 phút cuối cùng của cược Tài/Xỉu đặc biệt (O/U) 15 phút, Tài/Xỉu đặc biệt (O/U) 10 phút và cược chấp đặc biệt (HDP) 15 phút, các vé cược chờ sẽ chính thức bị hủy khi bàn thắng được ghi cũng như các cược chờ sẽ được chấp nhận dưới sự xem xét trong khu vực an toàn khi quả đá phạt bị hỏng.

3.1.11. Với những trận cược trực tuyến, các vé cược được chấp nhận trong 90 phút thi đấu chính thức và các phút đá bù giờ cho toàn trận đấu trong hầu hết các môn thể thao (Tùy theo quyết định của công ty). Từ khi trận đấu bắt đầu (00:00) cho đến khi trận đấu kết thúc (90 phút thi đấu chính thức), kể cả trường hợp được chấp nhận trong trận đấu, ngoại trừ những trường hợp được đề cập trong mục dưới đây, được xem là Đặt cược an toàn và vì vậy tất cả những vé cược đang chờ thanh toán sẽ được chấp nhận: Cược trong thời điểm dẫn đến bàn thắng; tình huống hai đội có xung đột; 1 quả phạt đền; và những quả đá phạt trực tiếp được hãng xem là nguy hiểm (dễ có bàn thắng).

3.1.12. Tất cả các cược Tài / Xỉu sẽ được thanh toán ngay sau khi kết quả được xác định "một cách trọn vẹn" thậm chí trước khi kết thúc thời gian thi đấu. Thanh Toán Tức Thì chỉ áp dụng cho các giải đấu cụ thể do công ty cung cấp.

3.1.13. Cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn, trừ khi việc thanh toán cho cược đã được xác định.

3.2. Bóng Rổ

3.2.1. Tất cả các cược Toàn Trận, kể cả cược Trực tiếp, sẽ được xác định dựa trên kết quả cuối cùng, kể cả hiệp phụ nếu có (trừ khi được quy định khác).

3.2.2. Nếu một trận đấu không bắt đầu vào ngày bắt đầu đã được lên lịch thì toàn bộ cược sẽ vô hiệu trừ phi trận đấu được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu ban đầu (trừ khi có quy định khác).

3.2.3. Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng bị tạm hoãn hoặc bỏ dở trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu đã được lên lịch thì cược Toàn trận vẫn được xem là có giá trị nếu ít nhất 90% thời gian chơi đã lên lịch đã được hoàn thành (ví dụ 36 phút trò chơi đã được lên lịch cho 40 phút chơi; hoặc 43 phút trò chơi đã được lên lịch cho 48 phút chơi). Các cược cũng sẽ được xem là có giá trị nếu kết quả chính thức được cơ quan chủ quản có liên quan công bố. Các cược khác trên các trận đấu bị tạm hoãn hoặc bỏ dở sẽ không có giá trị, ngoại trừ các cược trên thị trường đã được xác định vô điều kiện.

3.2.4. Kết quả hiệp 1 là tổng của Séc 1 và 2. Kết quả của hiệp 2 là tổng của Séc 3 và 4, bao gồm cả thời gian thi đấu thêm.

3.2.5. Kết quả Séc 4 không bao gồm bất kỳ Thời gian đấu thêm nào.

3.2.6. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy thì cược thì cược được đặt vào những Hiệp hoặc Séc chưa kết thúc sẽ bị coi là không hợp lệ. Nếu những Hiệp hoặc Séc được đặt đã hoàn tất thì cược vẫn giữ nguyên.

3.2.7. Điểm số sẽ không được cập nhật cho cược bóng rổ trực tuyến và điểm chấp thể hiện trong suốt quá trình giao dịch trực tiếp sẽ theo điểm số khi trận đấu bắt đầu ví dụ 0-0. Thời gian và tỉ số hiển thị chỉ mang tính tham khảo.

3.2.8. Thị trường Đội nào sẽ ghi điểm trước được thanh toán khi một đội ghi điểm đầu tiên. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau khi điểm đầu tiên được ghi thì cược sẽ vẫn được giữ nguyên.

3.2.9. Thị trường Đội nào sẽ ghi điểm cuối cùng được thanh toán khi một đội ghi điểm cuối cùng của trận đấu (bao gồm cả thời gian thi đấu thêm) hoặc hiệp/nửa hiệp cụ thể (không bao gồm thời gian thêm). Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy thì tất cả cược đều vô hiệu, ngoại trừ những thị trường đã được xác định vô điều kiện.

3.2.10. Thị trường Đặc Biệt (bao gồm số Điểm, Pha Bật Bóng, Trợ Giúp, 3 Điểm, Ném Phạt…) sẽ hợp lệ nếu cả 2 cầu thủ tham gia trận đấu. Nếu một hoặc cả hai cầu thủ không tham gia trận đấu thì tất cả cược sẽ bị hủy. Kết quả cho thị trường đặc biệt bao gồm cả thời giant hi đấu thêm, trừ khi đã được báo trước. Tất cả kết quả được tính khi kết quả chính thức được công bố sau khi trận đấu kết thúc bởi ban tổ chức (NBA.com, FIBA.com …) và tất cả những thay đổi về thông số sau đó sẽ không có giá trị cho mục đích cược.

3.2.10.1. Kết quả cuối cùng Đội Nhà - Chữ số cuối / Kết quả cuối cùng Đội Khách - Chữ số cuối.

3.2.10.1.1. Dự đoán chữ số cuối cùng của kết quả đội nhà hoặc đội khách.

3.2.10.1.2. Kết quả dựa theo kết quả trên trang chính thức của trận đấu, bao gồm thời gian thi đấu thêm.

3.2.11. Địa điểm thi đấu Chủ nhà/Khách cho những trận NCAA được cung cấp để tham khảo mà thôi.

3.2.12. Thị trường Bóng Rổ Fantasy ( bao gồm cả thị trường trực tuyến ) là những cặp hoặc sự kết hợp của những đội thi đấu từ các trận khác nhau. Các trận đấu bao gồm cả hai đội phải được thi đấu ( tip-off ) trong cùng ngày, nếu không tất cả cược sẽ được xem là không hợp lệ. Địa điểm thi đấu của thị trường Bóng Rổ Fantasy chỉ dành cho mục đích tham khảo mà thôi.

3.2.13. Thị trường đội thắng nhiều Séc nhất được thanh toán dựa vào đội thắng số Séc nhiều nhất trong một trận bóng rổ. Nếu kết quả của một Séc cụ thể là hòa thì không có đội nào thắng Séc đó. Thời gian thi đấu thêm sẽ KHÔNG được tính trong thị trường này. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau khi điểm đầu tiên được ghi thì tất cả cược sẽ bị hủy.

3.2.14. Thị trường Số Trận thắng trong Mùa giải Chính chỉ số trận thắng mà một đội cụ thể đạt được trong cả một mùa giải. Các đội bóng trong giải NBA phải chơi ít nhất tám mươi trận đấu trong mùa giải chính để các cược có hiệu lực

3.2.15. Cược bóng rổ trực tiếp được chấp nhận theo trận đấu trên sân. Trong những tình huống nhất định (ví dụ bàn thắng hoặc thay đổi tỷ lệ cược) cược có thể không được chấp nhận.

3.2.16. Số Cuối Của Điểm Số
Dự đoán giá trị chữ số cuối cùng của tổng số điểm ghi được mỗi Ván, Hiệp (điểm ghi được trong thời gian bù giờ được tính vào Hiệp 2) hoặc Toàn Trận.

3.2.17. Cược Chấp Trận Đấu & Tổng Số
Dự đoán tổ hợp Cược Chấp và Tài Xỉu. Tổ hợp đã chọn sẽ được xem là thắng nếu cả Cược Chấp và Tài Xỉu đều thắng.

3.2.18. Kết Quả Hiệp 1 / Hiệp 2
Dự đoán kết quả của Hiệp 1 và Hiệp 2 (tính cả điểm ghi trong thời gian bù giờ). Ý nghĩa của các ký tự liên quan đến cược này: H là đội được nêu tên đầu tiên (thường là đội nhà); X là hòa; A là đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách).

3.2.19. Điểm số Chính xác Hiệp đấu
Dự đoán số hiệp đấu chiến thắng của đội nhà và đội khách trong trận đấu.
Ví dụ:
Đặt cược Đội nhà 3 - Đội khách 1 (3-1),
Kết quả hiệp đấu:

Hiệp 1 - 20-15
Hiệp 2 - 10-18
Hiệp 3 - 25-20
Hiệp 4 - 29-28
Kết quả: Đội nhà 3, Đội khách 1.(3-1) Cược đặt vào (3-1) là cược chiến thắng.

3.2.20. Điểm Lẻ/Chẵn Chính Xác Ván Đấu.
Dự đoán giá trị chữ số cuối cùng của tổng điểm ở mỗi Ván là Lẻ hay Chẵn.

3.2.21. Ván Có Điểm Cao Nhất.
Dự đoán Ván nào sẽ có điểm cao nhất trong toàn trận. Nếu hai Ván trở lên có cùng số điểm cao nhất, thì lựa chọn “Hòa” sẽ thắng.

3.2.22. Ván Thắng Áp Đảo Dự đoán đội bạn chọn sẽ chiến thắng trận đấu và không để thua một Ván nào.

3.2.23. Ván Thắng Lội Ngược Dòng.
Dự đoán đội sẽ "Thua trong Ván 1 và Hòa trong Ván 2" hay "Hòa trong Ván 1 và Thua trong Ván 2", nhưng cuối cùng sẽ dẫn trước trong các hiệp còn lại và chiến thắng ở cuối 4 Ván..
Ví dụ:.
Tham khảo bảng sau thể hiện tất cả các tổ hợp đặt cược vào đội Nhà chiến thắng:.
Ván 1 Ván 2 Ván 3 Ván 4
Hòa Đội khách Đội nhà Đội nhà
Đội khách Hòa Đội nhà Đội nhà
Đội khách Đội nhà Đội nhà Đội nhà
Đội khách Đội nhà Hòa Đội nhà
Đội khách Đội nhà Đội nhà Hòa


3.2.24. Ván X Cơ Hội Kép
Dự đoán hai lựa chọn cho kết quả của trận đấu ở cuối mỗi Ván

3.2.25. Kết Quả Ván 1/Ván 2
Dự đoán kết quả của Ván 1 và Ván 2. Ý nghĩa của các ký tự liên quan đến cược này: H là đội được nêu tên đầu tiên (thường là đội nhà); X là hòa; A là đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách).

3.2.26. Kết Quả Ván 3/Ván 4
Dự đoán kết quả của Ván 3 và Ván 4. Ý nghĩa của các ký tự liên quan đến cược này: H là đội được nêu tên đầu tiên (thường là đội nhà); X là hòa; A là đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách).

3.2.27. Cược Chấp Số Ván Thắng
Cược chấp tính theo chênh lệch số ván thắng giữa hai đội. Một hiệp có thể có ba kết quả: Thắng, Hòa và Thua. Chênh lệch là con số cuối cùng được tính theo công thức lấy số ván Đội A thắng trừ đi số ván Đội B thắng.

3.2.28. Số Ván Đội Thắng Tài/Xỉu
Dự đoán số Ván mà Đội Nhà hay Đội Khách thắng lớn hơn hay nhỏ hơn so với số tham chiếu đã cho (0,5, 1,5, 2,5, 3,5).

3.2.29. Số Ván Hòa
Dự đoán chính xác số Ván có kết quả hòa trong trận đấu.

3.2.30. Số Ván Hòa Tài/Xỉu
Dự đoán số Ván có kết quả hòa trong trận đấu lớn hơn hay nhỏ hơn so với số tham chiếu đã cho (0,5, 1,5, 2,5+).

3.2.31. Đội Thắng Hai Ván
Dự đoán đội thắng 2 ván đấu được chọn. Nếu không có đội nào thắng cả hai ván đó - vì một hoặc cả hai ván có kết quả hòa, thì lựa chọn AOS sẽ thắng.

3.2.32 Bóng rổ - Cược xiên một trận

3.2.32.1 Tất cả các kèo sẽ được quyết toán căn cứ theo kết quả chính thức từ nhà cung cấp dữ liệu. Trong trường hợp các kết quả chính thức do nhà cung cấp dữ liệu cung cấp mâu thuẫn nhau thì kết quả của tất cả các kèo sẽ được quyết định căn cứ theo luật lệ và quy định cá cược chung của chúng tôi (1.6. Kết quả).

3.2.32.2 Lựa chọn và Kết quả cược - Tất cả các lựa chọn Cược xiên một trận (tức "Single Match Parlay" hay "SMP") của bóng rổ phải thắng (không được hòa điểm, bất phân thắng bại hay hòa) thì khoản cược mới được tính là thắng. Lựa chọn không chiến thắng sẽ được quyết toán là thua, trừ khi được ghi rõ trong các quy định này. Ví dụ, lựa chọn đội chiến thắng một trận đấu trong đó kết quả hòa xảy ra trong thời gian bù giờ (hoặc trong thời gian thi đấu chính thức nếu không có thời gian bù giờ) sẽ được quyết toán là thua cuộc, ngay cả khi kết quả hòa có thể không được cung cấp thông qua SMP. Điều này sẽ không được áp dụng cho các trận đấu của NBA hay NBL vì ở các giải này, các hiệp bù giờ được chơi liên tục cho đến khi có một đội chiến thắng, nhưng có thể áp dụng cho các giải đấu hoặc trận đấu bóng rổ khác theo điều lệ thi đấu riêng. Tương tự, lựa chọn "Cuộc đua đến X" trong đó không có đội nào đạt đến điểm số được chọn sẽ được quyết toán là thua, bất kể lựa chọn "không có đội nào đạt đến X" có được đưa ra làm lựa chọn thay thế hay không.

3.2.32.3 Thời gian bù giờ - Tất cả các trận đấu bóng rổ sẽ được quyết toán căn cứ theo kết quả công bố chính thức tính cả mọi khoảng thời gian bù giờ.

3.2.32.4 Kèo cụ thể cho cầu thủ - Tất cả các lựa chọn cầu thủ sẽ được xem là hiện hoạt nếu có một cầu thủ vào sân với tư cách cầu thủ thi đấu vào bất kỳ thời điểm nào của trận đấu liên quan, bất kể lựa chọn đó có tham chiếu đến giai đoạn cụ thể của trận đấu hay không. Nếu cầu thủ không bao giờ vào sân trong một trận đấu, thì lựa chọn cụ thể đối với cầu thủ đó sẽ vô hiệu. Ví dụ, lựa chọn một cầu thủ cụ thể sẽ ghi 10,5+ điểm trong hiệp hai sẽ hiện hoạt (và do đó được quyết toán là thua) nếu cầu thủ đó chơi hai phút đầu tiên của trận đấu, bị thương và không trở lại thi đấu, bất kể cầu thủ đó không ở trên sân trong hiệp hai của trận đấu. Tuy nhiên, nếu cầu thủ đó bị thương ngay trước khi trận đấu bắt đầu, bị rút khỏi đội hình bắt đầu thi đấu (hoặc ngồi trên băng ghế dự bị) và không bao giờ vào sân, thì khoản cược vào cầu thủ được chọn sẽ vô hiệu.

3.2.32.5 Trận đấu bị bỏ dở - Nếu một trận đấu bị bỏ dở trước khi bắt đầu, thì trận đấu này rơi vào quy tắc 12 giờ áp dụng cho trận đấu bị hoãn như được mô tả bên trên. Nếu một trận đấu bị bỏ dở sau khi bắt đầu nhưng trước thời điểm kết thúc tự nhiên của trận đấu thì các quy định sau sẽ được áp dụng:

3.2.32.5.1 SMP sẽ vô hiệu nếu bao gồm ít nhất một lựa chọn liên quan đến một cầu thủ chưa vào sân với tư cách cầu thủ thi đấu. Các quy định được nêu dưới đây đều áp dụng tùy thuộc và tiếp sau việc áp dụng quy định này.

3.2.32.5.2 Nếu mỗi lựa chọn trong một SMP vào trận đấu đã chiến thắng, trong đó, việc bỏ dở trận đấu không tác động đến kết quả của mỗi lựa chọn, thì toàn bộ SMP sẽ được tính là chiến thắng. Ví dụ, một SMP 2 chân có một lựa chọn vào tổng điểm và một cầu thủ nhất định sẽ ghi 10,5+ điểm, trong một trận đấu đã đạt được số điểm yêu cầu và cầu thủ đã thực sự ghi được hơn 10 điểm trước khi trận đấu bị bỏ dở sau đó, sẽ được xem là chiến thắng. Trong trường hợp này, việc bỏ dở trận đấu không ảnh hưởng đến cả hai lựa chọn đó. Điều này sẽ không áp dụng cho lựa chọn dưới tổng điểm mà trong đó trận đấu bị bỏ dở khi tổng điểm vẫn dưới con số được chọn, vì việc bỏ dở sẽ tác động đến kết quả.

3.2.32.5.3 Nếu một lựa chọn SMP đơn đã thua và sau đó trận đấu bị bỏ dở, thì SMP sẽ bị tính là thua, bất kể việc bỏ dở, (các) lựa chọn liên quan đã được quyết định không thể hủy bỏ. Ví dụ, một SMP bao gồm lựa chọn cầu thủ đầu tiên ghi bàn, trong một trận đấu mà có cầu thủ khác đã ghi bàn trước và sau đó trận đấu bị bỏ dở, sẽ được xem là thua. Trong trường hợp này, khoản cược đã bị thua sẵn, và kết quả này không thể bị tác động theo bất kỳ cách nào khác cho dù trận đấu sau đó có bị bỏ dở hay không.

3.2.32.5.4 Nếu không có lựa chọn thua trong SMP và ít nhất một lựa chọn vô hiệu vào thời điểm bỏ dở trận đấu, thì SMP sẽ được tính là vô hiệu. Quy định này áp dụng trong trường hợp một hoặc nhiều lựa chọn vẫn chưa được quyết định vào lúc bỏ dở trận đấu, và có thể thắng hay thua nếu trận đấu hoàn thành theo lịch đã định. Ví dụ, một SMP bao gồm lựa chọn trên tổng điểm, trong một trận đấu bị bỏ dở trong khi tổng điểm vẫn còn dưới số điểm yêu cầu, sẽ được xem là vô hiệu. Trong trường hợp này, lựa chọn tổng điểm vẫn chưa được quyết định và có thể thắng hay thua nhưng do trận đấu bị bỏ dở, khoản cược sẽ được xem là vô hiệu.

3.2.32.6 Thay đổi địa điểm - Nếu địa điểm của một trận đấu thay đổi từ địa điểm được quảng cáo ban đầu sang địa điểm khác thì tất cả các khoản cược vào trận đấu đó sẽ bị vô hiệu.

3.2.33 Liên đoàn NBA 2K – Tất cả các thị trường đề cập đến số điểm đã ghi được. Nếu một ván chơi bị sự cố trong khi chơi thì tất cả cược sẽ được xem là hợp lệ nếu ván chơi lại tiếp tục từ điểm số mà ván chơi ngừng lại. Nếu ván chơi bắt đầu lại với điểm số 0-0 thì các cược trực tiếp sẽ bị vô hiệu và các cược không trực tiếp sẽ vẫn có hiệu lực.

3.2.34 Định dạng Bóng rổ NBA Ảo 2K20 sẽ là 4 x 6 phút cho mỗi ván. Quy tắc này cũng áp dụng tương tự như 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.7., 3.2.15.

3.2.35 Bóng rổ Ảo là một trò chơi phát sóng. Tất cả các thành viên đặt cược vào cùng một trận đấu hoặc sự kiện sẽ nhận cùng một kết quả.

3.2.36 Trong trường hợp lỗi máy tính, lỗi điện tử hoặc lỗi nghiêm trọng làm gián đoạn màn trình diễn của một cuộc thi đấu hoặc sự kiện bóng chày ảo, các cược trong các cuộc thi đấu bị ảnh hưởng sẽ bị hủy và được trả lại, ngoại trừ các thị trường đã được xác định vô điều kiện.

3.2.37 Trong trường hợp một trò chơi hoặc sự kiện chưa bắt đầu hoặc chưa hoàn thành và không thể xác định kết quả, trò chơi hoặc sự kiện đó sẽ bị hủy.

3.3. Bóng Bầu Dục

3.3.1. Tất cả thị trường Toàn trận, bao gồm cả cược Trực Tiếp, sẽ được thanh toán dựa trên kết quả cuối cùng bao gồm cả thời giant hi đấu thêm giờ (trừ khi đã được ghi khác trong những luật này).

3.3.2. Nếu một trận đấu không bắt đầu theo ngày thi đấu dự kiến tất cả cược sẽ bị hủy (trừ khi đã được thông báo khác)

3.3.3. Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng bị hoãn hoặc hủy trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu thì cược Toàn trận vẫn được giữ nguyên nếu phút thứ năm nhăm (55) của trận đấu đã kết thúc. Cược cũng sẽ được giữ nguyên nếu một kết quả chính thức được xác định theo ban tổ chức. Nếu không cược vào những trận bị hoãn hoặc hủy sẽ không hợp lệ, trừ cho những thị trường đã được xác định vô điều kiện từ trước.

3.3.4. Kết quả hiệp 1 là tổng của Séc 1 và 2. Kết quả của hiệp 2 là tổng của Séc 3 và 4, bao gồm cả thời gian thi đấu thêm.

3.3.5. Kết quả Séc 4 không bao gồm bất kỳ Thời gian đấu thêm nào.

3.3.6. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy thì cược thì cược được đặt vào những Hiệp hoặc Séc chưa kết thúc sẽ bị coi là không hợp lệ. Nếu những Hiệp hoặc Séc được đặt đã hoàn tất thì cược vẫn giữ nguyên.

3.3.7. Điểm số sẽ không được cập nhật cho cược Bóng Bầu dục Mỹ trực tiếp và cược chấp được thể hiện trong suốt giao dịch trực tiếp ứng với tỷ số vào thời điểm bắt đầu trận đấu, vd: 0-0. Thời gian và tỷ số được hiển thị chỉ dành cho mục đích tham khảo.

3.3.8. Thị trường Đội nào sẽ ghi điểm trước được thanh toán khi một đội ghi điểm đầu tiên. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau khi điểm đầu tiên được ghi thì cược sẽ vẫn được giữ nguyên.

3.3.9. Thị trường Đội nào sẽ ghi điểm cuối cùng được thanh toán khi một đội ghi điểm cuối cùng của trận đấu (bao gồm cả thời gian thi đấu thêm). Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau khi điểm đầu tiên được ghi thì tất cả cược sẽ bị hủy.

3.3.10. Địa điểm thi đấu Chủ nhà/Khách cho những trận NCAA được cung cấp để tham khảo mà thôi.

3.4. Bóng Chày

3.4.1. Tên cầu thủ ném bóng chỉ mang mục thích tham khảo. Tất các phiếu cược bóng chày sẽ được xem là hợp lệ nếu kể cả việc cầu thù ném bóng bắt đầu trận đấu.

3.4.2. Các phiếu cược toàn trận bao gồm cả cược trực tuyến sẽ được thanh toán dưa trên kết quả thi đấu chính thức gồm thời gian thi đấu thêm ( trừ khi đươc nêu trong các qui tắc). Trong bóng chày Nhật Bản khi cược hòa được công bố thì các phiếu cược Moneyline sẽ được hoàn trả lại

3.4.3. Tất cả các phiếu cược bị Hủy nếu trận đấu không được bắt đầu thực hiện so với lịch thi đấu (trừ khi được thưc hiện lúc khác)

3.4.4. Các phiếu cược sẽ được xem là hợp lệ thì trận đấu phải hoàn thành 9 lượt (hoặc 8.5 lượt nếu đội chủ nhà dẫn đầu). Nếu trận đấu bị tạm ngưng và hoàn thành trong ngày kế tiếp thì tất cả các phiếu cược bị Hủy (trừ khi được thông báo trước)

3.4.5. Nếu trận đấu bị tạm ngưng hoặc hoãn ở lượt đấu phụ, tỉ số sẽ được quyết định sau khi có được kết quả của lượt đấu cuối cùng. Tuy nhiên nếu tỉ số đang là hòa hoặc đội chủ nhà chỉ dẫn đầu trong một nửa sau của lượt đấu, tỉ số sẽ được dựa trên thời điểm trận đấu bị hoãn.

3.4.6. 5 lượt đấu đầu tiên được thanh toán dựa trên kết quả của lượt cuối thứ 5. Nếu 5 lượt không hoàn thành, hay do bất kì lí do nào thì các phiếu cược bị Hủy

3.4.7. Điểm số sẽ không được cập nhật cho cược Bóng chày trực tiếp và cược chấp được thể hiện trong suốt giao dịch trực tiếp ứng với tỷ số vào thời điểm bắt đầu trận đấu, vd: 0-0. Thời gian và tỷ số được hiển thị chỉ dành cho mục đích tham khảo.

3.4.8. Luật Bóng chày Quốc tế: Trận đấu sẽ kết thúc sớm nếu một đội dẫn trước ít nhất 10 điểm khi đội đối thủ đã kết thúc ít nhất 7 lượt đấu; hoặc một đội dẫn trước ít nhất 15 điểm khi đội đối thủ đã kết thúc ít nhất 5 lượt đấu. Như vậy, nếu trận đấu kết thúc sớm, mọi cược đặt vẫn được tính.

3.4.9. Các trò chơi bóng chày quốc tế ( ví dụ như trận đấu Olympic) có thể kết thúc sớm hơn và các phiếu cươc được xem là hợp lệ khi hoàn thành 6.5 lượt đấu.

3.5. Hốc key trên băng

3.5.1. Thị trường Đủ thờ gian có thể được chào như “Chỉ gồm thời gian thông lệ” hoặc”Bao gồm cả thời gian thêm giờ và loạt đá penalty” hoặc cả hai. Khách hàng phải luôn tham chiếu tiêu đề của thị trường. Đối với các trận đấu phải xác định bằng loạt đá penalty thì đội thắng sẽ được cộng thêm một bàn vào số bàn thắng của mình để xác định kết quả cuối cùng.

3.5.2. Nếu trận đấu không được bắt đầu đúng ngày giờ lịch định, tất cả các cá cược đều vô hiệu (trừ khi có xác định khác)

3.5.3. Nếu một trận đấu đã bắt đầu và bị dừng hoặc bị treo trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm bắt đầu lịch định thì các cá cược kiểu Đủ thời gian vẫn được coi là có hiệu lực nếu như ít nhất đã có 55 (năm mươi lăm) phút thi đấu trọn vẹn. Các cá cược cũng được coi là có hiệu lực khi có kết quả chính thức do một Hội đồng thích hợp công bố. Các cá cược vào trận đấu bị dừng hoặc bị treo sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định không điều kiện

3.5.4. Đối với cá cược vào hiệp đấu, để cho các cá cược có hiệu lực hiệp đấu phải được thi đấu trọn ven.

3.5.5. Hiệp đấu thứ ba không bao gồm thời gian thêm giờ hoặc shoot-out.

3.5.6. Tỷ số sẽ không được cập nhật cho đặt cược trực tiếp Khúc Côn Cầu Trên Băng và các kèo được hiển thị trong quá trình giao dịch trực tiếp ứng với tỷ số vào thời điểm bắt đầu trận đấu, tức là 0-0. Thời gian và tỷ số được hiển thị chỉ nhằm mục đích tham khảo.

3.5.7. Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.

3.6. Quần Vợt

3.6.1. Các phiếu cược Moneyline được đặt ra cho vận động viên thắng trong trận đấu hay ván đấu. Phiếu cược chấp dựa trên các set hay trận đấu (vui lòng xem trong tiêu đề thị trường); cược Tài/ Xỉu và Chẵn / Lẻ dựa trên trận đấu (trừ khi có các thông báo khác)

3.6.2. Nếu vận động viên bỏ cuộc trong giải đấu hay trận đấu thì các phiêu cược bị Hủy.

3.6.3. Nếu vận động viên (hay cặp đôi) không thi đấu hay bị loại trong trận đấu thi các phiếu cược bị Hủy, trừ khi trong thị trường cược đó được xác định vô điều kiện

3.6.4. Nếu trận đấu bị ngưng hay tạm hoản nhưng trận đấu vẫn hoàn thành thì tất cả các phiếu cược vẫn được xem là hợp lệ

3.6.5. Nếu trận đấu bị ngưng hay tạm hoản nhưng trận đấu vẫn hoàn thành thì tất cả các phiếu cược vẫn được xem là hợp lệ

3.6.6. Nếu lịch đấu của các set dự kiến thắng trận thay đổi từ lịch thi đấu chính thức thì các phiếu cược sẽ bị Hủy, trừ khi trong thị trường cược đó được xác định vô điều kiện

3.6.7. Cược người thắng ván đầu tiên (người thắng ván thứ hai, thứ ba, v,v) sẽ tính theo kết quả chính thức của set. Tất cả các phiếu cược bị hủy nếu set đó không hoàn thành.

3.6.8. Cược trực tuyến quần vợt thanh toán tinh theo kết quả trận đấu (hay ván đấu). Tỉ số sẽ không được cập nhật trong cược quần vợt trực tuyến.

3.6.9. Việc thanh toán cho hầu hết các điểm thắng giao bóng sẽ tính dựa vào tay vợt nào thắng điểm giao bóng nhiều nhất trong trận đấu đó. Tất cả các phiếu cược bị hủy nếu cầu thủ bỏ cuộc hay bị truất quyền thi đấu trước khi trận đấu hoàn thành.

3.6.10. Cú đánh đầu tiên ( bị lỗi 2 lần )mà thị trường đã được giải quyết theo thống kê trận đấu chính thức. Nếu cú đánh đầu tiền ( bị lỗi 2 lần ) mà thị trường vẫn đang được quyết định, lúc bấy giờ tất cả các vé cược sẽ được xem xét lại giá trị thậm chí nếu trận đấu không hoàn thành do cầu thủ bỏ cuộc hoặc vì một nguyên nhân nào đó. Nếu không có cú đánh đầu tiên ( bị lỗi 2 lần) tại thời điểm cầu thủ bỏ cuộc/ vì nguyên nhân nào đó thì sau đó tất cả vé cược sẽ bị xem xét là vô hiệu.

3.6.11. Thị trường Game người thắng cược được thể hiển chi tiết : ví dụ: Set 1 Game 1; set 1 Game 2... Nếu 1 set tiếp tục thêm thời gian "tie break" thì thị trường sẽ hiển thị là Set 1 TB, Set 2 TB...Nếu trận đấu có cầu thủ bỏ cuộc hoặc bị tước quyền thi đấu trong thời gian trận đấu chưa kết thúc thì các vé cược được đặt trong thời điểm này được coi là vô hiệu.Nếu trận đấu được kết thúc bằng " Penalty Game" thì tất cả các vé cược đặt cược trong trận này được coi là vô hiệu ( mặc dù nếu trận đấu được kết thúc bởi điểm Penalty "Penalty point" thì các vé cược vẫn được coi là hợp lệ).Đối với trận đấu bị hoãn , các vé cược được coi là hợp lệ nếu trận đấu đó được hoàn tất thi đấu.

3.6.12. Cược điểm số đúng của trận đấu nghĩa là cược số set chính xác mà mỗi người chơi thắng trong một trận đấu. Nếu trận đấu không hoàn thành thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu. Nếu số set đã lên lịch cần có để chiến thắng trận đấu bị thay đổi thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.

3.6.13. Cược điểm số đúng của set X nghĩa là cược số ván chính xác mà mỗi người chơi thắng trong một trận đấu. Nếu set đấu không hoàn thành thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu. Nếu số ván đã lên lịch cần có để chiến thắng trận đấu bị thay đổi thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.

3.6.14. Cược tennis trực tiếp được chấp nhận theo trận đấu trên sân. Trong những tình huống nhất định (ví dụ bàn thắng hoặc tỷ lệ cược bị thay đổi) cược có thể không được chấp nhận.

3.7. Cầu Lông

3.7.1. Cược đội thắng là cược dự đoán người thắng trận đấu. Cược chấp Trận đấu dựa trên ván đấu hoặc điểm (vui lòng tham khảo chi tiết của từng loại cược); Tài/Xỉu và Lẻ/Chẵn dựa trên điểm (trừ khi có những quy đinh riêng).

3.7.2. Người thắng Game đấu 1 (Game đấu 2, Game đấu 3, v.v.) là cược dự đoán kết quả của một ván đấu cụ thể. Tất cả cược sẽ bị coi là mất hiệu lực nếu ván đấu đã chỉ định không được hoàn thành.

3.7.3. Loại cược Điểm số Chính xác của Trận đấu và Số Game đấu của Trận đấu dựa trên các ván đấu.

3.7.4. Các loại cược Người Giành được Điểm trong Game đấu X; Người sẽ đạt số điểm X trước & Thắng Cách biệt trong trận đấu sẽ được tính dựa trên điểm số.

3.7.5. Nếu vận động viên không bắt đầu giải đấu hoặc trận đấu, tất cả cược vào vận động viên đó sẽ không có hiệu lực.

3.7.6. Nếu vận động viên (hoặc cặp vận động viên) rút lui hoặc bị loại trong trận đấu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực, ngoại trừ những cược đã được phân định vô điều kiện.

3.7.7. Nếu trận đấu bị tạm dừng hoặc hoãn, tất cả cược vẫn được coi là có hiệu lực nếu trận đấu tiếp tục trong vòng mười hai giờ.

3.7.8. Cá cược Cầu lông Trực tiếp được xử lý dựa trên kết quả trận đấu (hoặc ván đấu cụ thể/điểm). Tỷ số sẽ không được cập nhật đối với cá cược cầu lông trực tiếp.

3.8. Bóng Bàn

3.8.1. Các phiếu cược Moneyline được đặt ra cho vận động viên thắng trong trận đấu hay ván đấu. Cược chấp tính theo vào các set hay điểm số (vui long xem trong tiêu đề thị trường);cược Tài/ Xỉu và Chẵn/ Lẻ tính theo điểm số (trừ khi có các thông báo khác)

3.8.2. Nếu vận động viên bỏ cuộc trong giải đấu hay trận đấu thì các phiêu cược bị Hủy.

3.8.3. Nếu vận động viên (hay cặp đôi) không thi đấu hay bị loại trong trận đấu thi các phiếu cược bị Hủy, trừ khi trong thị trường cược đó được xác định vô điều kiện

3.8.4. Nếu trận đấu bị tạm ngưng hay hoãn lại nhưng thưc hiện thi đấu lại trước 12 tiếng so với lịch thi đấu chính thức thì các phiếu cươc vẫn được xem là hợp lệ.

3.8.5. Cược người thắng ván đầu tiên (người thắng ván thứ hai, thứ ba, v,v) sẽ tính theo kết quả chính thức của set. Tất cả các phiếu cược bị hủy nếu set đó không hoàn thành.

3.8.6. Cược trực tuyến bóng bàn thanh toán tính theo kết quả trận đấu (hay ván đấu). Tỉ số sẽ không được cập nhật trong cược quần vợt trực tuyến.

3.9. Bóng Chuyền & Bóng Chuyền BÃI BIỂN

3.9.1. Các phiếu cược Moneyline được đặt ra cho vận động viên thắng trong trận đấu hay ván đấu. Cược chấp tính theo vào các set hay điểm số (vui long xem trong tiêu đề thị trường);cược Tài/ Xỉu và Chẵn/ Lẻ tính theo điểm số (trừ khi có các thông báo khác)

3.9.2. Nếu độ nào bỏ cuộc trong giải đấu hay trận đấu thì các phiêu cược bị Hủy.

3.9.3. Nếu 1 đội bỏ cuộc hay bị loại trong trận đấu thì tất cả các phiếu cược bị hủy, trừ khi trong thị trường cược đó được xác định vô điều kiện

3.9.4. Nếu trận đấu bị tạm ngưng và hoãn lại nhưng được thi đấu lại trước 12 tiếng so với lịch thi đấu chính thức thì các phiếu cược vẫn được xem là hợp lệ

3.9.5. Cược người thắng ván đầu tiên (người thắng ván thứ hai, thứ ba, v,v) sẽ tính theo kết quả chính thức của set. Tất cả các phiếu cược bị hủy nếu set đó không hoàn thành.

3.9.6. Cược trực tuyến bóng chuyền thanh toán tính theo kết quả trận đấu (hay ván đấu). Tỉ số sẽ không được cập nhật trong cược quần vợt trực tuyến.

3.10. Khúc Côn Cầu Sân Cỏ

3.10.1. Cược toàn trận bao gồm cả cược trực tuyến sẽ được thanh toán tính theo kết quả trận đấu chính thức. Kết quả cược sẽ không tính cho hiệp phụ, bàn thắng vàng, penalty ( thị trường cược riêng cho cược hiệp phụ (ET) và đá luân lưu penalty (PEN) được đưa ra)

3.10.2. Nếu trận đấu bị tạm ngưng, hoãn lại hay hủy bỏ và không thực hiện lại trong vòng 12 tiếng so với lịch thi đấu chính thức thì các phiếu cược bị hủy, trừ khi trong thị trường cược đó được xác định vô điều kiện

3.10.3. Các cược trận đầu tiên tính theo kết quả hiệp 1. Tất cả các phiếu cược sẽ bị hủy nếu hiệp đó không hoàn thành.

3.10.4. Cược trực tuyến khúc côn cầu sân cỏ thanh toán tính theo kết quả cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức.

3.10.5. Tỉ số sẽ được cập nhật trong cược trực tuyến khúc côn cầu sân cỏ và tỉ lệ cược trận đấu đươc đưa ra sẽ hiển thị trong suốt quá trình trực tuyến trong thời gian quí khách đặt cược

3.11. Bida

3.11.1. Moneyline và thị trường tỉ lệ chấp được tham chiếu đến những người chiến thắng của trận đấu.Thị trường Tài/Xỉu và Chẵn/Lẽ được dựa trên số lượng của thứ tự/điều chỉnh.

3.11.2. Nếu cơ thủ không tham gia ngay từ khi giải/ trận đấu mới bắt đầu thì tất cả đặt cược xem như vô hiệu

3.11.3. Nếu trận đấu không được thi đấu hoàn tất vì bất cứ lí do nào khác thì tất cả cược đặt sẽ bị hủy, ngoại trừ trường hợp các cược đặt cho Đang Trong Trận.

3.11.4. Cược Bida được giải quyết dựa trên kết quả của trận đấu (hoặc được qui định về thứ tự/điều chỉnh).Các điểm số sẽ không được cập nhập cho vi trí không đánh trực tiếp được và cược trực tuyến vào lối đánh pun.

3.11.5. Đối với thị trường khung riêng Tài/Xỉu và Lẻ/Chẵn sẽ tham khảo tổng số điểm được ghi trong khung đó.

3.11.6. Người chơi nào sẽ ghi điểm với banh đỏ đầu tiên? Thị trường dựa theo người chơi ghi điểm banh đỏ hợp lệ đầu tiên trong một ván hoặc một vòng đấu, ví dụ ghi điểm banh màu đỏ không bị lỗi. (Nếu vòng đấu phải xếp banh lại thì tất cả cược đều hợp lệ ở lượt banh kế)

3.11.7. Người chơi nào đạt 30 điểm? Thị trường dựa theo người sẽ ghi được 30 điểm đầu tiên trong một vòng đấu cụ thể. (Nếu vòng đấu phải xếp banh lại thì tất cả cược đều hợp lệ ở lượt banh kế)

3.11.8. Điểm phát banh lớn nhất thị trường dựa theo số điểm ghi được trong lượt "phát banh" bởi người chơi hoặc nhiều người chơi trong một vòng đấu, trận đấu hoặc giải đấu.

3.11.9. Thi trường tổng số lần century dựa theo số lần "phát banh" ghi 100 điểm hoặc nhiều hơn trong một trận đấu hoặc giải đấu.

3.12. Golf

3.12.1. Tất cả các cược golf được giải quyết theo các kết quả chính thức của giải đấu

3.12.2. Nếu một tuyển thủ không bắt đầu giải đấu hoặc vòng đấu cụ thể thì tất cả các cược vào tuyển thủ đó đều xem như vô hiệu.Nếu goft thủ bỏ cuộc hoặc bị loại trong một giải đấu hay vòng đấu qui định thì tất cả các cược vào golf thủ đó sẽ xem như thua cược

3.12.3. Nếu giải đấu hay vòng đấu diễn ra chậm trễ hoặc bị tạm hoãn thì tất cả các phiếu cược vẫn hợp lệ trong 48 giờ sau thời gian thi đấu dự kiến.

3.12.4. Cược kết quả ( VĐV Giành ngôi Quán Quân)

3.12.4.1. "Những VĐV không có trong danh sách" chỉ những VĐV không có tên trong danh sách cược kết quả

3.12.4.2. Cược kết quả sẽ tính dựa trên VĐV giành ngôi vị Quán Quân và bất kì VĐV nào có thi đấu cho đến vòng chung kết

3.12.4.3. Nếu giải đấu được rút ngắn do bản tổ chức ( ví dụ: do số lỗ golf dự kiến thi đấu không hòan tất) thì tất cả các phiếu cược vẫn còn hợp lệ nếu người chiến thắng được công bố chính thức. Tuy nhiên, nếu không có thi đấu thêm sau khi đặt cược thì phiếu cược xem như vô hiệu.Nếu không có công bô chính thức người chiến thắng sau đó thì tất cả các cược sẽ xem như vô hiệu.

3.12.5. Tournament matchups

3.12.5.1. Giải đấu matchups là các vận động viên golf có điểm thấp nhất trong một giải đấu ( thường 72 lỗ). Nếu số lỗ chơi giảm từ đó theo dự kiến thi đấu thì sau đó các phiếu cược vẫn còn hợp lệ nếu một kết quả của giải đấu được chính thức công bố.

3.12.5.2. Cả 2 golf thủ phải phát bóng ra khỏi thì tiền đánh cược mới xem là hợp lệ.Các golf thủ phải hòan tất các lỗ nhất ( ngoại trừ play-offs) sẽ xem như giành chiến thắng. Nếu golf thủ hòan tất thi đấu số luợng các lỗ (lmột ần nữa ngoại trừ play-offs) thì sau đó các golf thủ có số điểm thấp nhất là người chiến thắng.

3.12.5.3. Nếu golf thủ tự động rút lui hoặc bị loại sau khi phát bóng ra khỏi thì golf thủ khác được xem như là người chiến thắng. Tuy nhiên, nếu golf thủ tự động rút lui hoặc bị loại sau khi các golf thủ khác đã bị loại thì golf thủ chơi nhiều lỗ nhất vẫn là người chiến thắng

3.12.5.4. Nếu cả 2 golf thủ đều tự động rút khỏi hoặc bị loại trong cùng 1 vòng đấu thì tất cả các phiếu cược xem như vô hiệu, bất kể đã vào bao nhiêu lỗ mà golf thủ đã hòan thành.

3.12.6. Vòng đấu matchups

3.12.6.1. Vòng đấu matchups là cuộc đấu của các vận động viên golf có điểm thấp nhất trên 18 lỗ được chỉ định. Không bao gồm Play-offs

3.12.6.2. Cả 2 golf thủ phải phát bóng ra khỏi thì tiền đánh cược mới xem là hợp lệ. Nếu golf thủ tự động rút lui hoặc bị loại sau khi phát bóng ra khỏi thì golf thủ khác được xem như là người chiến thắng. Tuy nhiên, nếu một golf thủ bị loại mà đã bắt đầu vòng đấu tiếp theo thì số điểm gốc vẫn còn hợp lệ.

3.12.7. Vòng đấu Tài/ Xỉu

3.12.7.1. Thị trường vòng đấu Tài/Xỉu chuyển tới một người chơi golf ( hay những người chơi golf) qua một số điểm 18 lỗ qui định.Ngoại trừ Play-offs

3.12.7.2. Golf thủ phải phát bóng ra khỏi thì tiền đánh cược mới xem là hợp lệ. Nếu một golf thủ không hòan tất 18 lỗ chỉ định sau đó tất cả các cược được xem là không hợp lệ.

3.12.8. Lỗ Cá Nhân Tài/ Xỉu

3.12.8.1. Thị trường cược lỗ cá nhân tài/ xỉu chuyển tới một người chơi golf ( hay những người chơi golf) số điểm qua một lỗ cá nhân cụ thể của một vòng qui định

3.12.8.2. Nếu các lỗ thi đấu không được hòan tất từ một người chơi golf ( hay những người chơi golf) thì tất cả các phiếu cược xem như vô hiệu.

3.13. Đua Xe Moto

3.13.1. Moto thể thao bao gồm: không giới hạn, đua theo thể công thức, Moto GP và A1GP

3.13.2. Người thắng chung cuộc sẽ được quyết định theo những kết quả chính thức đã được thông báo, và không liên quan đến các kết quả do tay đua bị truất quyền thi đấu hoặc có sự điều chỉnh. Nếu không có bục nghi thức trao giải thưởng thì kết quả sẽ được công bố từ ban tổ chức ngay khi vòng đua vừa kết thúc. Thị trường vòng loại được dựa trên những tiêu chuẩn các vị trí cuối cùng được công bố từ ban tổ chức ngay khi vòng loại kết thúc.

3.13.3. Nếu địa điểm thi đấu thay đổi, tất cả cược đặt sẽ bị hủy.

3.13.4. Nếu cuộc đua bị ngừng hoặc tạm hoãn vì bất kì lí do, các phiếu cược vẫn được xem là hợp lệ nếu cuộc đua được bắt đầu trước thời gian 48h,còn nếu không thì tất cả các phiếu cược xem như vô hiệu.Nếu một cuộc đua được bắt đầu nhưng không hòan tất vòng đua thì tất cả các phiếu cược vẫn được xem là hợp lệ nếu ban ban tổ chức công bố chính thức một kết quả. Và ngược lại nếu không có một kết quả chính thức được công bố từ ban tổ chức thì tất cả các phiếu cược xem như vô hiệu.

3.13.5. Một cuộc đua mô tô được coi là đã bắt đầu khi tín hiệu lá cờ được phất lên. Nếu một đối thủ không sẵn sàng để bắt đầu từ trên đường đua hay những chỉ dẫn thì tất cả các phiếu cược xem như vô hiệu. Nếu một đối thủ nào bỏ cuộc trước khi trận đấu bắt đầu theo lịch thi đấu chính thức thì tất cả các phiếu cược cho vận động viên đó xem như vô hiệu.

3.13.6. Trong đối kháng thì cả 2 vận động viên cần bắt đầu cùng nhau (hay theo lịch thi đấu chính thức) thì tất cả các phiếu cược mới hợp lệ. Vận động viên nào hoàn thành đường đua sớm nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Nếu cả 2 vận động viên không hoàn thành đường đua thì vận động viên nào hoàn thành nhiều chặng nhất sẽ trở thành kẻ chiến thắng. Nếu cùng số lượng của vòng đua được ghi cho cả 2 vận động viên thì tất cả các phiếu cược xem như vô hiệu.

3.13.7. Tất cả phiếu cược hoàn thành vòng đấu nhanh nhất sẽ dựa trên thời gian tay đua nào hay độ nào hoàn thành vòng đua nhanh nhất.

3.13.8. Thị trường cược tổng số vòng đua sẽ được tính theo kết quả chính thức do ban tổ chức có thẩm quyền công nhận quyết định kết quả.

3.13.9. Việc thanh toán kết quả Cược Trực Tuyến Đua Xe Thể Thao Mô Tô sẽ được dưa trên kết quả chính thức của vòng đua đặc biệt.

3.13.10. Các thị trường Chẵn/ Lẻ sẽ được dựa vào kết quả vị trí hoàn thành xong được công từ người điều khiển trận đấu. Ví dụ: nếu tay đua A về vị trí đầu tiên thì kết quả sẽ tính là Lẻ, nếu tay đua B về vị trí thứ 2 thì kết quả sẽ tinh là Chẵn, v.v..Nếu một tay đua không có kết quả phân loại chính thức thì tất cả các phiếu cược sẽ được xem như là Không Hợp Lệ và tiền cược sẽ được hoàn trả lại.

3.13.11. Các thị trường cược Kết Quả Thắng sẽ dựa vào thời gian khác nhau (tính bằng giây) giữa những tay đua được thông báo công khai từ người điều khiển trận đấu. Cược Tài có nghĩa là thời gian khác nhau sẽ lớn hơn cược chấp, trong khi Cược Xỉu là cược trong thời gian nhỏ hơn cược chấp được đưa ra. Nếu thời gian cược được tính chính xác như các cược chấp thì tất cả các phiếu cược sẽ được xem là Không Hợp Lệ và hoàn tiền lại.

3.14. Bóng Ném

3.14.1. Tất cả phiếu cược toàn trận bao gồm cả Cược Trực Tuyến sẽ được thanh toán dưa trên kết quả cuối cùng trong phút cưới của thời giant thi đấu chính thức. Hiệp phụ hay loạt luân lưu sẽ không được tính cho vé cược toàn trận.

3.14.2. Nếu trận đấu bị hoãn, bị treo hay nếu không thi đầu trở lại trong thời gian 12 giờ kể từ lịch thi đấu , tất cả cược đặt bị Hủy, ngoại trừ một số thì trường được xác định kết quả tuyệt đối. Tất cả các phiếu cược sẽ được xem là hợp lệ nếu kết quả chính thức được đưa ra bởi từ ban tổ chức có thẩm quyền công nhận quyết định kết quả

3.14.3. Cược Trực Tuyến Bóng Ném sẽ được thanh toán dựa trên kết quả cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức

3.14.4. Tỉ số trận đấu sẽ không được cập nhật trong phần cược trực tyến bóng ném.

3.15. Bóng Nước

3.15.1. Tất cả phiếu cược toàn trận bao gồm cả Cược Trực Tuyến sẽ được thanh toán dưa trên kết quả cuối cùng trong phút cuối của thời gian thi chính thức (gồm 4 vòng). Hiệp phụ hay loạt luân lưu sẽ không được tính cho vé cược toàn trận.
3.15.2. Nếu trận đấu bị hoãn, bị treo hay nếu không thi đầu trở lại trong thời gian 12 giờ kể từ lịch thi đấu , tất cả cược đặt bị Hủy, ngoại trừ một số thì trường được xác định kết quả tuyệt đối. Tất cả các phiếu cược sẽ được xem là hợp lệ nếu kết quả chính thức được đưa ra bởi từ ban tổ chức có thẩm quyền công nhận quyết định kết quả.

3.15.3. Kết quả của các phiếu cược Nửa Trận sẽ dựa vào tỉ số của vòng 1 và vòng 2. Tất cả các phiếu cược sẽ xem là không hợp lệ nếu nửa vòng đặc biệt không được hoàn thành.

3.15.4. Cược Trực Tuyến Bóng Nước sẽ được thanh toán dựa trên kết quả cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức

3.15.5. Tỉ số trận đấu sẽ không được cập nhật trong phần cược trực tuyến bóng nước.

3.16. QUYỀN ANH

3.16.1. Tất cả các phiếu cược trong thời gian thi đầu bị dừng lại sẽ vẫn được xem là hợp lệ nếu trận đấu được thi đấu trở lại trong vòng 14 ngày so với lịch thi đấu.

3.16.2. 2 Tất cả các phiếu cược của moneyline (không có cược hòa trong phần này) sẽ bị Hủy nếu kết quả trận đấu là Hòa. Nếu tỉ lệ cược hòa được mở ra cho cược thứ 3, và kết quả trận đấu là Hòa thì các phiếu đặt cược hòa sẽ được tính tương tự như thắng cược và tất cả các phiếu cược cho cả 2 võ sĩ sẽ tính thua.

3.16.3. Cược có hiệu lực tính từ tiếng chuông đầu tiên trong hiệp đầu tiên. Tất cả các phiếu cược sẽ bị Hủy nếu 1 hay cả 2 võ sĩ bỏ cuộc trong trận đấu . Nếu võ sĩ không thể trả lời tiếng chuông ở đầu mỗi vòng, hoặc bị loại giữa các vòng, đối thủ sẽ được xem là chiến thắng ở vòng đấu trước.

3.16.4. Tất cả các phiếu cược được thanh toán dựa trên kết quả thông báo qua tiếng chuông ngay sau trận đấu. Việc thay đổi kết quả xảy ra sẽ không được công nhận cho mục đích cược.

3.16.5. Các cược sẽ tính thắng nếu rơi vào loại Knockout (KO) bao gồm knock-out kĩ thuật (TKO) hay bị truất quyền thi đấu (DSQ). Quyết định gồm những quyết định về kĩ thuật và hòa bao gồm cả hòa kĩ thuật.

3.16.6. Cược Tài/ Xỉu sẽ dựa vào tổng số vòng đấu trong trận đấu đó. Ví dụ: Xỉu 9.5 có nghĩa là trận đấu kết thúc trước thời gian 1 phút 30 giây của vòng thứ 9 và Tài 9.5 có nghĩa là trận đấu kết thúc trước thời gian 1 phút 30 giây của vòng thứ 9.

3.16.7. UFC

3.16.7.1. Luật UFC được áp dụng cho trận đấu được đưa ra của tổ chức tổng hợp nghện thuật thi đấu (MMA)

3.16.7.2. Tất cả các phiếu cược trong thời gian thi đầu bị dừng lại sẽ vẫn được xem là hợp lệ nếu trận đấu được thi đấu trở lại trong vòng 14 ngày so với lịch thi đấu.

3.16.7.3. Tất cả các phiếu cược sẽ bị Hủy nếu kết quả của trận đấu là Hòa

3.17. Ném Phi Tiêu

3.17.1. Tất cả thị trường và moneyline sẽ mở tỉ lệ cược cho người chiến thắng trong trận đấu.Tất cả các phiếu cược chấp và Tài/Xỉu sẽ dựa trên số ván của các set (trừ khi có tình trạng khác).

3.17.2. Nếu trận đấu bị hoãn và không thi đấu trở lại trong thời gian 12 tiếng kể từ thời giant hi đấu chính thức, tất cả cược sẽ được xem là bi Hủy.

3.17.3. Tất cả các phiếu cược bị Hủy nếu bất kì các cầu thủ nào bỏ cuộc giải đấu hay trận đấu.

3.17.4. Tất cả các phiếu cược bị Hủy nếu trận đấu đang diễn ra nhưng không hoàn thành vòng đấu.

3.17.5. Cược Trực Tuyến Ném Phi Tiêu sẽ được thanh toán sau khi có kết quả của trận đấu. Tỉ số sẽ không được cập nhật trong cược trực tuyến ném phi tiêu.

3.17.6. Trò chơi ném phi tiêu "180s" với số lần ném đạt điểm "180s" nhiều nhất trong trận đấu.

3.18. Crikê

3.18.1. Quy tắc chung - Các trận đấu cricket sẽ được quyết toán theo kết quả chính thức căn cứ theo điều lệ thi đấu. Tuy nhiên, nếu kết quả được quyết định bằng super over (vòng ném bóng quyết định thắng thua), đánh bóng luân lưu, tung đồng xu, v.v., sau đó, tất cả các khoản cược vào kèo đội thắng trận đấu sẽ được hoàn lại. Kết quả Super Over không được tính cho bất kỳ kèo trận đấu hoặc phiên đánh bóng. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc tạm ngưng thì tất cả các khoản cược được xem là có giá trị nếu trận đấu được bắt đầu lại hoặc tiếp tục lại trong vòng ba mươi sáu giờ kể từ giờ bắt đầu theo lịch ban đầu. Nếu “Không có kết quả” là kết quả chính thức, hoặc điều lệ thi đấu không tuyên bố đội thắng cuộc, thì tất cả các khoản cược vào Đội thắng trận đấu sẽ được tính là vô hiệu. Kết quả của các kèo khác có thể vẫn có giá trị nếu kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu trận đấu bị hủy bỏ do sự can thiệp bên ngoài thì khoản cược có thể bị tuyên bố là vô hiệu. Thứ tự đội nhà/đội khách có thể không phản ánh địa điểm thực tế của trận đấu.

3.18.2. Đội thắng trận đấu - Trận đấu cricket sẽ được quyết toán theo kết quả chính thức căn cứ theo điều lệ thi đấu. Tuy nhiên, nếu kết quả được quyết định bằng Super Over, Đánh bóng luân lưu, Tung đồng xu, v.v., tất cả các khoản cược vào kèo đội thắng trận đấu sẽ được hoàn loại. Nếu kết quả chính thức là Hòa điểm, tức là "Tie", thì khoản cược Đội thắng trận đấu sẽ được tính là vô hiệu.

3.18.3. Đội thắng trận đấu 1X2 – Các Trận đấu đối kháng và Hạng nhất có thể được cung cấp theo hình thức 1X2. “1” chỉ đội được nêu tên đầu tiên; “X” chỉ “Draw”, tức là "Bất phân thắng bại"; “2” chỉ đội được nêu tên thứ hai. Nếu kết quả chính thức là “Hòa điểm”, tức là "Tie": "(khác với “Draw”, tức là "Bất phân thắng bại") thì tất cả các khoản cược sẽ được hoàn lại.

3.18.4. Kèo Bào vị của phiên đánh bóng chỉ số bào vị mà một đội ghi được trong một trận đấu hoặc một phiên đánh bóng cụ thể. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch khi các khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, các khoản cược đó sẽ được tính là vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Đối với các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất, ít nhất sáu mươi vòng ném bóng phải được thực hiện, trừ phi đã hoàn thành phiên đánh bóng. Các bào vị thưởng (do bên đánh bóng mất quá nhiều thời gian để hoàn thành phiên đánh bóng v.v.) được cộng theo kiểu hồi tố vào tổng điểm của một đội sau khi phiên đánh bóng đã hoàn thành sẽ không được tính.

3.18.5. Kèo Bào vị nhóm dùng để chỉ tổng số bào vị mà một đội ghi được vào cuối một nhóm các vòng ném bóng cụ thể. Số nhóm vòng ném bóng đã chỉ định phải được hoàn thành, hoặc phiên đánh bóng kết thúc, thì các khoản cược mới được tính là có giá trị. Bào vị thưởng và bào vị thưởng cho đội đánh bóng sẽ được bao gồm trong tổng điểm nếu được chính thức được ghi nhận vào lúc đó nhưng không được cộng theo kiểu hồi tố.

3.18.6. Kèo Điểm số ở cuối vòng ném bóng chỉ tổng số bào vị mà một đội ghi được vào cuối một vòng ném bóng cụ thể. Vòng ném bóng phải được hoàn thành, hoặc phiên đánh bóng kết thúc, thì khoản cược mới được tính là có giá trị. Bào vị thưởng và bào vị thưởng cho đội đánh bóng sẽ được bao gồm trong tổng điểm nếu được chính thức ghi nhận cho một pha ném bóng cụ thể trong vòng ném bóng đó.

3.18.7. Kèo Số bào vị trong Vòng ném bóng chỉ số bào vị mà một đội ghi được trong một vòng ném bóng cụ thể. Vòng ném bóng phải được hoàn thành, hoặc phiên đánh bóng kết thúc, thì khoản cược mới được tính là có giá trị. Bào vị thưởng và bào vị thưởng cho đội đánh bóng sẽ được bao gồm trong tổng điểm nếu được chính thức ghi nhận cho một pha ném bóng cụ thể trong vòng ném bóng đó.

3.18.8. Kèo Điểm số sau khi ném bóng chỉ số bào vị mà một đội ghi được khi một quả bóng cụ thể đã được ném và hoàn thành hợp lệ. Nếu bóng không được ném và hoàn thành hợp lệ thì khoản cược sẽ được tính là vô hiệu. Ví dụ, điểm số sau Bóng 40.3 là 200; thì pha bóng sau được ghi điểm là 40.4 1w 40.4 3; số bào vị ghi được khi pha bóng được hoàn thành sẽ là 204.

3.18.9. Ngã tam trụ môn chỉ số bào vị ghi được khi một tam trụ môn cụ thể bị ngã. Nếu một cầu thủ đánh bóng bị rút về và được thay bằng một cầu thủ khác thì kèo sẽ được quyết toán theo điểm lúc tam trụ môn đó bị ngã. Nếu phiên đánh bóng kết thúc thì điểm số phiên đánh bóng cuối cùng sẽ được xem là kết quả nhằm mục đích quyết toán. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha bóng nào diễn ra thì các khoản cược đó sẽ được tính là vô hiệu.

3.18.10. Bào vị của cầu thủ chỉ số bào vị mà một cầu thủ ghi được trong một phiên đánh bóng cụ thể. Khoản cược được tính là có giá trị bất kể cầu thủ có ở vạch ném bóng khi quả bóng được ném hay không, miễn là đội có cơ hội tham gia ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng ném bóng theo lịch vào lúc khoản cược được đặt. Nếu một cầu thủ Không bị đuổi khỏi sân thì tổng bào vị cuối cùng của cầu thủ đó sẽ được sử dụng cho mục đích quyết toán. Để khoản cược được tính là có giá trị thì kết quả trận đấu chính thức phải được công bố trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu nếu phiên đánh bóng bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng ném bóng đã lên lịch vào lúc khoản cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với Trận đấu đối kháng và Trận đấu hạng nhất kết thúc bằng kết quả Draw, , tức là "Bất phân thắng bại", thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.11. Bào vị của cầu thủ đánh bóng chỉ số bào vị mà một cầu thủ đánh bóng ghi được trong một phiên đánh bóng cụ thể. Cầu thủ đánh bóng phải ở vạch đánh bóng ít nhất là khi bóng được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu nếu phiên đánh bóng bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng ném bóng đã lên lịch vào lúc khoản cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha bóng nào diễn ra thì các khoản cược đó sẽ được tính là vô hiệu

3.18.12. Thắng bằng tung đồng xu chỉ đội chiến thắng bằng cách tung đồng xu (hay phương pháp tương tự). Nếu việc tung đồng xu đã hoàn thành thì tất cả các khoản cược sẽ được tính là có giá trị bất kể pha chơi bóng có bắt đầu hay không.

3.18.13. Sáu bào vị của trận đấu chỉ số Sáu bào vị mà một đội ghi được trong trận đấu. Chỉ có Sáu bào vị ranh giới được ghi điểm từ cú đánh bóng được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng khi khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất. Đối với trận đấu kết thúc bằng kết quả Draw, tức là "Bất phân thắng bại", thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.14. Sáu bào vị của phiên đánh bóng chỉ số Sáu bào vị mà một đội ghi được trong một phiên đánh bóng cụ thể. Chỉ có Sáu bào vị ranh giới được ghi điểm từ cú đánh bóng được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch khi các khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, các khoản cược đó sẽ được tính là vô hiệu vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Đối với các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất, ít nhất sáu mươi vòng ném bóng phải được thực hiện, trừ khi đã hoàn thành phiên đánh bóng.

3.18.15. Bốn bào vị của trận đấu chỉ số Bốn bào vị mà một đội ghi được trong trận đấu. Chỉ có Bốn bào vị ranh giới được ghi từ cú đánh bóng được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng khi khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất. Đối với trận đấu kết thúc bằng kết quả Draw, tức là "Bất phân thắng bại", thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.16. Bốn bào vị của phiên đánh bóng chỉ số Bốn bào vị mà một đội ghi được trong một phiên đánh bóng cụ thể. Chỉ có Bốn bào vị ranh giới được ghi từ cú đánh bóng được tính, overthrow và bào vị thưởng không được tính. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch khi các khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, các khoản cược đó sẽ được tính là vô hiệu vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Đối với các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất, ít nhất sáu mươi vòng ném bóng phải được thực hiện, trừ khi đã hoàn thành phiên đánh bóng.

3.18.17. Tam trụ môn của trận đấu chỉ số Tam trụ môn đã thực hiện trong một trận đấu. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng khi khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất. Đối với trận đấu kết thúc bằng kết quả Draw, tức là "Bất phân thắng bại", thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.18. Bào vị thưởng của trận đấu chỉ số Bào vị thưởng ghi được trong một trận đấu. Trường hợp có bào vị đánh bóng và bào vị thưởng được ghi trong cùng một cú ném bóng thì bào vị đánh bóng không được tính vào tổng số bào vị thưởng. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng khi khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất. Đối với trận đấu kết thúc bằng kết quả Draw, tức là "Bất phân thắng bại", thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.19. Bào vị thưởng của phiên đánh bóng chỉ số Bào vị thưởng ghi được trong một phiên đánh bóng cụ thể. Trường hợp có bào vị đánh bóng và bào vị thưởng được ghi trong cùng một cú ném bóng thì bào vị đánh bóng không được tính vào tổng số bào vị thưởng. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch khi các khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, các khoản cược đó sẽ được tính là vô hiệu vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Đối với các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất, ít nhất sáu mươi vòng ném bóng phải được thực hiện, trừ khi đã hoàn thành phiên đánh bóng.

3.18.20. Pha bóng không có bào vị của trận đấu chỉ số Pha bóng không có bào vị được thực hiện trong một trận đấu. Pha bóng không có bào vị của trận đấu được định nghĩa là một cú ném bóng hợp lệ mà trong đó không có bào vị nào được ghi. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng khi khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất. Đối với trận đấu kết thúc bằng kết quả Draw, tức là "Bất phân thắng bại", thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.21. Kèo Super Over chỉ đội chiến thắng một trận đấu được quyết định bằng một lượt Super Over hoặc nhiều Super Over. Nếu kết quả của (các) lượt Super Over là hòa điểm và đội thắng trận đấu được xác định bằng các tiêu chí khác thì tất cả các khoản cược sẽ được xem là vô hiệu.

3.18.22. Tam trụ môn của Cầu thủ chỉ số tam trụ môn đánh ngã của một cầu thủ trong một phiên đánh bóng cụ thể. Khoản cược được tính là có giá trị nếu cầu thủ tham gia vào trận đấu và miễn là đội có cơ hội ném bóng ít nhất chín mươi phần trăm (90%) số vòng ném bóng theo lịch vào lúc khoản cược được đặt. Để khoản cược được tính là có giá trị thì kết quả trận đấu chính thức phải được công bố trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu nếu phiên đánh bóng bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng ném bóng đã lên lịch vào lúc khoản cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Đối với Trận đấu đối kháng và Trận đấu hạng nhất kết thúc bằng kết quả Draw, , tức là "Bất phân thắng bại", thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.23. Tam trụ môn của Đầu cầu viên chỉ số tam trụ môn đánh ngã của một cầu thủ đánh bóng trong một phiên đánh bóng cụ thể. Một đầu cầu viên phải ném ít nhất một quả thì khoản cược mới được xem là có giá trị. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu nếu phiên đánh bóng bị giảm quá mười phần trăm (10%) so với số vòng ném bóng đã lên lịch vào lúc khoản cược được đặt, trừ khi kết quả đã được xác định vô điều kiện. Nếu sau khi đặt cược mà trận đấu không còn pha bóng nào diễn ra thì các khoản cược đó sẽ được tính là vô hiệu.

3.18.24. Kèo Điểm Vòng ném bóng Cao nhất chỉ số bào vị cao nhất ghi được trong một vòng ném bóng của trận đấu hoặc phiên đánh bóng cụ thể. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng khi khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất. Đối với trận đấu kết thúc bằng kết quả Draw, tức là "Bất phân thắng bại", thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.25. Kèo Điểm số Cá nhân Cao nhất dùng để chỉ số bào vị (run) mà một cá nhân cầu thủ ghi được trong một phiên đánh bóng cụ thể. Đối với các trận đấu có Vòng ném bóng giới hạn, ít nhất chín mươi phần trăm (90%) các vòng ném bóng đã được lên lịch trong mỗi phiên đánh bóng khi khoản cược được đặt phải được thực hiện, nếu không, khoản cược sẽ được tính là vô hiệu (trừ khi việc quyết toán đã được xác định). Tất cả các phiên đánh bóng được tính cho các Trận đấu đối kháng và trận đấu Hạng nhất. Đối với trận đấu kết thúc bằng kết quả Draw, tức là "Bất phân thắng bại", thì tối thiểu hai trăm vòng ném bóng phải được ném thì khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.26. Kèo Người tiếp theo bị Loại chỉ cầu thủ nào bị loại trước tiên trong một phiên đánh bóng cụ thể. Cả hai cầu thủ được nêu tên phải cùng ở tại vạch khi một cầu thủ bị loại thì cược mới có giá trị. Nếu một cầu thủ rút về thì cược sẽ bị xem là không có giá trị. Nếu không có cầu thủ nào bị loại thì tất cả cược sẽ bị xem là không có giá trị.

3.18.27. Kèo Phương pháp loại chỉ phương pháp loại một cầu thủ hoặc tam trụ môn cụ thể. Thông thường kèo này sẽ được cung cấp là “Bắt được bóng so với Không bắt được bóng”. Nếu một cầu thủ rút về hoặc không bị loại hoặc một tam trụ môn cụ thể không bị đánh ngã thì cược sẽ được xem là không có giá trị.

3.18.28. Kèo Cặp mở đầu có Điểm số Cao nhất đề cập đến cặp mở đầu của đội nào ghi được nhiều bào vị nhất. Nếu một người chơi rút về bị thương hoặc bị thay thế trước khi bị đuổi thì cặp sẽ tiếp tục cho đến khi tam trụ môn bị ngã hoặc vòng ném bóng kết thúc.

3.18.29. Kèo Điểm số Cao nhất trong Vòng ném bóng 1 đề cập đến đội ghi được nhiều bào vị nhất trong vòng ném bóng 1 của một trận đấu hoặc phiên đánh bóng cụ thể. Các cược chỉ được coi là có giá trị khi vòng ném bóng 1 cho cả hai đội phải được hoàn thành.

3.18.30. Kèo Bào vị nhóm Cao nhất đề cập đến đội ghi được nhiều bào vị nhất trong một nhóm các vòng ném bóng cụ thể của một trận đấu hoặc phiên đánh bóng cụ thể. Số nhóm vòng ném bóng cụ thể cho cả hai đội phải được hoàn thành, hoặc phiên đánh bóng kết thúc, thì các khoản cược mới được tính là có giá trị.

3.18.31. Các kèo Cricket ảo sẽ tuân theo quy định của môn Cricket thường, trừ kèo 3.18.6. Bào vị của vòng ném bóng cricket ảo chỉ số bào vị một đội ghi được trong một vòng ném bóng cụ thể. Vòng ném bóng phải được hoàn thành, hoặc phiên đánh bóng kết thúc, thì các khoản cược mới được tính là có giá trị. Nếu trận đấu cricket ảo không bắt đầu, không hoàn thành hoặc không thể xác định được kết quả, thì tất cả các khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu trừ các kèo đã được xác định vô điều kiện.

3.18.32. Kèo Giải đấu Premier League Ấn Độ
 • Các kèo Đội chiến thắng Giải đấu, Đội ghi được nhiều Bào vị nhất Giải đấu và Đội làm vỡ nhiều Tam trụ môn nhất giải đấu sẽ được xem là hợp lệ nếu một đội chiến thắng giải đấu được công bố. Trong trường hợp hòa tie, Quy tắc Dead Heat (Luật thắng đồng hạng) sẽ được áp dụng.
 • Các kèo Điểm Số Vòng ném bóng Đầu tiên Cao nhất Giải đấu, Cặp đôi đánh bóng mở đầu có Số bào vị cao nhất giải đấu, Điểm số Vòng Ném Bóng Cao nhất giải đấu, Điểm số Phiên đánh bóng Cao nhất giải đấu và Điểm số Cá nhân cao nhất giải đấu sẽ được xem là hợp lệ nếu người chiến thắng giải đấu chính thức được công bố.
 • Kèo Tổng Sáu Bào vị, Bốn Bào vị, Tam trụ môn, Số cầu thủ bị loại do không kịp về mức của tam trụ môn khi tam trụ môn bị làm vỡ (Run Outs) và Ván trắng của giải đấu tùy thuộc vào sự điều chỉnh. Một kết quả trận đấu chính thức phải được công bố cho Bào vị, Tam trụ môn v.v. được tích lũy trong suốt trận đấu mới được tính. Nếu không có kết quả trận đấu chính thức hoặc “Không có kết quả” thì Bào vị, Tam trụ môn v.v. được tích lũy trong trận đấu sẽ bị bỏ qua và các số sau đây sẽ được áp dụng thay vào đó. Tổng số Sáu bào vị = 10; Tổng số Bốn bào vị = 25; Tổng số Tam trụ môn = 12; Tổng số cầu thủ bị loại do không kịp về mức của tam trụ môn khi tam trụ môn bị làm vỡ (Run Outs) = 1; Tổng số Ván trắng = 1. Chỉ có Sáu bào vị và Bốn bào vị ghi được trực tiếp từ việc đánh bóng mới được tính, Bào vị thưởng không được tính.

3.19. Tổng Hợp Bóng Bầu Dục

3.19.1. All Full-Time markets, including Live betting, will be settled on the final result at the end of normal time (80 minutes). Extra-time does not count for full-time markets. Thị trường Bóng bầu dục 7 người (Rugby Sevens) sẽ được chốt vào cuối thời gian thi đấu bình thường (thường là 14 hoặc 20 phút). Thời gian cộng thêm không được tính vào thị trường Bóng bầu dục 7 người toàn thời gian.

3.19.2. Nếu trận đấu bị tạm ngưng, hoãn lại hay không được thi đấu lại trong vòng 12 tiếng kể từ lịch thi đấu chính thức, tất cả các phiếu cược sẽ bị Hủy, ngoại trừ trường hợp được thông báo trước. Tất cả các phiếu cược sẽ được xem là hợp lệ nếu kết quả chính thức được đưa ra bởi từ ban tổ chức có thẩm quyền công nhận quyết định kết quả.

3.19.3. Các phiếu cược hiệp 1 sẽ được tính theo kết quả của hiệp 1. Các phiếu cược sẽ bị Hủy nếu hiệp đó không hành thành.

3.19.4. Cược Trực Tuyến Tổng Hợp Bóng Bầu Dục sẽ được thanh toán dựa trên kết quả thi đấu chính thức.

3.19.5. Tỉ số sẽ được cập nhật trong cược trực tuyến Tổng Hợp Bóng Bầu Dục và tỉ lệ cược trận đấu đươc đưa ra sẽ hiển thị trong suốt quá trình trực tuyến trong thời gian quí khách đặt cược.

3.20. GIẢI BÓNG BẦU DỤC

3.20.1. Các phiếu cược toàn trận bao gồm cả thời gian phụ được tính dưa theo kết quả cuối cùng của trận đấu chính thực, bao gồm cả bất kì thời gian thi đấu them.

3.20.2. Nếu trận đấu bị tạm ngưng, hoãn lại hay không được thi đấu lại trong vòng 12 tiếng kể từ lịch thi đấu chính thức, tất cả các phiếu cược sẽ bị Hủy, ngoại trừ trường hợp được thông báo trước. Tất cả các phiếu cược sẽ được xem là hợp lệ nếu kết quả chính thức được đưa ra bởi từ ban tổ chức có thẩm quyền công nhận quyết định kết quả

3.20.3. Các phiếu cược hiệp 1 sẽ được tính theo kết quả của hiệp 1. Các phiếu cược sẽ bị Hủy nếu hiệp đó không hành thành.

3.20.4. Giải bóng bầu dục trực tuyến được thanh toán theo kết quả của trận đấu, bao gồm tất cả thời gian thêm có thể.

3.20.5. Tỉ số sẽ được cập nhật trong Giải bóng bầu dục cược trực tuyến và thị trường hiển thị trong bảng điện tử tham khảo dựa trên tỉ số tại thời điểm đặt cược.

3.21. ĐIỀN KINH

3.21.1. Kết quả chung cuộc (để giành huy chương vàng) được mở ra cho người chiến thắng trong sự kiện của giải đấu điền kinh

3.21.2. Các phiếu cược Moneyline là dành cho cầu thủ với việc chạy đua nhanh nhất trong một sự kiện (hay việc đối kháng khác). Nếu như chỉ có một vận động viên dành giải nhất trong sự kiện thể thao đó thì tất cả các phiếu cược cho vận động viện đó sẽ được tính là thắng cược. Nếu cả 2 vận động viên thua cuộc trong cuộc thi về địch thì vận động viên nào có số thành tích đạt được cao nhất trong suốt quá trình thi đấu đó sẽ được công bố là người chiến thắng.

3.21.3. Các phiếu cược được thanh toán khi kết quả trao huy chương được xem là kết quả chính thức. Việc vận động viên không được công nhận huy chương hoặc kết quả đươc công bố lại sau đó sẽ không được tính.

3.21.4. Nếu trận đấu bị tạm ngưng, trì hoãn hay không được thi đấu lại trong vòng 12 tiếng tính từ lịch thi đấu chính thức thì các phiếu cược sẽ bị Hủy.

3.21.5. Nếu 1 vận động viên bỏ cuộc trước khi trận đấu diễn ra thì các phiếu cược sẽ bị Hủy. một vận động được xem bắt đầu tham gia trận đấu nêu đã tham gia các phần yêu cầu để ghi lại kết quả chính thức hay phận loại (bao gồm cả DSQ (không đủ điều kiện) nhưng loại trừ DNS (chưa bắt đầu tham gia).

3.22. BƠI LỘI

3.22.1. Kết quả chung cuộc (giành huy chương vàng) đươc cược cho vận động viên chiến thắng trong sự kiện bơi lội này

3.22.2. Các phiếu cược Moneyline là dành cho cầu thủ với việc chạy đua nhanh nhất trong một sự kiện (hay việc đối kháng khác). Nếu như chỉ có một vận động viên bơi lội dành giải nhất trong sự kiện thể thao đó thì tất cả các phiếu cược cho vận động viện đó sẽ được tính là thắng cược. Nếu cả 2 vận động viên bơi lội thua cuộc trong cuộc thi về địch thì vận động viên nào có số thành tích đạt được cao nhất trong suốt quá trình thi đấu đó sẽ được công bố là người chiến thắng.

3.22.3. Các phiếu cược được thanh toán khi kết quả trao huy chương được xem là kết quả chính thức. Việc vận động viên không được công nhận huy chương hoặc kết quả đươc công bố lại sau đó sẽ không được tính.

3.22.4. Nếu trận đấu bị tạm ngưng, trì hoãn hay không được thi đấu lại trong vòng 12 tiếng tính từ lịch thi đấu chính thức thì các phiếu cược sẽ bị Hủy.

3.22.5. Phiếu cược sẽ bị hủy nếu vận động viên bơi lội đó bỏ cuộc trước khi trận đấu bắt đầu.

3.23.BÓNG ĐÁ BÃI BIỂN

3.23.1. Tất cả các thị trường toàn thời gian, bao gồm cả Cược trực tiếp, sẽ được giải quyết trên kết quả cuối cùng khi kết thúc thời gian thi đấu bình thường. Thời gian thi đấu bình thường sẽ thường bao gồm ba hiệp, mỗi hiệp 12 phút. Thời gian đá thêm giờ, bàn thắng vàng và loạt đá luân lưu không tính cho các thị trường toàn thời gian. (Có thể cho phép cá cược thi đấu thêm giờ (ET) và loạt đá luân lưu (PEN) đối với các thị trường cụ thể.)

3.23.2. Nếu một trận đấu bị hoãn, bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ và không tiếp tục thi đấu trong vòng 12 giờ kể từ khi bắt đầu thời gian thi đấu theo lịch đã định thì tất cả các khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu, ngoại trừ những thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các khoản cược cũng sẽ được xem là hợp lệ nếu kết quả chính thức do cơ quan quản lý liên quan công bố.

3.23.3. Thị trường Hiệp Một (Hai, Ba) đề cập đến kết quả của riêng hiệp được xác định. Tất cả các khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu nếu hiệp đã xác định không được hoàn thành.

3.23.4. Cược trực tiếp bóng đá bãi biển được giải quyết trên kết quả của trận đấu vào cuối thời gian thi đấu bình thường.

3.23.5. Điểm số sẽ được cập nhật cho cược trực tiếp Bóng đá bãi biển và các thị trường được hiển thị trong thời gian giao dịch trực tiếp đề cập đến điểm số được hiển thị vào lúc khoản cược được đặt.

3.23.6. Đối với cược trực tiếp, trong suốt một trận đấu, đối với các hành động mà Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là nguy hiểm trong đó điểm số, kết quả, thành tích của một đội hoặc một cầu thủ có thể bị tác động hoặc làm thay đổi tỷ lệ cược/giá cả hoặc Thị trường hoặc Thông tin đặt cược (“Lối chơi nguy hiểm”) Công ty có quyền đình chỉ việc chấp nhận khoản cược và có thể chấp nhận hoặc bác bỏ khoản cược sau khi xảy ra Lối chơi nguy hiểm. Tất cả các hành động khác trong một trò chơi được xem là Lối chơi an toàn và các khoản cược sẽ tiếp tục được xem xét chấp nhận.

3.24. Bóng Quần

3.24.1. Thị trường Moneyline là thị trường tham khảo các chiến thắng của trận đấu hoặc trò chơi cụ thể.Thị trường Handicap là thị trường được dựa trên cả hai các trò chơi hoặc số điểm ( Tham khảo tiêu đề thị trường ); Thị trường Tài/Xỉu và Chẳn/ Lẻ dựa trên số điểm ( Trừ trường hợp quy định ).

3.24.2. Nếu một người chơi không bắt đầu một giải đấu hoặc trận đấu sau đó tất cả các cược của họ sẽ bị bãi bỏ.

3.24.3. Nếu một người chơi ( hoặc một cặp người chơi ) bỏ cuộc hoặc là bị loại trong trận đấu một thì tất cả các cược sẽ được bãi bỏ, ngoại trừ các thị trường đã được xác định vô điều kiện.

3.24.4. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc tạm đình chỉ sau đó tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ nếu trận đấu vẫn tiếp tục lại trước khi hết giờ mười hai.

3.24.5. Game đầu tiên chiến thắng ( Game thứ hai, thứ ba...v.v ) là kết quả của trò chơi được chỉ định. Tất cả các cược sẽ được coi là vô hiệu nếu trò chơi được quy định là không hoàn thành.

3.24.6. Bóng Quần Trực Tuyến được giải quyết trên kết quả của trận đấu ( hoặc quy định trò chơi ). Điểm số sẽ không được cập nhập cho Bóng Quần Trực Tuyến.

3.25. Luật lệ và quy định cho Thế vận hội mùa đông

3.25.1. Quy định chung

3.25.1.1. Tất cả các thị trường đều được xác định dựa trên kết quả chính thức do IOC công bố

3.25.1.2. Lễ trao huy chương sẽ được coi là kết quả chính thức để giải quyết tất cả các cược. Bất cứ sự truất quyền thi đấu hoặc thay đổi kết quả sau này sẽ không được tính.

3.25.1.3. Tất cả các cược sẽ được coi là hợp lệ nếu một trận đấu hoặc một cuộc đấu được hoàn thành trong thời gian chính thức của Thế vận hội, bất chấp thời gian bắt đầu thực tế. Nếu một trận đấu hoặc một cuộc đấu không được hoàn thành, hoặc không có kết quả chính thức, thì tất cả các cược sẽ được hủy và hoàn trả.

3.25.1.4. Bất cứ cược nào được chấp nhận do lỗi sau khi trận đấu đã bắt đầu (trừ cược trực tuyến) sẽ được hủy và hoàn trả.

3.25.1.5. Nếu một đội hoặc một đối thủ không bắt đầu trận đấu thì tất cả các cược lên đội hoặc cá nhân đó (bao gồm cược kết quả chúng cược (dành Huy chương vàng)) sẽ được hủy và hoàn trả. Nếu một đội hoặc một đối thủ trong thị trường Đối đầu không bắt đầu trận đấu thì tất cả các cược trên thị trường đó sẽ được hủy và hoàn trả.

3.25.1.6. Nếu có một Dead Heat (hai người cùng thắng) trong cược kết quả chung cuộc (dành Huy chương vàng), thì một nửa số tiền cược sẽ được tính với tỷ lệ cược đầy đủ, và nửa còn lại sẽ được tính là thua. Nếu một Dead Heat xuất hiện trong thị trường Đối đầu, và kết quả sẽ là hòa, tất cả các cược sẽ được hoàn trả.

3.25.2. Huy chương Olympic

3.25.2.1. Thị trường sẽ được mở đối với số lượng huy chương cá nhân hoặc quốc gia dành được tại Thế vận hội.

3.25.2.2. Những thị trường này sẽ dựa vào số lượng Huy chương vàng, hoặc dựa vào Tổng số huy chương (Huy chương vàng, bạc và đồng cộng lại)

3.25.2.3. Tất cả các thị trường sẽ được xác định dựa trên bảng huy chương chính thức do IOC công bố sau khi Thế vận hội kết thúc. Bất cứ thay đổi nào sau đó đối với bảng huy chương sẽ không được tính.

3.25.3. Đối đầu

3.25.3.1. Đối thủ hoặc đội nào sẽ thắng một trận đấu hoặc được xếp cao hơn trong một cuộc đấu?

3.25.3.1.1. Thứ tự cuối cùng được quyết định bởi đối thủ nào vào sâu nhất trong một cuộc đấu. Nếu cả hai đối thủ bị loại trong cùng một vòng đấu thì đối thủ nào với vị trí xếp hạng chính thức cao hơn sẽ được công bố là người thắng. Nếu cả hai đối thủ bị loại ở cùng một vòng đấu nhưng không đối thủ nào có vị trí xếp hạng chính thức thì tất cả các cược sẽ được hủy.

3.25.4. Khúc côn cầu sân băng

3.25.4.1. Khúc côn cầu sân băng tại Thế vận hội sử dụng luật Khúc côn cầu sân băng thông thường (3.5) ở trên.

3.25.4.2. Ngoại trừ điều luật 3.5.3 sẽ được thay thế bởi điều luật sau – Tất cả các cược sẽ được tính là hợp lệ nếu một trấn đấu được hoàn thành trong thời gian chính thức của Thế vận hội, bất chấp thời gian bắt đầu thực tế. Tất cả các cược đều được tính là hợp lệ nếu một kết quả chính thức được IOC công bố. Nếu một trận đấu không hoàn thành, và không có kết quả chính thức nào được đưa ra, thì tất cả các cược sẽ được hủy và hoàn trả.

3.25.4.3. Các thị trường phụ sẽ được mở (ví dụ như bao gồm Thời gian thêm giờ hoặc Người thắng trong loạt luân lưu) và các điều khoản cho những thị trường này sẽ được công bố rõ ràng trong tiêu đề.

* Ghi chú: Không có thời gian thêm giờ trong vòng bảng vì vậy kết quả hòa có khả năng xảy ra.

3.26. Bóng lưới

3.26.1. Tất cả các thị trường toàn trận bao gồm cược trực tiếp sẽ được thanh toán dựa trên kết quả cuối cùng bao gồm cả thời gian thi đấu thêm vào ( trừ khi có quy định khác).

3.26.2. Nếu một trận đấu không bắt đầu vào ngày bắt đầu theo kế hoạch thì tất cả các phiếu cược sẽ bị hủy bỏ( trừ khi có quy định khác). Nếu không cược vào những trận bị hoãn hoặc hủy sẽ không hợp lệ, ngoại trừ những thị trường đã được xác định vô điều kiện từ trước.

3.26.3. Kết quả hiệp 1 là tính tổng kết quả của séc thứ 1 và séc thứ 2. Kết quả của hiệp 2 sẽ tính tổng kết quả của séc thứ 3 và séc thứ 4 bao gồm cả thời gian thi đấu them vào nếu có. Kết quả của cả 4 séc không bao gồm thời gian thi đầu thêm vào.

3.26.4. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy thì cược thì cược được đặt vào những Hiệp hoặc Séc chưa kết thúc sẽ bị coi là không hợp lệ. Nếu những Hiệp hoặc Séc được đặt đã hoàn tất thì cược vẫn giữ nguyên.

3.26.5. Điểm số sẽ không được cập nhật cho kèo bóng lưới cược trực tiếp và cược chấp được hiển thị trong các bảng cược trực tiếp do vậy tỉ số bắt đầu của trận là ví dụ 0-0. Thời gian và điểm số hiển thị trên bảng cược chỉ dành cho mục đích tham khảo.

3.27. Thế vận hội Olympic

3.27.1. Điều khỏan chung

3.27.1.1. Tất cả cựơc đựơc tính dựa trên Kết quả của Trang chính thức theo Tuyên bố của IOC.

3.27.1.2. Lễ trao giải ban đầu sẽ là căn cứ xác định kết quả chính thức để thanh tóan tất cả các cựơc. Bất kỳ sự thay đổi, sửa chữa kết quả về sau sẽ không đựơc xem xét lại cho các vé cược.

3.27.1.3. Tất cả các cược sẽ được coi là hợp lệ nếu trận đấu hoặc sự kiện được hoàn thành trong khoảng thời gian chính thức của Thế vận hội Olympic, không phân biệt thời gian bắt đầu thực tế (trừ bóng đá). Nếu một trận đấu hay sự kiện không được hoàn thành, và không có kết quả chính thức được đưa ra, tất cả các cược sẽ được xem là vô hiệu và sẽ được hoàn trả.

3.27.1.4. Bất kỳ cựơc nào đựơc chấp nhận do lỗi sau khi trận đấu hoặc sự kiện diễn ra ( Trừ cựơc trực tuyến) sẽ đựơc xem là vô hiệu và sẽ đựơc hòan trả.

3.27.1.5. Nếu một đội hoặc một vận động viên không bắt đầu một sự kiện thì tất cả cựơc đựơc đặt cho sự kiện đó ( bao gồm cựơc Chung cuộc ( để giành huy chương vàng)) sẽ đựơc xem là vô hiệu và đựơc hòan trả. Trong cựơc dòng tiền (Đối đầu), nếu một đội hoặc một vận động viên không thi đấu thì tất cả cựơc đặt vào đó sẽ đựơc xem là vô hiệu và sẽ được hoàn trả.

3.27.1.6. Nếu Dead Heat xảy ra trong cựơc Chung cuộc thì một nữa tiền cựơc sẽ đựơc tính theo tỷ lệ cho sẵn, và một nữa tiền cựơc sẽ đựơc tính là thua. Nếu Dead Heat xảy ra trong cựơc Money Line (head to head) thì kết quả sẽ xem như hòa và tiền cựơc đặt cho hai bên đều đựơc hòan lại.

3.27.2. Huy chương Olympic

3.27.2.1. Thị trường sẽ được cung cấp về số lượng huy chương chiến thắng bởi cá nhân hoặc quốc gia tại Thế vận hội Olympic 2012.

3.27.2.2. Lọai cược này có thể chỉ tính trên số Huy chương vàng , hoặc tính trên Tổng số huy chương ( Vàng, bạc, đồng, ... )

3.27.2.3. Cựơc đựơc thanh tóan dựa trên kết quả bảng xếp hạng huy chương chính thức đựơc công bố bởi IOC ngay khi kết thúc Thế vận hội Olympic. Bất kỳ sự thay đổi, sửa chữa bảng xếp hạng huy chương về sau sẽ không đựơc xem xét lại cho các vé cược.

3.27.3. Moneyline (Head to Head)

3.27.3.1. Đội hoặc vận động viên nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu hoặc xếp thứ hạng cao hơn trong một sự kiện ?

3.27.3.2. Kết quả xếp hạng cuối cùng sẽ đựơc quyết định dựa trên vận động viên nào sẽ tiến xa hơn trong sự kiện. Nếu cả hai đối thủ cạnh tranh đều bị lọai ở cùng vòng đấu thì vận động viên nào đựơc xếp thứ hạng cao hơn sẽ là ngừơi thắng cuộc. Nếu cả hai đối thủ cạnh tranh đều bị lọai ở cùng vòng đấu nhưng không có sự chênh lệch kết quả thì cựơc sẽ đựơc xem là vô hiệu.

3.28. Đua thuyền

3.28.1. Cup Mỹ (bao gồm Cup Louis Vuitton)

3.28.1.1. Tất cả thị trường sẽ được thanh toán dựa theo công bố của trang tổ chức sau mỗi vòng đua. Bất kỳ thay đổi hoặc không đạt chuẩn nào sau đó lên kết quả sẽ không được xem xét cho mục đích đặt cược.

3.28.1.2. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy tất cả vé đặt cược sẽ được xem xét hợp lệ nếu trận đấu thi đấu lại trong vòng 48 giờ.

3.29. Chính trị

3.29.1. Bầu cử Tổng thống Mỹ

3.29.1.1. Đảng nào sẽ chiến thắng trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ? Tên ứng viên đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo tương ứng cho Đảng đại diện. Nếu kết quả bầu cử cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ đều không được chọn, vé cược sẽ được hoàn tiền.

3.30. Đua xe đạp

3.30.1. Tất cả các kèo cược sẽ được thanh toán dựa trên kết quả chính xác từ trang web chính thức sau mỗi cuộc đua. Vận động viên không được công nhận huy chương hoặc kết quả được công bố lại sau đó sẽ không được tính.

3.30.2. Nếu một cuộc đua bị hoãn hoặc bị gián đoạn thì tất cả các vé cược sẽ được xem như hợp lệ nếu cuộc đua được tiếp tục trong vòng 24 giờ so với lịch thi đấu.

3.30.3. Trong cuộc đối đầu thì cả hai vận động viên phải bắt đầu cùng nhau thì các vé cược mới có hiệu lực. Vận động viên nào hoàn thành đường đua sớm nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Nếu cả hai vậnđộng biên không hoàn thành đường đua thì tất cả các vé cược sẽ bị hủy và hoàn tiền.

3.31. Cầu Mây

3.31.1. Cược theodòng tiền là cược đội chiến thắng trong trận đấu hoặc một set nào đó. Cược chấp dựa vào Set hoặc điểm (vui lòng xem thêm trong tên của loại cược). Cược Tài / Xỉu và Lẻ / Chẵn dựa vào điểm số (trừ khi có quy định khác).

3.31.2. Nếu một đội bỏ cuộc hoặc không đủ điều kiện tham gia trận đấu, tất cả vé cược sẽ bị hủy, ngoại trừ các cược trên thị trường được xác định vô điều kiện

3.31.3. Nếu một trận đấu bị tạm ngưng thì tất cả vé cược sẽ vẫn được tính có hiệu lực nếu trận đấu tiếp tục trong vòng 12 giờ sau đó.

3.31.4. Cược đội chiến thắngcho set đầu tiên (set thứ 2, set thứ 3 v.v.v) là loại cược kết quả cho 1 set nào đó. Tất cả các cược sẽ xem như hủy nêu set đó không hoàn thành.

3.31.5. Điểm số của Cầu Mây sẽ được cập nhật cho các trận đá trực tiếp.

3.32. Thể thao điện tử (Esports)

3.32.1. Khi một giải đấu bắt đầu, việc ghi tên thi đấu của tất cả các đội sẽ liên tục, bất kể tên đội thay đổi. Vòng loại cho một giải đấu được xem là bắt đầu của giải đấu. Nếu một đội đổi tên thì toàn bộ vé sẽ vẫn hợp lệ cho tên đội mới cũng như tên đội cũ trong suốt thời gian của giải đấu. Nếu một đội được thay bằng một đội khác, với đội hình hoàn toàn mới trong đó mỗi cầu thủ đều khác so với đội ghi tên thi đấu ban đầu, thì tất cả vé sẽ được xem như không có hiệu lực.

3.32.2. Dòng Tiền dùng dể chỉ đội hay cá nhân đánh bại đối thủ của mình hoặc được đặt ở cửa trên trong trận đấu sắp diễn ra. Cược Người Chiến Thắng Trận Đấu dùng để chỉ số bản đồ.

3.32.3. Thị trường Trực tiếp dành cho khoảng thời gian sau thời điểm bắt đầu chính thức của trận đấu, nhưng trước khi người chơi được sinh ra trên bản đồ. Tất cả cược trực tiếp trong giai đoạn lập đội hình được coi là hợp lệ. Thị trường Trong trận đấu dành cho khoảng thời gian sau khi lập đội hình và người chơi được sinh ra trên bản đồ và hiển thị trên khu vực thành viên với tiêu đề màu đỏ.

3.32.4. Người chiến thắng giải thi đấu chỉ đội hay đối thủ cá nhân chiến thắng trong trận chung kết của giải vô địch Thể thao Điện tử.

3.32.5. Tất cả mọi thị trường sẽ được thanh toán dựa trên kết quả chính thức do hiệp hội hay cơ quan tổ chức thi đấu bộ môn Thể thao Điện tử liên quan công bố, có thể đăng trên trang web chính thức của hiệp hội hay cơ quan này. Mọi sự truất quyền thi đấu hay thay đổi kết quả sẽ không được xem xét để phục vụ cho mục đích cá cược.

3.32.6. Nếu trận đấu đối kháng bị hoãn thì mọi khoản cược đều sẽ vẫn được xem là có hiệu lực nếu trận đấu được nối lại trong vòng 12 giờ so với lịch thi đấu ban đầu.

3.32.7. Nếu dự đoán kết quả trận đấu đã bắt đầu và kết quả đã được công bố, tất cả cược đều được coi là có hiệu lực, bất kể việc người chơi không sẵn sàng, người chơi mất kết nối hay sự cố điện. Nếu dự đoán kết quả trận đấu không bắt đầu hoặc bắt đầu nhưng sau đó bị hủy bỏ, tạm dừng vì bất kỳ lý do gì và kết quả chính thức của trận đấu không được công bố trong 12 giờ sau giờ bắt đầu chính thức, tất cả cược sẽ mất hiệu lực, trừ cược ở những thị trường đã được xác định vô điều kiện.

3.32.8. Đối với Cược trực tiếp, nếu một trận đấu được bắt đầu lại nhưng người chơi giữ nguyên draft anh hùng (bắt đầu lại); thì toàn bộ cược trong trận đấu được hoàn tiền, toàn bộ cược trực tiếp trong draft đều có giá trị. Nếu trận đấu được bắt đầu lại và toàn bộ ván đấu được chơi lại, bao gồm cả draft anh hùng (đấu lại), tất cả cược trực tiếp và cược trong trận đấu sau khi draft bắt đầu sẽ bị mất hiệu lực, ngoại trừ cược vào những thị trường đã được quyết định vô điều kiện.

3.32.9. Nếu số vòng đấu/bản đồ được thay đổi khác với dự kiến ban đầu, Cược chấp và cược Tài/Xỉu sẽ bị coi là mất hiệu lực trong khi cược thắng thua (moneyline) vẫn sẽ được coi là hợp lệ.

3.32.10. Đội có chiến công đầu là đội đầu tiên tiêu diệt được đối thủ. Tiêu diệt đối thủ từ các Towers, creep của đội, tự sát, creep trung lập hoặc tự tiêu diệt creep không được tính vào chiến công đầu.

3.32.11. Thị trường tiêu diệt (Cược Thắng Thua, Cược Chấp, Cược Trên/Dưới và Cược Chẵn/Lẻ) liên quan tới số lần tiêu diệt được thực hiện bởi một đội hoặc một đấu thủ đơn lẻ vào thời điểm trận đấu chính thức kết thúc. Nếu một đội đầu hàng trước khi kết thúc trận đấu thì tất cả các lần tiêu diệt xảy ra sau khi báo đầu hàng sẽ được tính vào thị trường này. Đội đầu tiên đạt 1 hoặc 5, 10, 15 hoặc 20 lần tiêu diệt là thị trường cược vào đội đầu tiên đạt được số lần tiêu diệt đã chỉ định. Tiêu diệt đối thủ từ các trụ và creep của đội được tính vào tổng số chính thức thể hiện trên bảng kết quả. Đối với thị trường tiêu diệt Dota 2, chết do tự tiêu diệt creep, tự tử và creep trung lập không được tính vào tổng số chính thức. Đối với thị trường tiêu diệt Counter Strike, tiêu diệt đội và tự tử được tính vào tổng số của đội, nhưng không tính vào tổng số của người chơi đơn lẻ. Mạng người chơi bị tiêu diệt do nổ bom không được tính vào tổng số của đội hay người chơi.

3.32.12. Thị trường Thời lượng liên quan đến tổng số phút và giây chơi được thể hiện trên bảng tỷ số khi kết thúc trận đấu. Đối với Dota 2, thời gian trước khi creep wave đầu tiên không được tính vào tổng này.

3.32.13. Thị trường Roshan / Baron / Dragon / Tyrant / Overlord Nhất, Nhì, Ba liên quan đến việc một đội tiêu diệt được creep trung lập mạnh được chỉ định nhanh nhất, nhanh thứ nhì hoặc nhanh thứ ba.

3.32.14. Thị trường Mục tiêu liên quan đến các Towers / Turrets / Barracks / Inhibitors. Thị trường Towers / Turrets / Barracks / Inhibitors chỉ số lượng mục tiêu bị phá hủy bởi một đội hoặc đấu thủ đơn lẻ vào thời điểm trận đấu chính thức kết thúc. Thị trường Towers / Turrets / Barracks / Inhibitors Nhất, Nhì, Ba liên quan đến việc một đội phá được mục tiêu nhanh nhất, nhanh thứ nhì hoặc nhanh thứ ba. Đối với thị trường Inhibitors, mỗi khi một Inhibitors được sinh ra lại và bị phá hủy, nó sẽ được tính vào tổng số. Nếu một đội đầu hàng trước khi kết thúc trận đấu thì tất cả mục tiêu bị phá hủy sau khi đầu hàng được tính vào thị trường này. Nếu một mục tiêu bị phá hủy bởi một creep hoặc tự tiêu diệt, nó vẫn được tính vào thị trường này.

3.32.15. Làn các Barracks trong Dota 2 chỉ các Barracks đánh xa và Barracks cận chiến ở mỗi làn trên, giữa hoặc dưới. Làn Nhà lính Nhất, Nhì hoặc Ba chỉ một đội phá hủy cả Barracks đánh xa và Barracks cận chiến ở một Làn nào đó nhanh nhất, nhanh thứ nhì hoặc nhanh thứ ba. Tất cả các quy định về thị trường mục tiêu khác đều được áp dụng.

3.32.16. Cược Người thắng Vòng đấu là người thắng chính thức của vòng đấu hoặc một tập hợp các vòng đấu. Nó chỉ được áp dụng cho những ván đấu trong đó bản đồ được chia thành các vòng đấu riêng biệt.

3.32.17. Cược Số Lần Tiêu Diệt Đối Thủ dùng để chỉ tổng số lượt tiêu diệt đối thủ của một người chơi cụ thể trong một Trận Đấu, bản đồ hay vòng đấu cụ thể.

3.32.18. Các thị trường Thắng thua, Cược chấp, Tài/Xỉu và Lẻ/Chẵn trong Counter Strike liên quan đến số vòng đấu đã thắng và sẽ được thanh toán dựa trên kết quả cuối cùng, bao gồm thời gian bù giờ (trừ khi được quy định khác). Các Thị trường Hiệp trong Counter Strike không bao gồm thời gian bù giờ.

3.32.19. Thị trường Thắng Clutch trong Counter Strike là những tình huống khi một đấu thủ đơn lẻ là người chơi duy nhất còn sống trong đội anh ta và đội đối thủ có nhiều hơn 1 người chơi còn sống. Nếu đấu thủ đơn lẻ đó tiếp tục giành chiến thắng hiệp thi đấu từ tình huống này, đội anh ta được coi là giành được một clutch.

3.32.20. Đặt Bom (CÓ / KHÔNG) trong Counter Strike là thị trường đặt cược vào việc một quả bom có được đặt ở hiệp đấu cụ thể hay không. Nếu CÓ, quả bom phải được đặt đầy đủ với bộ đếm giờ hoàn chỉnh. Quả bom bị gỡ hoặc nổ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Nếu hiệp đấu hoàn thành trước khi một đội đặt bom, kết quả của thị trường đó được coi là KHÔNG.

3.32.21. Thị trường hiệp đấu cuối cùng trong Counter Strike dành cho hiệp cuối cùng được chơi trong thời gian thi đấu. Các hiệp thêm giờ không được tính là hiệp đấu cuối cùng.

3.32.22. Các thị trường cược Thắng thua, Cược chấp, Tài/Xỉu và Lẻ/Chẵn trong NBA 2K liên quan đến số điểm ghi được.

3.32.23. Thị trường Thể thao điện tử ảo (kể cả thị trường trực tiếp) là việc ghép cặp hoặc kết hợp các đội từ các trận đấu khác nhau. Các trận đấu mà cả hai đội tham gia phải bắt đầu trong cùng một ngày, nếu không các cược sẽ được xem là bị hủy. Địa điểm thi đấu của các thị trường Thể thao điện tử Ảo hoàn toàn chỉ dành cho mục đích tham khảo.

3.32.24. Giải đấu của thị trường Legends Dragons chỉ bất kỳ loại rồng nào đang bị tiêu diệt. Tất cả rồng đều được tính vào tổng số, cho dù đó là Rồng Cloud, Infernal, Mountain, Ocean Drake hay Elder. Thị trường King of Glory Tyrants và Overlords chỉ bất kỳ loại Bạo chúa và Lãnh chúa nào bị tiêu diệt.

3.32.25. Trong trường hợp áp dụng được, cược Bóng đá Điện tử được điều chỉnh bằng các nguyên tắc giống như các nguyên tắc áp dụng cho các cược đặt vào sự kiện thể thao trong thực tế. Công ty sẽ cung cấp thông tin (vd: sân trung lập, thẻ Đỏ, đồng hồ tính giờ, thông tin thống kê, ngày tháng, thời gian bắt đầu) như một dịch vụ và không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì. Thông báo về đồng hồ tính giờ và thẻ đỏ chỉ được cung cấp để tham khảo.

3.32.26. Trong trường hợp có vấn đề kỹ thuật hoặc lỗi kỹ thuật trong một trận đấu, tất cả các cược đã đặt sẽ bị hủy và được hoàn tiền theo các quy tắc và quy định cược chung của chúng tôi.

3.32.27. Công ty bảo lưu quyền hủy bất kỳ cược nào mà Công ty cho là cần thiết tùy theo hoàn cảnh. Quyết định của Công ty đối với mọi cược là quyết định cuối cùng.

3.33. Quyền Thái

3.33.1. Màu Đỏ hay Xanh của các võ sĩ hoàn toàn chỉ nhằm mục đích tham thảo. Tất cả các cược sẽ được xem là có hiệu lực bất kể sự thay đổi về màu sắc của võ sĩ.

3.33.2. Cược chấp là cược dự đoán võ sĩ chiến thắng trong trận đấu. Tất cả các cược Chấp sẽ bị hủy bỏ của trận đấu được tuyên bố là hòa.

3.33.3. Cược Trên/Dưới là cược số hiệp đấu đã hoàn thành trong trận đấu. Vì vậy, nếu một trận đấu kết thúc trong vòng 5 hiệp đấu, lúc ấy số hiệp đã hoàn thành là 4. Nếu trận đấu được quyết định bởi trọng tài, lúc ấy, số hiệp đấu đã hoàn thành là 5.

3.33.4. Nếu một hay cả hai võ sĩ được trọng tài tuyên bố không đủ tư cách chiến thắng, lúc ấy, tất cả các cược sẽ được tuyên bố là hủy bỏ.

3.33.5. Nếu một trận đấu bị hoãn lại và không bắt đầu trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu đã lên lịch, lúc ấy tất cả các cược được xem là hủy bỏ.

3.33.6. Một trận đấu được xem là đã bắt đầu khi chuông reo khi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên. Nếu một hoặc cả hai võ sĩ không thể bắt đầu trận đấu, lúc ấy tất cả các cược sẽ bị hủy bỏ.

3.33.7. Tất cả các cược sẽ được xác định dựa trên tiếng chuông quyết định chính thức ngay sau trận đấu. Các thay đổi sau đó về kết quả sẽ không được công nhận là dành cho mục đích đặt cược.

3.34. Giải trí

3.34.1. Thi Ca Hát! Trung Quốc - Đội/người chơi nào sẽ tiến xa nhất trong chương trình.
 • Hai đội/người chơi sẽ được ghép đôi để chọn cược, các đội/người chơi thuộc các nhóm khác nhau cũng có thể được ghép đôi để chọn cược.
 • Nếu hai đội/người chơi đã ghép đôi để chọn cược được lọt vào vòng kế tiếp, tất cả cược đối với cả hai đội/người chơi này sẽ được chuyển sang vòng kế tiếp đó.
 • Cược sẽ được coi là hòa nếu hai đội/người chơi bị loại ở cùng một vòng.

3.35. Kabaddi

3.35.1. Tất cả thị trường cược Toàn Trận, kể cả cược Trực tiếp, sẽ được xác định dựa trên kết quả cuối cùng, bao gồm cả thời gian bù giờ hay "cuộc đột kích vàng".

3.35.2. Thị trường Moneyline chỉ người chiến thắng trận đấu. Thị trường Cược chấp, Trên/Dưới và Chẵn/Lẻ dựa trên số điểm ghi được.

3.35.3. Nếu trận đấu bị hoãn, tạm ngừng hoặc bị bỏ dở và không được tiếp tục trở lại trong vòng mười hai giờ so với thời gian bắt đầu theo lịch, tất cả các cược được xem là không có lực, ngoại trừ cược trên những thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các cược cũng sẽ được xem là có có hiệu lực nếu kết quả chính thức được cơ quan quản lý có liên quan công bố.

3.35.4. Tỷ số sẽ không được cập nhật cho cược trực tiếp Kabaddi.

3.36. Futsal (Bóng đá trong nhà)

3.36.1. Tất cả thị trường Toàn trận, bao gồm Cược trực tiếp, sẽ được thanh toán dựa trên kết quả chung cuộc khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Hiệp phụ, bàn thắng vàng, loạt đá luân lưu không được tính cho các thị trường toàn trận. (Các thị trường dành riêng cho hiệp phụ (ET) và loạt đá luân lưu (PEN) có thể được cung cấp để cược.)

3.36.2. Nếu trận đấu bị hoãn, tạm ngừng hoặc bị bỏ dở và không được tiếp tục trở lại trong vòng mười hai giờ so với thời gian bắt đầu đã lên lịch, lúc ấy tất cả các cược được xem là không có giá trị, ngoại trừ các cược trên thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các cược cũng sẽ được xem là có giá trị nếu kết quả chính thức được cơ quan chủ quản có liên quan công bố.

3.36.3. Tỷ số sẽ được cập nhật đối với cược trực tiếp Futsal và các thị trường được hiển thị trong quá trình giao dịch trực tiếp tham chiếu vào tỷ số hiển thị tại thời điểm đặt cược.

3.36.4. Đối với cược trực tiếp, trong trận đấu, nếu xảy ra bất kỳ tình huống nào mà Công ty, dựa trên quyền tự quyết và tuyệt đối của mình, xác định là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến tỷ số, kết quả, hiệu quả của một đội bóng hoặc một cầu thủ; hoặc dẫn đến việc thay đổi tỷ lệ cược/giá cược hoặc Thị trường, Thông tin Cược ("Tình huống Nguy hiểm"), Công ty có quyền tạm dừng chấp nhận cược và có thể chấp nhận hoặc từ chối các cược sau Tình huống Nguy hiểm đó. Tất cả các tình huống khác trong trận đấu được coi là Tình huống An toàn và các cược sẽ tiếp tục được xem xét để chấp nhận.

3.37. Tài chính

3.37.1. Tất cả các thị trường dựa vào cụ thể ngày tháng và thời gian tỷ lệ cược / tỷ giá hoặc Thị trường chứng khoán, hàng hóa hoặc chứng khoán. Trừ khi trong quy tắc cá cược có quy định khác .

3.37.2. Tất cả các thị trường sẽ dựa trên chữ số cuối cùng của thị trường chứng khoán cung cấp (không bao gồm số thập phân) .

3.37.3. Tất cả các thị trường sẽ được quyết toán dựa theo kết quả được tuyên bố bởi trang web chính thức của sàn giao dịch chứng khoán.

3.37.4.  Thị trường lẻ / chẵn. Nếu chữ số cuối cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì thị trường sẽ được quyết toán là lẻ. Nếu chữ số cuối cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì thị trường sẽ được quyết toán là Chẵn .

Ví dụ - Chỉ số SZSE Component (Trung Quốc), giá đóng cửa là 18.906,90. Chữ số cuối cùng là 6 (không bao gồm số thập phân), do đó thị trường sẽ được quyết toán là Chẵn và chỉ 3 chữ số cuối sẽ hiển thị trong trang kết quả.

3.37.5. Thị trường lớn / nhỏ. Nếu chữ số cuối là 5, 6, 7, 8, 9 thì thị trường sẽ được quyết toán là Lớn. Nếu chữ số cuối là 0, 1, 2, 3, 4 thì thị trường sẽ được quyết toán là Nhỏ .

Ví dụ - Chỉ số SZSE Component (Trung Quốc) giá đóng cửa là 18.906,90. Chữ số cuối cùng là 6 (không bao gồm số thập phân) , do đó, thị trường sẽ được quyết toán là Lớn. (Xin lưu ý rằng trang kết quả sẽ hiển thị 1-0 hoặc 0-1 ).

3.37.6. Tất cả các thị trường sẽ đóng cửa năm phút trước Giờ đóng cửa chỉ số chính thức, tất cả các vé cược được đặt trong năm phút trước khi đóng cửa sẽ bị hủy. Nếu thị trường chứng khoán không mở vào một ngày cụ thể thì tất cả các vé cược được đặt cho ngày đó sẽ bị hủy.

3.38.Xổ Số Thể Thao

3.38.1. Xổ Số Thể Thao / Jackpot là gì

Xổ Số Thể Thao / Jackpot là cá cược dựa trên việc dự đoán kết quả của các trận đấu bóng đá. Người chơi phải chọn từ một loạt các trận đấu theo số lượt chọnloại trò chơi. Để giành được giải Jackpot, người chơi có dự đoán chính xác nhất sẽ nhận được giải thưởng cao nhất. Giải Khuyến khích cũng sẽ được trao trong trường hợp nếu người chơi đến đủ gần với một dự đoán hoàn hảo. Tất cả các giải thưởng được phân bổ đồng đều và mức phần thưởng của mỗi người chiến thắng sẽ tùy thuộc vào số lượng người chiến thắng.
3.38.2. Loại giải thưởng3.38.2.1 Thưởng Người Chiến Thắng

Đây là giải thưởng chính dành cho người chơi thắng cược với dự đoán hoàn hảo.
Thanh Toán:
 • Nếu chỉ có một người trúng giải, người chiến thắng sẽ nhận tất cả các giải thưởng..
 • Nếu có nhiều hơn một người trúng giải, giải thưởng sẽ được chia cho số người trúng giải.
 • Ví dụ: Nếu giải thưởng = 600,000
  • Tiền thưởng cho 1 người chiến thắng = 600,000
  • Tiền thưởng cho 4 người chiến thắng = 600,000/4 = 150,000 cho mỗi người.

3.38.2.2. Giải khuyến khích

Giải thưởng này sẽ được trao cho những người chơi có ít nhất 1 hoặc một vài lựa chọn sai trong dự đoán của họ. Với hình trên, có 5 giải khuyến khích trong 15 giải Jackpot. Tất cả các giải thưởng sẽ được trao tương ứng cho người chơi trúng giải với tối đa 5 lựa chọn không chính xác trong dự đoán của họ. Ví dụ:

Bất kỳ 14 trong số 15 = Sai 1 lựa chọn trong số 15
Bất kỳ 13 trong số 15 = Sai 2 lựa chọn trong số 15
Bất kỳ 12 trong số 15 = Sai 3 lựa chọn trong số 15
Bất kỳ 11 trong số 15 = Sai 4 lựa chọn trong số 15
Bất kỳ 10 trong số 15 = Sai 5 lựa chọn trong số 15

Thanh Toán:
 • Giống như các quy tắc nêu trong Thưởng Người Chiến Thắng
 • Ví Dụ:

  Giải thưởng Số người thắng Tiền thưởng cho mỗi người
  Khuyến khích 1 10000 1 10000
  Khuyến khích 2 6000 4 1500
  Khuyến khích 3 4000 8 500
  Khuyến khích 4 2000 10 200
  Khuyến khích 5 1000 2 500
3.38.3. Làm cách nào để đặt cược

Chọn Quỹ giải thưởng muốn đặt cược và Quý khách sẽ được chuyển đến trang chi tiết quỹ, nơi Quý khách có thể tìm thấy tất cả thông tin cược bao gồm Giải đấu, Tổng số lượt chọn, Loại trò chơi và Giải thưởng Jackpot. Chọn ít nhất một lựa chọn cho mỗi sự kiện được liệt kê (tất cả các lựa chọn của Quý khách sẽ được đánh dấu bằng màu Vàng). Mỗi bộ lựa chọn tương đương với 1 lần đặt cược. Chọn nhiều hơn một lựa chọn cho mỗi sự kiện sẽ tăng Tổng Cược một cách tương ứng.Khi Quý khách đã hài lòng với lựa chọn của mình, hãy nhấn nút đặt cược để tiếp tục. Tổng tiền cược = số lần đặt cược x tiền cược cho mỗi lần đặt cược. Một thông báo sẽ hiện lên sau khi cược đã được chấp nhận.3.38.4. Lựa chọn thông minh

Tính năng này giúp người chơi lựa chọn và đặt cược tự động. Tất cả những gì người chơi phải làm là nhấp vào nút trên phiếu cược, chọn số lượng cược bạn muốn và nhấp vào để hiển thị các lựa chọn mà hệ thống đã chọn. Nhấp vào nút nếu muốn chọn lại hoặc Quý khách vẫn có thể tự mình chỉnh sửa các lựa chọn theo cách mình muốn.3.38.5. Làm cách nào để theo dõi cược Jackpot của tôi
Quý khách có thể theo dõi các cược Jackpot của mình thông qua Danh sách cược, Sao kêKết quả có sẵn trong menu điều hướng bên trái cho phiên bản Máy tính và trên menu góc dưới trang cho phiên bản Di động.

3.38.5.1. Danh sách cược

Tất cả các cược mới được đặt có thể được tìm thấy trong Trang Danh sách Cược, bao gồm các trạng thái Đang chạy, Đang chờVô hiệu. Định nghĩa của từng trạng thái như sau:
 • Đang chạy = Danh sách các cược chưa thanh toán vẫn đang chờ kết quả
 • Đang chờ = Danh sách các cược đang chờ xử lý chưa được chấp nhận
 • Vô hiệu = Danh sách cược bị hệ thống từ chối

Quý kháhc có thể xem chi tiết giải Jackpot bằng cách nhấp vào .3.38.5.2. Sao kê & Kết quả
Quý khách có thể kiểm tra trạng thái cược Jackpot của mình sau khi cược đã hoàn tất thanh toán. Tuy nhiên, nếu Quý khách muốn biết kết quả cho từng lựa chọn của mình, vui lòng nhấp vào để mở rộng cột. Nếu một trận đấu bị hủy, nó sẽ được xem là "vô hiệu" và tất cả lựa chọn cho trận đấu đó sẽ được xem là lựa chọn chiến thắng.Mặt khác, nhấp vào Người chiến thắng sẽ tiết lộ thông tin chi tiết về người chiến thắng cho một Quỹ Jackpot cụ thể.Nếu 3 trận đấu trở lên bị hủy, toàn bộ cược xổ số thể thao sẽ hoàn cược.

Bet Builder – Người chơi cá cược

1. Quy tắc đặt cược chung

1.1. Tất cả các thị trường sẽ được thanh toán dựa trên kết quả chính thức được cung cấp bởi nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi.

1.2. Đặt cược Bet Builder đặt vào Bóng đá áp dụng cho 90 phút cộng với thời gian bù giờ, trừ khi có quy định rõ ràng cho cược phụ và cược Đá phạt. Các nhân viên trận đấu sẽ xác định xem trận đấu có diễn ra đủ 90 phút và thời gian bù giờ hay không.

1.3. Nếu bất kỳ lựa chọn riêng lẻ nào bị vô hiệu hoặc đấu thủ trong cược không tham gia bất kỳ phần nào trong trận đấu, thì toàn bộ cược sẽ bị hủy.

1.4. Đối với bất kỳ lỗi về số tiền đặt cược, chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ các vé cược được đặt ở mức giá sai đó.

1.5. Nếu trận đấu bị hủy, bất kỳ cược nào trong đó kết quả đã được quyết định sẽ được giữ nguyên, ví dụ: nửa giờ hoặc đội đầu tiên ghi bàn. Tất cả các cược khác sẽ bị vô hiệu hóa bất kể tỷ lệ cược bắt đầu từ khi trận đấu bị huỷ. Các trò chơi bị huỷ bỏ sẽ được coi là các trận không đi đến kết luận tự nhiên vào nửa đêm theo giờ địa phương. Các trận, trong đó một trọng tài loại bỏ các cầu thủ khỏi sân chơi trong một thời gian tạm thời, nhưng tiếp tục các phút chơi còn lại vào nửa đêm theo giờ địa phương, sẽ không bị coi là bị huỷ bỏ.


2. Quy tắc giải quyết các loại cược

2.1. Ai sẽ thắng? - Bạn đang đặt cược vào: kết quả của trận đấu, sau 90 phút cộng với thời gian bù giờ, ví dụ: Đội A, hòa hoặc đội B

2.2. Ai sẽ ghi bàn? - Bạn đang đặt cược một cầu thủ được chỉ định sẽ ghi bàn bất cứ lúc nào trong suốt quá trình của trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ)

a. Trong các trận đấu bị huỷ bỏ, bất kỳ người chơi nào đã ghi bàn tại thời điểm bị huỷ bỏ sẽ được tính như một người chiến thắng.
b. Nếu cầu thủ được nêu tên không tham gia trận đấu, cược cho cầu thủ đó sẽ bị hủy. Nếu cầu thủ tham gia bất kỳ thời điểm trong trận đấu, cược sẽ tính.

2.3. Ai sẽ nhận được thẻ? - Bạn đang đặt cược vào: cầu thủ sẽ nhận được Thẻ Vàng hay Thẻ Đỏ trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ

a. Nếu người chơi không chơi, cược được đặt cho người chơi sẽ bị hủy.
b. Chỉ những thẻ được đưa ra cho các cầu thủ hiện tại trên sân trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ sẽ được tính. (tức là các thẻ được hiển thị cho người quản lý, cầu thủ trên băng ghế dự bị hoặc sau trận đấu sẽ không được tính.)

2.4. Có bao nhiêu góc? - Bạn đang đặt cược vào: tổng số góc trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ sẽ cao hơn hoặc thấp hơn các con số được đưa ra.

a. Chỉ những quả đá phạt góc thực sự được thực hiện sẽ được tính. Nếu một quả phạt góc được đá lại, nó sẽ chỉ được tính là một.

2.5. Có bao nhiêu điểm phạt? - Bạn đang đặt cược vào: liệu tổng số điểm phạt cao hơn hoặc thấp hơn tổng số điểm đã nêu trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ.

a. Thẻ vàng = 10 & Thẻ đỏ = 25. Nếu cầu thủ nhận được 2 thẻ vàng và do đó được hiển thị thẻ đỏ, cầu thủ sẽ nhận được tổng cộng 35 điểm phạt.
b. Các thẻ trong thời gian hiệp phụ cũng như các thẻ được hiển thị sau khi tiếng còi cuối cùng sẽ không tính vào tổng số.
c. Chỉ những thẻ được đưa ra cho cầu thủ hiện tại chơi trên sân sẽ được tính. Thẻ phạt cho người quản lý hoặc cầu thủ thay thế không được tính vào tổng số.

2.6. Cả hai đội sẽ ghi bàn? - Bạn đang đặt cược: cả hai đội sẽ ghi ít nhất một bàn mỗi đội trong suốt trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ).

2.7. Tỷ số sẽ là gì? - Bạn đang đặt cược vào: tỷ số điểm của toàn trận đấu, sau 90 phút cộng với thời gian bù giờ.

2.8. Có bao nhiêu bàn thắng? - Bạn đang đặt cược vào: có bao nhiêu bàn thắng sẽ được ghi trong trận đấu sau 90 phút cộng với thời gian bù giờ:

a. Dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu sẽ cao hơn hoặc thấp hơn tổng số bàn thắng đã nêu.
b. Có bao nhiêu bàn thắng chính xác sẽ được ghi trong trận đấu, ví dụ: Không có bàn thắng, Chính xác 1 bàn thắng, v.v.

2.9. Điều gì khác sẽ xảy ra? - Bạn đang đặt cược vào: có sự kiện nào sẽ xảy ra trong trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ), bao gồm:

a. có một quả đá phạt đềnnào sẽ được trao trong suốt trận đấu
b. có một quả đá phạt đền nào sẽ bị trượt trong suốt trận đấu. Đây là bất kỳ quả đá phạt nào được thực hiện mà không ghi được bàn thắng từ cú đá đó.
c. có một quả đá phạt đền nào sẽ ghi bàn thắng trong suốt trận đấu (chỉ 90 phút cộng với thời gian bù giờ).
d. có một cú đá phạt trực tiếp nào sẽ ghi bàn thắng trong suốt trận đấu. Bất kỳ cược nào liên quan đến đá phạt trực tiếp phải được ghi trực tiếp từ một cú đá phạt. Phạt đền không được tính.
e. có cầu thủ nào bị đuổi ra khỏi sân trong suốt trận đấu. Chỉ những thẻ phạt được trao khi cầu thủ đang thi đấu trong trận đấu sẽ được tính. Bất kỳ thẻ nào được đưa ra sau tiếng còi cuối cùng không được tính. Cầu thủ sẽ bị đuổi ra khỏi sân khi cầu thủ đang thi đấu và nhận thẻ đỏ, cho dù đó là thẻ đỏ trực tiếp hoặc từ 2 thẻ vàng tự động dẫn đến thẻ đỏ.
f. có trường hợp bóng đập xà ngang cột dọc nào xảy ra trong suốt trận đấu hay không (Tất cả các thị trường sẽ được tính kết quả dựa trên dữ liệu nhận được từ Opta tại điểm giải quyết).

2.10. Có bao nhiêu bàn thắng của một đội? - Bạn đang đặt cược vào: một đội bóng được nêu sẽ ghi bao nhiêu bàn trong trận đấu (90 phút cộng với thời gian bàn) bao gồm:

a. Có bao nhiêu tổng số bàn thắng của đội trong trận đấu sẽ cao hơn hoặc thấp hơn tổng số đã nêu.
b. có bao nhiêu bàn thắng chính xác sẽ được đội được đề cử ghi bàn trong trận đấu, ví dụ: Không có bàn thắng, đội A chính xác 1 bàn thắng, đội B chính xác 3 bàn thắng, v.v. (bao gồm các các quả tự đá vào lưới của đội)

2.11. có bao nhiêu bàn thắng một đội sẽ thắng nhiều hơn? - You're betting on: by what margin a nominated team will the match win by in 90 minutes plus injury time.

2.12. Có bao nhiêu điểm phạt của một đội? - Bạn đang đặt cược vào: tổng số điểm phạt cho đội / đội được chỉ định cao hơn hoặc thấp hơn tổng số đã nêu trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ.

a. Thẻ vàng = 10 & Thẻ đỏ = 25. Nếu người chơi nhận được 2 thẻ vàng và do đó được hiển thị thẻ đỏ, cầu thủ đó nhận được tổng cộng 35 điểm đặt phòng.
b. Thời gian hiệp phụ cũng như các thẻ được hiển thị sau khi tiếng còi cuối cùng sẽ không được tính vào tổng số.
c. Chỉ những thẻ được đưa ra cho cầu thủ hiện tại trên sân sẽ được tính. Thẻ hiển thị cho người quản lý hoặc cầu thủ thay thế không được tính vào tổng số.

2.13. Có bao nhiêu quả đá phạt góc của một đội? - Bạn đang đặt cược vào: liệu tổng số quả đá phạt góc của đội/ đội được chỉ định sẽ ở trên hoặc dưới các con số được đưa ra trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ.

a. Chỉ những quả đá phạt góc thực sự được thực hiện sẽ được tính. Nếu một quả phạt góc được đá lại, nó sẽ chỉ được tính là một.

2.14. Điều gì khác sẽ xảy ra với các đội? - Bạn đang đặt cược vào: có một sự kiện nào đó sẽ xảy ra với một đội được chỉ định trong trận đấu trong 90 phút cộng với thời gian bù giờ, bao gồm:

a. có một quả đá phạt đền nào sẽ được trao cho đội được đề cử của bạn trong suốt trận đấu.
b. có một quả đá phạt đền nào sẽ bị đá trượt bởi đội được chỉ định của bạn trong suốt trận đấu. Đây là bất kỳ quả đá phạt đền nào được thực hiện mà không ghi được bàn thắng từ cú đá đó.
c. có một quả đá phạt đền nào sẽ ghi được bàn thắng bởi đội được chỉ định của bạn trong suốt trận đấu.
d. có một cầu thủ nào trong đội được chỉ định của bạn bị đuổi khỏi trận đấu hay không. Chỉ những thẻ được trao khi cầu thủ đang hoạt động trong trận đấu sẽ được tính. Bất kỳ thẻ nào được hiển thị sau tiếng còi cuối cùng không được tính. Cầu thủ sẽ bị đuổi ra khỏi sân khi cầu thủ đang thi đấu và nhận thẻ đỏ, cho dù đó là thẻ đỏ trực tiếp hoặc từ 2 thẻ vàng tự động dẫn đến thẻ đỏ.
e. có trường hợp bóng đập xà ngang cột dọc nào xảy ra trong suốt trận đấu hay không (Tất cả các thị trường sẽ được tính kết quả dựa trên dữ liệu nhận được từ Opta tại điểm giải quyết).

2.15. Người chơi nào sẽ ghi bàn đầu tiên? - Bạn đang đặt cược vào: cầu thủ nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên / cuối cùng trong trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ).

a. Cược sẽ được tính dựa theo cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên / cuối cùng cho đội của chính cầu thủ đó trong trận đấu.
b. Bàn đá phản lưới nhà không được tính. Ví dụ: nếu bạn ủng hộ một cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong trận đấu và bàn thắng đầu tiên là bàn thắng đá phản lưới nhà, thì cược sẽ được tính cho bàn thắng tiếp theo được ghi. Nếu cầu thủ của bạn ghi bàn thứ 2, thì bạn đã thắng cược. Nếu một cầu thủ khác ghi điểm tiếp theo, thì vé cược của bạn thua.
c. Nếu cầu thủ của bạn chưa tham gia trận đấu khi bàn thắng đầu tiên được ghi, cược sẽ bị hủy.
d. Nếu cầu thủ của bạn đã tham gia trận đấu và không ghi được điểm, cược sẽ vẫn tính.

2.16. Có bao nhiêu bàn thắng cầu thủ ghi được? - Bạn đang đặt cược vào: liệu cầu thủ được chỉ định sẽ ghi 1 + / 2 + hoặc hơn 3 bàn thắng trong trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ). (bàn thắng đá phản lưới nhà sẽ được loại trừ)

2.17. Người chơi sẽ ghi bàn như thế nào? - Bạn đang đặt cược vào: phương pháp làm thế nào một cầu thủ được chỉ định sẽ ghi bàn trong suốt trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ), với các tùy chọn có sẵn (loại trừ các mục tiêu riêng):

Lưu ý: Nếu phát bắn bị lệch khỏi bất kỳ điểm nào khác thì người ghi bàn thắng sẽ tuân theo quyết định mà Opta nhận được tại thời điểm giải quyết.

2.18. Cú đánh đầu - cầu thủ được đề cử ghi một bàn thắng, được phân loại là ra khỏi đầu hoặc vai, cho dù đó là cố ý hay không.

2.19. Đá phạt trực tiếp - cầu thủ được đề cử ghi một cú đá phạt trực tiếp cho đội của mình

2.20. Bên ngoài vòng cấm - cầu thủ được chỉ định ghi bàn từ ngoài vòng cấm 18yard cho đội của mình

2.21. Đá phạt đền - cầu thủ được đề cử ghi được một quả phạt đền cho đội của mình

2.22. Ai sẽ nhận được thẻ hoặc bị đuổi ra khỏi sân?

a. Bạn đang đặt cược vào (đối với thẻ): có cầu thủ nào sẽ nhận được thẻ vàng hay đỏ trong suốt trận đấu (90 phút cộng với thời gian bù giờ).
b. Bạn đặt cược vào (đối với bị đuổi khỏi sân): có cầu thủ nào nhận được thẻ đỏ trong suốt trận đấu hay không. Chỉ những thẻ được trao khi cầu thủ đang hoạt động trong trận đấu sẽ được tính. Bất kỳ thẻ nào được hiển thị sau tiếng còi cuối cùng không được tính. Cầu thủ sẽ bị đuổi ra khỏi sân khi cầu thủ đang thi đấu và nhận thẻ đỏ, cho dù đó là thẻ đỏ trực tiếp hoặc từ 2 thẻ vàng tự động dẫn đến thẻ đỏ.
c. Thẻ phạt đưa ra trước khi bắt đầu, trong khoảng thời gian nghỉ giữa trận hoặc sau khi trận đấu kết thúc sẽ không được tính.
d. Thẻ phạt đưa ra cho cầu thủ hoặc nhân viên không phải là trong 22 cầu thủ hiện đang hoạt động thi đấu sẽ không được tính.